top of page

พฤ. 13 ก.พ.

|

ศูนย์ฝึกอบรมฯ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

อธิษฐานขอพรให้วงศ์ตระกูลอยู่เย็นเป็นสุข

บำเพ็ญจิตแก้ไขอุปสรรค,สิ่งอุดตันในชีวิต และสะสมบุญบารมีให้แก่วงศ์ตระกูล

Registration is Closed
See other events
อธิษฐานขอพรให้วงศ์ตระกูลอยู่เย็นเป็นสุข
อธิษฐานขอพรให้วงศ์ตระกูลอยู่เย็นเป็นสุข

Time & Location

13 ก.พ. 2563 10:00 – 15 ก.พ. 2563 13:00

ศูนย์ฝึกอบรมฯ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

About the event

 วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมจิตใจที่สำนึกบุญคุณพ่อแม่ บรรพบุรุษและสรรพสิ่ง 
  2. เสริมบุญกุศลและสิริมงคลให้ตนเอง และวงศ์ตระกูลให้เจริญรุ่งเรือง โชคดี 
  3. ติดอาวุธทางปัญญาด้วยการศึกษาคัมภีร์เต้าเต๋อจิง สร้างสรรค์ชีวิตให้ผาสุก  
  4. ฝึกฝนกายใจให้แข็งแรง เสริมพลังชีวิต และพัฒนาศักยภาพซอฟต์แวร์ในร่างกาย

เนื้อหาหลักสูตร

  1. เรียนรู้ประโยชน์และฝึกฝนการนั่งสมาธิ เชื่อมต่อกับพ่อแม่ บรรพบุรุษซึ่งเป็นมูลรากแห่งชีวิต จากคำบรรยายอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ
  2. เปิดพลังจิตรู้คุณ สร้างสรรค์ชีวิตให้ผาสุก โดยยึดแนวคิดจากคัมภีร์เต้าเต๋อจิง บ่มเพาะคุณธรรม ยกระดับจิต พัฒนาจิต ให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข 
  3. นั่งสมาธิอธิษฐานจิตให้วงศ์ตระกูลและไตรภพสันติสุข
  4. ฝึกฝนสมาธิแบบเคลื่อนไหวด้วยการนั่งสมาธิ เต้นรำ รำมวย และกายบริหารขั้นพื้นฐาน

กำหนดการ 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

10.00 น.  เข้านั่งประจำหมายเลขตามกลุ่ม และ “ข้อปฏิบัติที่ผู้ศึกษาพึงรับรู้”

10.30 น.  ผอ.ศูนย์อบรม กล่าวคำต้อนรับและแนะนำศูนย์ฝึกอบรม

11.00 น.  สมาธิยกระดับจิตเพื่อบรรพบุรุษ:ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ น.พ.พนัส เฉลิมแสนยากร 

12.00 น.  รับประทานอาหาร / รับกุญแจห้อง

13.30 น.  สมาชิกเก่า -เต้นรำเต้าซิ่นขจัดพิษ เสริมสุขภาพและความงาม

               สมาชิกใหม่ -ฝึกฝนออกกายบริหาร

14.00 น.  ร้องเพลงเต้าซิ่นยกระดับพลังจิต

14.30 น.  นั่งสมาธิอธิษฐานขอพรสู่การอยู่เย็นเป็นสุข 

16.15 น.  พัก

16.30 น.  กิจกรรมกลุ่มย่อย (แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความคิด อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ)

17.00 น.  รับประทานอาหาร 

18.00 น.  สมาชิกเก่า -เต้นรำ รำมวยและออกกายบริหารเต้าซิ่น

               สมาชิกใหม่ -ฝึกฝนเต้นรำ หรือรำมวยเต้าซิ่น 

19.00 น.  นั่งสมาธิอธิษฐานขอพรเพื่อให้ไตรภพเต้าเต๋อสันติสุข

20.00 น.  พักผ่อน

21.00 น.  เปิดซีดีเพลงประจำวันปรับดุลยภาพ เพิ่มภูมิคุ้มกันและเสริมแรงต้านทาน

                (ผู้ศึกษาจะนั่งสมาธิหรือนอนหลับพักผ่อนที่บ้านได้ตามอัธยาศัย)

 

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

05.00 น.  ปลุกด้วยเสียงเพลงเต้าซิ่น

05.30 น.  สมาชิกเก่า -เต้นรำ รำมวยและออกกายบริหารเต้าซิ่น

               สมาชิกใหม่ -ฝึกฝนเต้นรำ หรือรำมวยเต้าซิ่น 

06.30 น.  นั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติ 

07.30 น.  รับประทานอาหาร / แนะนำเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

