top of page

การนั่งสมาธิเต้าซิ่นหัวแม่มือเกิดชิดกันขึ้นมา จะมีอะไรที่ไม่ดีหรือไม่

Updated: Nov 5, 2021

ถาม การนั่งสมาธิเต้าซิ่นให้นิ้วหัวแม่มือห่างจากกัน ถ้านั่งไปแล้วนิ้วหัวแม่มือเกิดชิดกันขึ้นมา จะมีอะไรที่ไม่ดีหรือไม่


ตอบ ท่านั่งสมาธิเต้าซิ่น คือ มือขวาวางซ้อนบนมือซ้าย ข้อกลางนิ้วชี้ซ้ายและขวาให้วางซ้อนตรงกันแสดงว่าขั้วหยินขั้วหยางในร่างกายเชื่อมต่อกัน ระหว่างนิ้วหัวแม่มือห่างกันประมาณ 5 ซ.ม. ต้องอยู่บนแนวเดียวกัน ระยะที่ห่างกันนี้เป็นประตูสู่มวลล้ำลึกที่ลี้ลับและมหัศจรรย์ซึ่งเราสามารถสัมผัสได้ว่า อยู่ในภาวะว่างเปล่าเสมอ จึงสะดวกแก่การสำรวจตรวจสอบความประณีตงดงามในการสร้างสรรค์พัฒนาของสรรพสิ่ง การธำรงรักษาภาวะของอาณาจักรที่มีวัตถุดำรงอยู่เสมอก็จะสะดวกแก่การสำรวจตรวจสอบบั้นปลายภายนอกของสรรพสิ่ง ในประตูล้ำลึกอัศจรรย์ไร้รูปและมือที่มีรูปสามารถก่อเกิดความลี้ลับมหัศจรรย์ นี่แหละประตูลี้ลับล้ำลึกอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากการรับรู้สิ่งล้ำลึกอัศจรรย์ทั้วมวล หากนิ้วมือเกิดชิดกันท่ามกลางการนั่งสมาธิก็ไม่มีอะไรที่ไม่ดี แต่เมื่อพบว่านิ้วมือชิดกันแล้ว เราก็ปรับท่าให้กลับสู่สภาพปกติก็ใช้ได้CR.โลกสุขพลานามัย นิตยาสารเต้าซิ่น ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2549


10 views0 comments

Comments


bottom of page