top of page

พฤ. 05 ธ.ค.

|

ศูนย์ฝึกปฏิบัติเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีสากล

คัมภีร์เต้าเต๋อจิง วิถีสร้างสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืน (สมาธิ) 3 วัน / 7 วัน

คอร์ส 7 วัน หนึ่งปีมีครั้งเดียว แต่ถ้าไม่สะดวกจะอยู่ 7 วัน สามารถเข้าอบรม 3 วันแรกได้เช่นกัน (5-7 ธ.ค.).. สำหรับ 4 วันหลังท่านจะได้นั่งสมาธิเต็มรูปแบบ ชนิดเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ เหมือนกับหลายๆ ท่าน ที่เคยเข้าอบรม 7 วันแบบนี้..

ระบบลงทะเบียนปิดแล้ว
ติดตามกิจกรรมอื่นๆ
คัมภีร์เต้าเต๋อจิง วิถีสร้างสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืน (สมาธิ) 3 วัน / 7 วัน
คัมภีร์เต้าเต๋อจิง วิถีสร้างสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืน (สมาธิ) 3 วัน / 7 วัน

Time & Location

05 ธ.ค. 2562 09:30 – 11 ธ.ค. 2562 13:00

ศูนย์ฝึกปฏิบัติเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีสากล, 84 หมู่ 1 บ้านหนองแกใน ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71220

About the event

กำหนดการ  

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 (วันที่ 1)  

10.00 น. เข้านั่งประจำหมายเลขตามกลุ่ม และ  “ข้อปฏิบัติที่ผู้ศึกษาพึงรับรู้”

10.30 น. ต้อนรับสู่เมืองวัฒนธรรมฯ และแนะนำหลักสูตรการศึกษา 

11.00 น. ฝึกฝนการนั่งสมาธิเต้าซิ่น สื่อเชื่อมรับพลังจากจักรวาล 

12.00 น. รับประทานอาหาร / รับกุญแจห้อง

13.30 น. สมาชิกใหม่ฝึกเต้นรำเต้าซิ่นขจัดพิษ เสริมสุขภาพและความงาม/สมาชิกเก่า รำมวยและกายบริหาร

              เต้าซิ่น

14.00 น. ร้องเพลงเต้าซิ่นยกระดับพลังจิต 

14.30 น. เคล็ดลับการตามหาพลังภายในที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์กลับคืนมา

15.30 น. พัก

15.45 น. เคล็ดลับการตามหาพลังภายในที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์กลับคืนมา(ต่อ) 

17.00 น. รับประทานอาหาร 

18.00 น. สมาชิกใหม่ ฝึกฝนการรำมวยและกายบริหารเต้าซิ่น/สมาชิกเก่า เต้นรำ รำมวยและกายบริหาร

              เต้าซิ่น

19.30 น. กิจกรรมกลุ่มย่อย(แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความคิด อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ)

20.00 น.  นั่งสมาธิอธิษฐานขอพรเพื่อให้ไตรภพเต้าเต๋อสันติสุข 

20.30 น. พักผ่อน

21.30 น. เปิดซีดีเพลงประจำวันปรับดุลยภาพ เพิ่มภูมิคุ้มกัน และเสริมแรงต้านทาน (ผู้ศึกษาจะนั่งสมาธิ

              หรือนอนหลับพักผ่อนที่บ้านได้ตามอัธยาศัย)

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562  (วันที่ 2)

05.00 น. ปลุกด้วยเสียงเพลงเต้าซิ่น

05.30 น. เดินทัศนาจรอำนวยพร และฝึกกายบริหารบนยอดภู

07.30 น. รับประทานอาหาร

08.30 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์

09.00 น. วิถีสร้างสุขและความสำเร็จ  

10.15 น. วิถีสร้างสุขและความสำเร็จ(ต่อ) 

12.00 น. รับประทานอาหาร 

13.00 น. สมาชิกใหม่ฝึกเต้นรำเต้าซิ่นขจัดพิษ เสริมสุขภาพและความงาม/สมาชิกเก่า รำมวยและกายบริหาร

              เต้าซิ่น

13.30 น. ร้องเพลงเต้าซิ่นยกระดับพลังจิต 

14.00 น. ถ้อยคำภาษาสร้างสรรค์ชีวิต

16.00 น. พัก

16.15 น. สัมผัสไอดินแสงสีม่วงเพื่อบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติ

