top of page

ส. 11 เม.ย.

|

ศูนย์อบรม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

คัมภีร์เต้าเต๋อจิงคู่มือครอบครัวที่สุขสันต์

เติมความรัก กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

Registration is Closed
See other events
คัมภีร์เต้าเต๋อจิงคู่มือครอบครัวที่สุขสันต์
คัมภีร์เต้าเต๋อจิงคู่มือครอบครัวที่สุขสันต์

Time & Location

11 เม.ย. 2563 10:00 – 13 เม.ย. 2563 13:00

ศูนย์อบรม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

About the event

 วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมความรัก ความกตัญญู ให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันด้วยความรักใคร่ ปรองดอง
  2. ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ฝึกฝนเรียนรู้วิธีพัฒนาสติปัญญา 
  3. เรียนรู้และฝึกฝนการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อชีวิตที่ก้าวหน้า
  4. ฝึกฝนกายใจให้แข็งแรง เสริมพลังชีวิต และพัฒนาศักยภาพซอฟต์แวร์ในร่างกาย

เนื้อหาหลักสูตร

  1. ศึกษาคัมภีร์เต้าเต๋อจิงประยุกต์ ซึ่งเป็นรากฐานแห่งการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในครอบครัว  ด้วยการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ความรักและความกตัญญูเป็นพื้นฐาน  ให้มนุษย์หันกลับมารู้จักตนเอง เปลี่ยนแปลงตนเอง  พัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ มีความฉลาดทางอารมณ์ในการปรับปรุงมนุษยสัมพันธ์  และนำมาใช้ในการบริหารงาน ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ชีวิตใหม่ที่อยู่เย็นเป็นสุข
  2. กิจกรรมส่งเสริมความรัก ความกตัญญู 
  3. ฝึกฝนการนั่งสมาธิและฝึกสมาธิแบบเคลื่อนไหวด้วยการเต้นรำ รำมวย และกายบริหารขั้นพื้นฐาน                                                   

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 

10.00 น.  เข้านั่งประจำหมายเลขตามกลุ่ม และ “ข้อปฏิบัติที่ผู้ศึกษาพึงรับรู้”

10.30 น.  ต้อนรับสู่เมืองวัฒนธรรมฯ และแนะนำหลักสูตรการศึกษา 

11.00 น.  เทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีนำพาครอบครัวสุขสันต์ 

12.00 น.  รับประทานอาหาร / รับกุญแจห้อง

13.30 น.  สมาชิกเก่า -เต้นรำเต้าซิ่นขจัดพิษ เสริมสุขภาพและความงาม / สมาชิกใหม่ -ฝึกฝนออกกายบริหาร

14.00 น.  ร้องเพลงเต้าซิ่นยกระดับพลังจิต 

14.30 น.  เคล็ดลับเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว 

15.45น.   พักผ่อน

16.00 น.  กิจกรรมกลุ่มย่อย (แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความคิด อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ)

16.30 น.  สัมผัสไอดินแสงสีม่วงเพื่อบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติ 

17.30 น.  รับประทานอาหาร

18.30 น.  สมาชิกเก่า -รำมวยและออกกายบริหารเต้าซิ่น / สมาชิกใหม่ -ฝึกฝนเต้นรำ หรือรำมวยเต้าซิ่น   

19.00 น.  นั่งสมาธิอธิษฐานขอพรเพื่อให้ไตรภพเต้าเต๋อสันติสุข             

20.00 น.  พักผ่อน  

21.00 น.  เปิดซีดีเพลงประจำวันปรับดุลยภาพ เพิ่มภูมิคุ้มกันและเสริมแรงต้านทาน

               (ผู้ศึกษาจะนั่งสมาธิหรือนอนหลับพักผ่อนที่บ้านได้ตามอัธยาศัย)

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2562   

05.00 น.  ปลุกด้วยเสียงเพลงเต้าซิ่น

05.30 น.  สมาชิกเก่า -เต้นรำ รำมวยและออกกายบริหารเต้าซิ่น /สมาชิกใหม่ -ฝึกฝนเต้นรำ หรือรำมวยเต้าซิ่น

06.00 น.  นั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติ 

07.30 น.  รับประทานอาหาร

08.30 น.  แลกเปลี่ยนประสบการณ์

09.00 น.  คัมภีร์เต้าเต๋อจิงคู่มือชีวิตครอบครัว 

10.30 น.  พักผ่อน

10.45 น.  คัมภีร์เต้าเต๋อจิงคู่มือชีวิตครอบครัว (ต่อ)

12.00 น.  รับประทานอาหาร 

13.00 น.  สมาชิกเก่า -เต้นรำเต้าซิ่นขจัดพิษ เสริมสุขภาพและความงาม / สมาชิกใหม่ -ฝึกฝนเต้นรำ หรือรำมวยเต้าซิ่น

13.30 น.  ร้องเพลงเต้าซิ่นยกระดับพลังจิต

14.00 น.  กตัญญูรู้คุณคือมูลฐานชีวิตที่รุ่งเรือง 

15.30 น.  พักผ่อน

15.45 น.  กิจกรรมกลุ่มย่อย(แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความคิด อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ)

16.15 น.  กิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ 

17.00 น.  รับประทานอาหาร 

18.00 น.  สมาชิกเก่า -เต้นรำ รำมวยและออกกายบริหารเต้าซิ่น / สมาชิกใหม่ -ฝึกฝนเต้นรำ หรือรำมวยเต้าซิ่น 

19.00 น.  นั่งสมาธิอธิษฐานขอพรเพื่อให้ไตรภพเต้าเต๋อสันติสุข    

20.00 น.  พักผ่อน

21.00 น.  เปิดซีดีเพลงประจำวันปรับดุลยภาพ เพิ่มภูมิคุ้มกันและเสริมแรงต้านทาน

               (ผู้ศึกษาจะนั่งสมาธิหรือนอนหลับพักผ่อนที่บ้านได้ตามอัธยาศัย)

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563

05.00 น.  ปลุกด้วยเสียงเพลงเต้าซิ่น

05.30 น.  สมาชิกเก่า -เต้นรำ รำมวยและออกกายบริหารเต้าซิ่น / สมาชิกใหม่ -ฝึกฝนเต้นรำ หรือรำมวยเต้าซิ่น

06.00 น. นั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติ 

07.30 น.  รับประทานอาหาร / เก็บสัมภาระ

09.00 น.  คำอำนวยพรแห่งชีวิต     

10.15 น.  พัก

10.30 น.  แบ่งปันความสุขและความสำเร็จซึ่งกันและกัน 

12.00 น.  รับประทานอาหาร / แนะนำเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

13.00 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2041531-2 / 086-3373721 / ID Line : daode18 

ลงทะเบียนได้ที่นี่  https://forms.gle/FGZ6X2LqbSZxUNax5 

สถานที่อบรม

ศูนย์ฝึกอบรมเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล 

84 หมู่ 1 บ้านหนองแกใน ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71220

วิธีเดินทางไปเอง (Google Map)

 

การชำระค่าคอร์ส

โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองเตย บัญชี บจก.เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 175-4-15015-7 หรือ prompay ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 010 553 905 4091... กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม 15 วัน

ส่งหลักฐานการโอนได้ที่แฟกซ์ 02-2041530 หรืออีเมล์ daodexinxi@gmail.com หรือ ID Line : daode18 

ดำเนินการโดย

บริษัท เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล จำกัด

75/60 อาคารริชมอนด์ ชั้น 17 สุขุมวิท ซอย 26 แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กทม. 10110 

โทร. 02-204-1531-2

Share this event

bottom of page