"สิ่งที่ศตวรรษที่ 21 ต้องการมากที่สุดคืออะไร? คือ ความปรองดองสมานฉันท์ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์เราด้วยกัน สังคมและประเทศชาติ ล้วนแต่ต้องมีความปรองดองสมานฉันท์ทั้งนั้น เงื่อนไขประการแรกของความปรองดองคือส่วนลึกของจิตใจมนุษย์เราต้องมีความปรองดอง และหนังสือแบบเรียนที่ดีที่สุดสำหรับความปรองดองก็คือ คัมภีร์เหลาจื่อ เต้าเต๋อจิง"

อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

28 ตุลาคม 2008

Calm Sea

งดจัดคอร์สอบรม

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน มูลนิธิฯ จึงของดการจัดคอร์สอบรมฯ ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะลดลงและทางสาธารณสุขสามารถควบคุมโรคได้ 

Open Book

ศึกษาเรียนรู้สื่อต่างๆ ของเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี เช่น คัมภีร์เต้าเต๋อจิง หนังสือ วารสาร ซีดี ดีวีดี ในการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความผาสุกที่ยั่งยืน

ลดพิเศษ 20%
วันนี้ถึง 31 ต.ค.64

Upcoming Events

 • อธิษฐานขอพรให้วงศ์ตระกูลอยู่เย็นเป็นสุข
  พฤ. 04 ก.พ.
  ศูนย์ฝึกอบรมฯ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
  04 ก.พ. 10:00 – 06 ก.พ. 13:00
  ศูนย์ฝึกอบรมฯ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
  บำเพ็ญจิตแก้ไขอุปสรรค,สิ่งอุดตันในชีวิต และสะสมบุญบารมีให้แก่วงศ์ตระกูล
  Share