08.30 น.  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

09.00 น.  บำเพ็ญจิตเสริมสิริมงคลให้ชีวิตและวงศ์ตระกูล

10.30 น.  พัก

10.45 น.  บำเพ็ญจิตเสริมสิริมงคลให้ชีวิตและวงศ์ตระกูล (ต่อ)

12.00 น.  รับประทานอาหาร / แนะนำเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

13.00 น.  สมาชิกเก่า -เต้นรำเต้าซิ่นขจัดพิษ เสริมสุขภาพและความงาม

               สมาชิกใหม่ -ฝึกฝนเต้นรำ หรือรำมวยเต้าซิ่น

13.30 น.  ร้องเพลงเต้าซิ่นยกระดับพลังจิต 

14.00 น.  บำเพ็ญจิตอำนวยพรให้โลกและมวลมนุษยชาติสันติ

16.15 น.  พัก

16.30 น.  กิจกรรมกลุ่มย่อย (แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความคิด อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ)

17.00 น.  รับประทานอาหาร 

18.00 น.  สมาชิกเก่า -เต้นรำ รำมวยและออกกายบริหารเต้าซิ่น

               สมาชิกใหม่ -ฝึกฝนเต้นรำ หรือรำมวยเต้าซิ่น 

19.00 น.  นั่งสมาธิอธิษฐานขอพรเพื่อให้ไตรภพเต้าเต๋อสันติสุข 

20.00 น.  พักผ่อน

21.00 น.  เปิดซีดีเพลงประจำวันปรับดุลยภาพ เพิ่มภูมิคุ้มกันและเสริมแรงต้านทาน 

               (ผู้ศึกษาจะนั่งสมาธิหรือนอนหลับพักผ่อนที่บ้านได้ตามอัธยาศัย)

 

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

05.00 น.  ปลุกด้วยเสียงเพลงเต้าซิ่น

05.30 น.  สมาชิกเก่า -เต้นรำ รำมวยและออกกายบริหารเต้าซิ่น

               สมาชิกใหม่ -ฝึกฝนเต้นรำ หรือรำมวยเต้าซิ่น 

06.30 น.  นั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติ  

07.30 น.  รับประทานอาหาร / แนะนำเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

09.00 น.  อธิษฐานขอพรให้ไตรภพสันติ

10.45 น.  พัก

11.00 น.  แบ่งปันธรรมปีติความสุขและความสำเร็จจากการฝึกปฏิบัติร่วมกัน 

12.00 น.  รับประทานอาหาร 

13.30 น.  เต้นรำ รำมวยและออกกายบริหารเต้าซิ่นพร้อมกัน

               หรือ  สมาชิกเก่า -เต้นรำ รำมวยและออกกายบริหารเต้าซิ่น

                       สมาชิกใหม่ -ฝึกฝนเต้นรำ หรือรำมวยเต้าซิ่น 

14.30 น.  เตรียมงานอธิษฐานจิตสลายภัยพิบัติโลก

15.30 น.  ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้คัมภีร์เต้าเต๋อจิง 

17.00 น.  รับประทานอาหาร 

18.00 น.  เต้นรำ รำมวยและออกกายบริหารเต้าซิ่นพร้อมกัน

               หรือ  สมาชิกเก่า -เต้นรำ รำมวยและออกกายบริหารเต้าซิ่น

                        สมาชิกใหม่ -ฝึกฝนเต้นรำ หรือรำมวยเต้าซิ่น 

19.00 น.  นั่งสมาธิอธิษฐานขอพรเพื่อให้ไตรภพเต้าเต๋อสันติสุข 

20.00 น.  พักผ่อน

21.00 น.  เปิดซีดีเพลงประจำวันปรับดุลยภาพ เพิ่มภูมิคุ้มกันและเสริมแรงต้านทาน

               (ผู้ศึกษาจะนั่งสมาธิหรือนอนหลับพักผ่อนที่บ้านได้ตามอัธยาศัย)

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2041531-2 / 086-3373721 / ID Line : daode18

สถานที่อบรม

ศูนย์ฝึกอบรมเหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล 

84 หมู่ 1 บ้านหนองแกใน ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71220

วิธีเดินทางไปเอง (Google Map) 

 

การชำระค่าคอร์ส

โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองเตย บัญชี บจก.เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 175-4-15015-7 หรือ prompay ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 010 553 905 4091...  กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม 15 วัน 

ส่งหลักฐานการโอนได้ที่แฟกซ์ 02-2041530 หรืออีเมล์ daodexinxi@gmail.com หรือ ID Line : daode18 

ดำเนินการโดย

บริษัท เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล จำกัด

75/60 อาคารริชมอนด์ ชั้น 17 สุขุมวิท ซอย 26 แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กทม. 10110 

โทร. 02-204-1531-5

Share this event

bottom of page