"สิ่งที่ศตวรรษที่ 21 ต้องการมากที่สุดคืออะไร? คือ ความปรองดองสมานฉันท์ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์เราด้วยกัน สังคมและประเทศชาติ ล้วนแต่ต้องมีความปรองดองสมานฉันท์ทั้งนั้น เงื่อนไขประการแรกของความปรองดองคือส่วนลึกของจิตใจมนุษย์เราต้องมีความปรองดอง และหนังสือแบบเรียนที่ดีที่สุดสำหรับความปรองดองก็คือ คัมภีร์เหลาจื่อ เต้าเต๋อจิง"

อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

28 ตุลาคม 2008

อธิษฐานขอพรให้วงศ์ตระกูลอยู่เย็นเป็นสุข
0 DAYS TO THE EVENT
บำเพ็ญจิตแก้ไขอุปสรรค,สิ่งอุดตันในชีวิต และสะสมบุญบารมีให้แก่วงศ์ตระกูล
วัน เวลา
04 ก.พ. 10:00 – 06 ก.พ. 13:00
สถานที่
ศูนย์ฝึกอบรมฯ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

ประกาศ.. งดจัดคอร์สอบรม

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดเป็นอย่างมาก เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ตามประกาศของ ศบค.ไม่ควรออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น...