top of page

ความหมายแห่งชีวิต : จางอิง

Updated: Nov 4, 2021


เราทุกคนต่างกล่าวกันว่า ชีวิตคือการฝึกปฏิบัติ แล้วความหมายของการฝึกปฏิบัติคืออะไรอีกเล่า คนเราถือกำเนิดมายังโลก มาเดินท่องง่ายๆ สักเที่ยวหนึ่งแล้วหายเข้ากลีบเมฆโดยไม่รู้ร่องรอยกระนั้นหรือ มิใช่ค่ะ ในคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ของท่านเหลาจื่อบทที่ 16 ได้เปิดเผยความจริงแห่งชีวิตว่า “เข้าถึงสุดขั้วแห่งความว่างเปล่า รักษาความสงบนิ่งสุด สรรพสิ่งกำลังเจริญเติบโต ข้าใช้หลักนี้สำรวจวัฏจักรของมัน สรรพสิ่งมีหลากหลาย ต่างย้อนสู่แหล่งกำเนิด เรียกว่า ‘สงบนิ่ง’ ย้อนสู่ภาวะเดิม เรียกว่า ‘กฎเกณฑ์’ รู้กฎเต๋าเรียก ‘กระจ่าง’ ” เมื่อปรากฏสภาพที่ญาติสนิทอำลาจากโลกนี้ไป ดิฉันจึงได้สัมผัสแท้จริงด้วยตนเองกับความหมายแฝงของคำพูดประโยคนี้ว่า “หากขบคิดปัญหาความตายก่อนสักหลายสิบปี ชีวิตของท่านจะมีความหมายมากยิ่งขึ้น” พร้อมทั้งใคร่ครวญว่าความหมายของชีวิตคืออะไรกันแน่


ความหมายของชีวิตคือสุขภาพ

สุขภาพนั้นล้ำค่า สุขภาพคือเลข 1 ส่วนอื่นๆ ล้วนเป็นเลข 0 เมื่อสูญเสียต้นกำเนิด “1” แล้ว ส่วนที่เป็น “0” ทั้งหมดไม่มีความหมายแม้แต่น้อยความปรองดองของกายใจ ครอบครัว ธุรกิจ สังคม และโลก...ล้วนแต่เป็นสุขภาพ ความปรองดองคือพื้นฐานแห่งความมั่นคงของทุกสิ่งทุกอย่าง กายและจิตวิญญาณที่แข็งแรงเป็นกำลังที่นุ่มนวล ส่วนหัวใจสำคัญของการศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” คือ ฝึกฝนกายใจให้แข็งแรง การอำลาจากโลกไปของบิดาดิฉัน หรือการจากไปของคนในครอบครัว พวกเขาล้วนแต่จากไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ เสียงที่หลงเหลือแก่เราคือ “เอาใจใส่สุขภาพของตนให้ดี สุขภาพนั้นสำคัญที่สุด เรากล้าถามตนเองว่าเรากำลังเอาใจใส่กายใจของเราหรือไม่ กายใจของเราแข็งแรงไหม”


ความหมายของชีวิตคือการฝึกปฏิบัติ

การฝึกปฏิบัติหาใช่เพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือบรรลุเต๋าไม่ การฝึกปฏิบัติเป็นการรับผิดชอบต่อคำพูดที่ตนพูดและการงานที่ตนทำ เป็นการเข้าใจเต๋า ปฏิบัติตามเต๋า สอดคล้องกับเต๋าอย่างต่อเนื่องท่ามกลางคำพูดและการกระทำของการปฏิบัติตนในสังคม สุดท้ายบรรลุเต๋าได้โดยเป็นไปเองตามธรรมชาติ เข้าถึงสุดขั้วแห่งความว่างเปล่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการอำลาจากโลกนี้ไปของบิดา ทำให้ท่านไปอย่างสงบส่วนการเข้าถึงสุดขั้วแห่งความว่างเปล่าของท่านคือ“ปล่อยวางทรัพย์สมบัติ บุตรหลาน ความเป็นความตาย โดบเฉพาะอย่างยิ่งคือเวลาที่ร่างกายอยู่ในภาวะที่ไม่สบาย การนั่งสมาธิทุกวันจะทำให้เขาสัมผัสด้วยตนเองได้อย่างแท้จริงถึงธรรมปีติในส่วนลึกของจิตใจที่สงบนิ่งว่า ‘หากฉันไร้ร่างกาย ฉันจะป่วยด้วยโรคอะไรได้’ ” สีหน้าที่สุขุมอ่อนโยนของบิดาท่ามกลางการนั่งสมาธิทุกวัน ใบหน้ายิ้มแย้ม อยู่ในภาวะที่สบายว่างเปล่าดังที่ท่านกล่าวไว้ บิดาได้รวมความเมตตากรุณาที่มอบให้กับการสร้างคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นชั่วชีวิต นำพาความรักบริสุทธิ์ย้อนคืนสู่เต๋า ท่านเคร่งครัดในของวิเศษ 3 สิ่งคือ “หนึ่งคือ รักเมตตา สองคือ ประหยัด สิ่งที่สามคือ อ่อนน้อมถ่อมตน” แผ่ความสุขสู่วงศ์ตระกูล ธุรกิจ และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบข้างท่าน ชั่วชีวิตของท่านได้ซาบซึ้งถึง “ไม่มีอะไรให้ละอายใจต่อพรรค ต่อคนทั่วโลก และคนในครอบครัว” นี่คือการฝึกปฏิบัติของบิดา


