top of page

ขณะนั่งสมาธิ คิ้วทั้งสองมีอาการเจ็บปวดเพราะเหตุใด

ถาม เมื่อดิฉันนั่งสมาธิ คิ้วทั้งสองมีอาการเจ็บปวดเพราะเหตุใด


ตอบ มีบางคนพูดว่า เพราะเหตุใดเวลานั่งสมาธิคิ้วทั้งสองมีอาการเจ็บปวด นี่อาจเป็นเรื่องที่ดีมาก ระหว่างคิ้วทั้งสองเป็นศูนย์แหล่งพลังงานแห่งที่ 6 แต่ว่าพยายามอย่ากำหนดจิตไว้ที่นั่น ถ้ากำหนดจิตไว้ที่นั่นแล้ว ท่านจะมีความรู้สึกว่าทั่วทั้งสมองใหญ่จะตื้อไปหมด มีอาการศีรษะหนักๆ มีความทรมานเหมือนถูกภูเขากดทับ รู้สึกไม่สบาย แต่เมื่อไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลก็ไม่เห็นว่าผิดปกติ แต่ท่านก็จะกังวลถึงความทรมานตรงนั้น คนจำนวนมากพอถึงจุดนี้จะหวาดกลัว เดินต่อไปไม่ไหว มีแต่กลัดกลุ้มไม่สบายใจ ดังนั้น เราต้องกำหนดจิตไว้ที่จุดศูนย์กลางกาย ทำเช่นนี้จะปลอดภัยดีCR.คัมภีร์เต้าเต๋อจิง ฉบับหลักธรรมคุ้มครองมนุษยชาติให้อยู่เย็นเป็นสุข (เทคนิคเต้าซิ่นขั้นที่ 3)

รากฐานปรัชญาชีวิต วิธีฟื้นฟูสุขภาพตามธรรมชาติและเคล็ดลับสร้างสติปัญญา หน้า 293
1 view0 comments
bottom of page