17.30 น. รับประทานอาหาร 

18.45 น. รำมวยและออกกายบริหารเต้าซิ่นพร้อมกัน

19.15 น. กิจกรรมกลุ่มย่อย(แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความคิด อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ 

              และเขียนประสบการณ์)

20.00 น. นั่งสมาธิอธิษฐานขอพรเพื่อให้ไตรภพเต้าเต๋อสันติสุข   

20.30 น. พักผ่อน

21.30 น. เปิดซีดีเพลงประจำวันปรับดุลยภาพ เพิ่มภูมิคุ้มกันและเสริมแรงต้านทาน (ผู้ศึกษาจะนั่งสมาธิ

              หรือนอนหลับพักผ่อนที่บ้านได้ตามอัธยาศัย)

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (วันที่ 3) 

05.00 น. ปลุกด้วยเสียงเพลงเต้าซิ่น

05.30 น. เต้นรำเต้าซิ่น ขจัดพิษ เสริมสุขภาพและความงาม

06.00 น. รำมวย ออกกายบริหาร และนั่งสมาธิ

07.30 น. รับประทานอาหาร 

09.00 น. คัมภีร์เต้าเต๋อจิงคู่มือชีวิตมนุษย์ 

10.45 น. พัก

11.00 น. แบ่งปันประสบการณ์ความสุขและความสำเร็จซึ่งกันและกัน 

12.00 น. รับประทานอาหาร 

13.00 น. ผู้ที่เข้าอบรม 3 วัน เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

                **********************

13.30 น. สมาชิกใหม่ฝึกเต้นรำเต้าซิ่นขจัดพิษ เสริมสุขภาพและความงาม/สมาชิกเก่า เต้นรำ รำมวย

              และกายบริหารเต้าซิ่น

14.30 น. ร้องเพลงเต้าซิ่นยกระดับพลังจิต

15.00 น. เปิดประตูจิตวิญญาณ สื่อเชื่อมรับพลังต้นธารจักรวาล  

17.00 น. รับประทานอาหาร

18.00 น. สมาชิกใหม่ ฝึกฝนการรำมวยเต้าซิ่น/สมาชิกเก่า เต้นรำ รำมวยและกายบริหารเต้าซิ่น

19.30 น. กิจกรรมกลุ่มย่อย(แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความคิด อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ)

20.00 น. นั่งสมาธิอธิษฐานขอพรเพื่อให้ไตรภพเต้าเต๋อสันติสุข 

20.30 น. พักผ่อน 

21.30 น. เปิดซีดีเพลงประจำวันปรับดุลยภาพ เพิ่มภูมิคุ้มกัน และเสริมแรงต้านทาน (ผู้ศึกษาจะนั่งสมาธิ

              หรือนอนหลับพักผ่อนที่บ้านได้ตามอัธยาศัย)

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (วันที่ 4)

05.00 น. ปลุกด้วยเสียงเพลงเต้าซิ่น

05.30 น. เต้นรำ รำมวย ออกกายบริหารและนั่งสมาธิ

07.30 น. รับประทานอาหาร

08.30 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

09.00 น. “รับรู้ตนเอง หนทางสู่ความสำเร็จ”   

10.30 น. พัก

10.45 น. “รับรู้ตนเอง หนทางสู่ความสำเร็จ”(ต่อ) 

12.00 น. รับประทานอาหาร 

13.00 น. รำมวยและกายบริหารเต้าซิ่น

13.30 น. ร้องเพลงเต้าซิ่นยกระดับพลังจิต 

14.00 น. เคล็ดลับการพัฒนาศักยภาพซอฟต์แวร์ร่างกายคน  

17.00 น. รับประทานอาหาร

18.00 น. สมาชิกใหม่ ฝึกฝนการรำมวยเต้าซิ่น/สมาชิกเก่า เต้นรำ รำมวยและกายบริหาร

              เต้าซิ่น

19.30 น. กิจกรรมกลุ่มย่อย(แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความคิด อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ)

20.00 น. นั่งสมาธิอธิษฐานขอพรเพื่อให้ไตรภพเต้าเต๋อสันติสุข

20.30 น. พักผ่อน

21.30 น. เปิดซีดีเพลงประจำวันปรับดุลยภาพ เพิ่มภูมิคุ้มกัน และเสริมแรงต้านทาน (ผู้ศึกษาจะนั่งสมาธิ

              หรือนอนหลับพักผ่อนที่บ้านได้ตามอัธยาศัย)

วันจันทร์ที่  9  ธันวาคม พ.ศ. 2562 (วันที่ 5)