ความหมายของชีวิตคือการสร้างคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นและอู๋เหวย

คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ได้เปิดเผยรหัสลับของวิถีธรรมชาติ วิถีอริยบุคคลและหลักเกณฑ์ทางสังคม วิถีธรรมชาติ ให้คุณไม่เป็นพิษเป็นภัย วิถีของอริยบุคคลคือ มอบอุทิศไม่คิดชิงดีกับใคร ส่วนการปฏิบัติของผู้คนนั้น ตัดส่วนขาดแคลนมาสนองความพอใจผู้เหลือเฟือ ขอให้ใจกล้า ๆ ถามตนเองหน่อยว่า เรานั้นอยู่บนวิถีธรรมชาติ วิถีแห่งอริยบุคคล หรืออยู่บนหลักเกณฑ์ของสังคม


ก่อนหน้าที่บิดายังมีชีวิตอยู่ มีเรื่องราวหลายเรื่องที่คนทั่วไปคาดคิดไม่ถึง และก่อนที่ธุรกิจจะมีการปรับเปลี่ยนระบบ ทำธุรกิจเพื่อโรงเรียนซึ่งอยู่ใต้สังกัดของแผนกการศึกษา หลังยุค ค.ศ. 1990 แผนกการศึกษาได้ผลักดันให้โรงเรียนดีเด่นทำโรงงาน แต่นโยบายให้สิทธิพิเศษแก่เกษตรกรเปลี่ยนเป็นพนักงานกรรมกร การจัดองค์การและจัดสรรตำแหน่งหน้าที่และปริมาณเจ้าหน้าที่การศึกษา เวลานั้นน้องสาวทำงานอยู่ที่บริษัท แต่สำมะโนครัวอยู่ชนบท ตามหลักทั่วไป รายชื่ออันดับแรกต้องเป็นน้องสาว แต่บิดาไม่สนใจการตัดค้านของมารดา โดยจัดสรรให้แก่คุณอาซึ่งเป็นน้องชายบิดาที่มีอายุมากกว่า 45 ปีที่ออกจากบ้านไปสร้างธุรกิจข้างนอกหลายครั้งไม่สำเร็จ ต่อมาได้กลับมาเป็นพนักงานขายบริษัทของบิดา เพื่อให้คุณอามีงานที่มีหลักประกัน อันดับที่ 2 จัดสรรให้แก่ลูกชายของครูใหญ่ซึ่งเป็นผู้มีบุญคุณช่วยบิดาก่อตั้งธุรกิจ ตอนนั้นอยู่แผนกการผลิตของบริษัท เหตุผลของบิดาคือ น้องสาวอายุยังน้อย ต่อไปยังมีโอกาส บิดาได้จัดสรรตำแหน่งหน้าที่ตามลำดับเป็นปีๆ ต่อผู้ที่ติดตามท่านก่อตั้งธุรกิจอย่างเหมาะสม และยังไม่ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนงานของน้องสาวด้วย ต่อมามีการยกเลิกนโยบาย ตลอดจนถึงปี ค.ศ. 2004 ธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนระบบ น้องสาวได้เป็นผู้อำนวยการของบริษัทที่ทำอยู่ มีการพัฒนาดีขึ้นมาก ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นผลของการช่วยเหลือผู้อื่นสุดใจ ตนเองยิ่งมั่งคั่ง วิถีเต๋าไม่นับญาติ มักจะช่วยเหลือคนดี หลักเกณฑ์ทางสังคมในโลก ได้ทำลายความปรองดองของโลกไปสักเท่าใด ความเสื่อมโทรมในความโลภละโมบ การชิงดีชิงเด่นในเรื่องชื่อเสียงผลประโยชน์ การตามหาที่ไม่รู้จักพอ ล้วนแต่เป็นการทำลายคุณธรรมโดยตัดส่วนขาดแคลนมาสนองความพอใจผู้เหลือเฟือ


