top of page

เต้าเต๋อจิง

ประวัติที่มาของ “เต้าเต๋อจิง”

ท่านเหลาจื่ออยู่ในนครหลวงของราชวงศ์โจว นานเข้านับวันก็ยิ่งเอือมระอากับสภาพสังคมที่เสื่อมโทรม จึงได้ลาออกจากขุนนาง ตัดสินใจผละจากไป ขี่ควายมุ่งสู่ทะเลทรายชมพูทวีป ระหว่างทางผ่านด่านหานกู่ "อิ๋นสี่" ขุนนางดูแลด่าน เนื่องจากได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานจึงต้อนรับท่านด้วยมิตรจิตมิตรใจอันอบอุ่น ก่อนจากไป อิ๋นสี่พูดกับท่านว่า "ท่านจะไปแล้ว โปรดเขียนหนังสือสักเล่มให้เราเถิด" ครั้นแล้ว ท่านเหลาจื่อจึงเขียนหนังสือให้ไว้ 1 เล่ม ซึ่งถูกเรียกยกย่องว่า

“เต้าเต๋อจิง” มี 81 บท แบ่ง เป็น 2 ภาค คือ

ภาคที่ 1  เรียกว่า  "คัมภีร์เต๋า"
ภาคที่ 2  เรียกว่า  "คัมภีร์เต๋อ"


ใน “เต้าเต๋อจิง” นี้ ท่านเหลาจื่อได้บันทึกรวบรวมสติปัญญาแห่งจักรวาล ตกผลึกออกมาเป็นอักษรจีน 5000 คำ ประกอบด้วยสัจธรรมธรรมชาติของจักรวาลอันไร้ขีดจำกัดแฝงเร้นด้วยขอบเขตอันกว้างใหญ่ไพศาล อาทิ แพทย์ศาสตร์  มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยา ตลอดจนวิชาการเมือง ปรัชญา  จริยศาสตร์ เป็นต้น

 

หลายพันปีที่ผ่านมา “เต้าเต๋อจิง” ได้ให้ประโยชน์อันมหาศาลโดยถ้วนหน้า อาทิเช่น 

 • นักปกครอง เช่น ท่านเชอร์ชิล ท่านวอชิงตัน ท่านลินคอร์น ท่านบารักโอบาม่า อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐ     ท่าน ดร.ซุนยัตเซ็น และประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่านสีจิ้นผิง ก็ยกย่องท่านเหลาจื่อว่าเป็น    นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

 • นักวิทยาศาสตร์ เช่น ท่านไอน์สไตน์ ท่านไลนิส ฟริดจอฟ คาปรา ยกย่องท่านเหลาจื่อว่าเป็น นักวิทยาศาสตร์ล้ำยุค

 • นักการแพทย์ ยกย่องท่านเหลาจื่อว่าเป็น นักบำรุงรักษาสุขภาพที่ยอดเยี่ยม

 • นักธุรกิจของโลก วอเรนบัฟเฟต ท่านแจ็คหม่า ยกย่องท่านเหลาจื่อว่าเป็น นักบริหารธุรกิจชั้นนำแห่งยุค
   

หัวใจของ “เต้าเต๋อจิง” คือ ความปรองดองสมานฉันท์ ความปรองดองสมานฉันท์เป็นพื้นฐานแห่งความสงบสุข การสร้างหลักปักฐาน  การปกครองบ้านเมือง และสันติภาพของโลก

 
จุดเด่นของ “เต้าเต๋อจิง”คือ กระทัดรัด เรียบง่าย ลึกซึ้ง ล้ำยุค ล้ำสมัย เราสามารถค้นหาวิธีการและหนทางการแก้ไขปัญหาได้จาก “เต้าเต๋อจิง”  ของท่านปรมาจารย์เหลาจื่อ ในอักษร 5,000 คำ ไม่มีคำไหนพูดถึงลัทธิ ไม่มีคำไหนพูดถึงศาสนา ในอักษร ทุกคำเป็นสัจธรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ว่า หลักการทฤษฎี “เต๋ายิ่งใหญ่ที่เรียบง่ายบริสุทธิ์”  สู่ภาคปฏิบัติของ “ รับรู้และปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียว” จึงเห็นประสิทธิผลอย่างแจ่มชัด

“เต้าเต๋อจิง“ เป็นหนังสือคู่มือชีวิต ที่โด่งดังทั่วโลก เมื่อท่านอ่านจนเข้าใจและปฏิบัติตามแล้ว จะช่วยให้ท่านเดินสู่ความผาสุก  มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น ธุรกิจการงานราบรื่น ประสบความสำเร็จ “เต้าเต๋อจิง” ของท่านเหลาจื่อ แปลเป็นภาษาต่างประเทศ มีปริมาณการจัดพิมพ์จำหน่ายเป็นที่หนึ่งของโลก  กล่าวได้ว่า ตัวอักษรทุกคำมีค่าดั่งทอง ทำลายสถิติสูงสุดสำหรับค่าลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา

“เต้าเต๋อจิง” ฉบับประยุกต์ใช้

ประพันธ์และเรียบเรียงโดย อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

แปลเป็นภาษาไทยโดย กลิ่นสุคนธ์  วงศ์สุนทร

“เต้าเต๋อจิง” ฉบับประยุกต์ใช้  เป็นรากฐานปรัชญาชีวิต วิธีการอันยอดเยี่ยมในการฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติ เปิดเผยเคล็ดลับแห่งสติปัญญา เป็นการประสานทฤษฎีกับการปฏิบัติ นับแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ผู้ที่ค้นคว้าเต้าเต๋อจิงมีจำนวนมาก แต่มีไม่กี่ท่านที่ใช้คัมภีร์นี้มาบำรุงรักษาสุขภาพและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บให้แก่มนุษย์ ทั้งยังได้ผลสำเร็จอันมหาศาล

ท่านอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ ได้ประยุกต์ใช้ เต้าเต๋อจิง บนพื้นฐานการชี้นำผู้คนให้ ยกย่องเต๋าและเทิดทูนเต๋อ (คุณธรรม)  พัฒนาศักยภาพในร่างกายคน  บำรุงรักษาและขจัดโรคเป็นด่านนำร่อง และจุดเริ่มที่จะนำพาผู้คนศึกษา

“เต้าเต๋อจิง” กุมกุญแจทองไขประตูลี้ลับอันอัศจรรย์อันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะของมนุษย์ เพื่อการค้นคว้าพัฒนาและรับใช้เพื่อสุขภาพของมนุษยชาติ สร้างสังคมให้มีความปรองดอง และปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นทุกข์ถึงที่สุด

“เต้าเต๋อจิง” ฉบับประยุกต์ใช้ เสนอแนะวิธีการง่ายๆ ที่มีความชัดเจน ใช้เป็นประโยชน์ได้จริง ก่อเกิดประสิทธิผล ดังนี้

 • สุขภาพแข็งแรง

 • อายุยั่งยืน

 • เสริมพลังสติปัญญา

 • พัฒนาศักยภาพ

 • ประสบความสำเร็จในการศึกษาและธุรกิจการงาน

 • มีโชคลาภราบรื่น

 • ชีวิตผาสุก

 • ครอบครัวรักใคร่กลมเกลียว

 • สังคมมีความปรองดอง

 • ฯลฯ

bottom of page