05.00 น. ปลุกด้วยเสียงเพลงเต้าซิ่น

05.30 น. เต้นรำ รำมวย ออกกายบริหารและนั่งสมาธิ

07.30 น. รับประทานอาหาร

08.30 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

09.00 น. เส้นทางด่วนสู่การฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติ  

12.00 น. รับประทานอาหาร 

13.00 น. รำมวยและกายบริหารเต้าซิ่น 

13.30 น. ร้องเพลงเต้าซิ่นยกระดับพลังจิต 

14.00 น. การค้นหาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์ 

17.00 น. รับประทานอาหาร

18.00 น. สมาชิกใหม่ ฝึกฝนการรำมวยเต้าซิ่น/สมาชิกเก่า เต้นรำ รำมวยและกายบริหาร

              เต้าซิ่น

19.30 น. กิจกรรมกลุ่มย่อย(แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความคิด อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ)

20.00 น. นั่งสมาธิอธิษฐานขอพรเพื่อให้ไตรภพเต้าเต๋อสันติสุข

20.30 น. พักผ่อน

21.30 น. เปิดซีดีเพลงประจำวันปรับดุลยภาพ เพิ่มภูมิคุ้มกัน และเสริมแรงต้านทาน (ผู้ศึกษาจะนั่งสมาธิ

              หรือนอนหลับพักผ่อนที่บ้านได้ตามอัธยาศัย)

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (วันที่ 6)

05.00 น. ปลุกด้วยเสียงเพลงเต้าซิ่น

05.30 น. เต้นรำ รำมวย ออกกายบริหารและนั่งสมาธิ

07.30 น. รับประทานอาหาร

08.30 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์

09.00 น. เทคนิคการสร้างพลังให้อยู่เย็นเป็นสุข    

12.00 น. รับประทานอาหาร 

13.00 น. รำมวยและกายบริหารเต้าซิ่น

13.30 น. เสริมธาตุชีวิต บำรุงและฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตให้แข็งแรง   

15.30 น. พัก 

15.45 น. สร้างระบบทางความคิด สื่อเชื่อมพลังจิตด้วยการเขียนประสบการณ์

17.00 น. รับประทานอาหาร

18.00 น. สมาชิกใหม่ ฝึกฝนการรำมวยเต้าซิ่น/สมาชิกเก่า เต้นรำ รำมวยและกายบริหาร

              เต้าซิ่น

19.30 น. กิจกรรมกลุ่มย่อย(แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความคิด อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ)

20.00 น. นั่งสมาธิอธิษฐานขอพรเพื่อให้ไตรภพเต้าเต๋อสันติสุข

20.30 น. พักผ่อน

21.30 น. เปิดซีดีเพลงประจำวันปรับดุลยภาพ เพิ่มภูมิคุ้มกัน และเสริมแรงต้านทาน (ผู้ศึกษาจะนั่งสมาธิ

              หรือนอนหลับพักผ่อนที่บ้านได้ตามอัธยาศัย)

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (วันที่ 7)

05.00 น. ปลุกด้วยเสียงเพลงเต้าซิ่น

05.30 น. เต้นรำ รำมวย ออกกายบริหารและนั่งสมาธิ

07.30 น. รับประทานอาหาร / เก็บสัมภาระ

08.30 น. ต้อนรับสื่อสารให้มีสุขภาพแข็งแรง สิริมงคลสมประสงค์   

09.00 น. ก้าวสู่เส้นทางสวัสดิภาพและความผาสุก   

10.30 น. พัก

10.45 น. แบ่งปันประสบการณ์ความสุขและความสำเร็จซึ่งกันและกัน  

12.00 น. รับประทานอาหาร 

13.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ            

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2041531-2 / 086-3373721 / ID Line : daode18 

วิธีเดินทางไปเอง (Google Map)

การชำระค่าคอร์ส

โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองเตย บัญชี บจก.เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 175-4-15015-7 หรือ prompay ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 010 553 905 4091... กรุณาชำระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ส่งหลักฐานการโอนได้ที่แฟกซ์ 02-2041530 หรืออีเมล์ daodexinxi@gmail.com หรือ ID Line : daode18 หรือ @daoxin

ดำเนินการโดย

บริษัท เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล จำกัด

75/60 อาคารริชมอนด์ ชั้น 17 สุขุมวิท ซอย 26 แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กทม. 10110 

โทร. 02-204-1531-5

Share this event

bottom of page