ความหมายของชีวิตคือความอิสระที่สมบูรณ์แบบ

เส้นทางการศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” คือ พัฒนาตนให้สมบูรณ์ มีสัญชาตญาณที่สมบูรณ์แบบ มุ่งสู่เส้นทางชีวิตที่ยั่งยืนสมบูรณ์แบบ ความหมายของชีวิตคนเราคือให้จิตของตนคืนสู่ความสว่าง มุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบท่ามกลางความดีงาม สร้างคุณประโยชน์แก่ผู้อื่น และการฝึกปฏิบัติ ฝึกฝนทั่วร่างกายมีเลือดลมไหลเวียนดีเป็นพื้นฐาน มารหรือฝืนวาสนาล้วนเป็นการทดสอบท่ามกลางกระบวนการฝึกปฏิบัติของเรา การปฏิบัติข้อพึงปฏิบัติ 3 ข้อ เป็นการเริ่มต้นฝึกฝนทั่วร่างกายให้มีเลือดลมไหลเวียนดี เมื่อทั่วร่างกายมีเลือดลมไหลเวียนดี จึงกล่าวถึงการฝึกฝนทางความคิดและจิตได้ จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต บิดาล้วนแต่ยืนหยัดการอ่านและเต้นรำ รำมวย ออกกายบริหารตามการบำรุงรักษาสุขภาพจากคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ดังนั้น จึงจากไปอย่างสงบเช่นนี้ สวรรค์ได้ปรากฏ “ตะวันบ่ายคล้อยย่อมคืนสู่มูลราก มีเพียงแสงสายัณห์สาดสีสันสวยสดงดงาม” เป็นมงคลให้ชีวิตท่านสมบูรณ์แบบ การอำลาจากโลกไปของบิดาเป็นกระจกเงาบานหนึ่ง ทั้งเป็นกระจกเงาที่แท้จริงของผู้ร่วมฝึกปฏิบัติที่ดีเด่น สิ่งที่พวกเขาหลงเหลือให้แก่ผู้คนบนโลกคือ รอยยิ้ม การสำนึกบุญคุณ และความรัก พวกเขาทำให้เราให้ความสำคัญกับ 7 หน่วยของการ “ฝึกฝนการตายใหม่อีกครั้ง” มากยิ่งขึ้นดังนี้


1. สุขภาพที่แข็งแรงนั้นล้ำค่า

2. เรื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลของมัน

3. หากชีวิตเหลือเพียง 30 วันจะใช้ชีวิตอย่างไร

4. จงจำไว้ว่าชีวิตกำลังจะจากไป จงสะสางตนให้ว่าง จิตเกิดสรรพปรากฏการณ์ นี่เป็นยาแก้ที่ดีที่สุด

5. การประเมินค่าการนำร่องของชีวิตคืออะไรกันแน่ คือ “โปรดปรานเหยียดหยามทำให้หวั่นไหว”

หรือ “ด้วยรักถนอมโลกดังชีวิตตน จึงฝากโลกให้เขาดูแล”

6. สำนึกบุญคุณเสมอ ธรรมปีติเสมอ ปรองดองเสมอ วิริยะก้าวหน้าเสมอ และสร้างคุณธรรมเสมอ

7. มุ่งสู่การตายเพื่อเกิด ลุยไฟเกิดใหม่


ขอขอบคุณพวกเขาที่หลงเหลือความรักมากมายเช่นนี้ไว้ให้แก่โลกขออำนวยพรให้พวกเขานำพาความรักบริสุทธิ์ไปสู่เส้นทางสายใหญ่แห่งการย้อนคืนของชีวิตมีรักเมตตาทำความดีอย่างยั่งยืน

3 views0 comments

Comments


bottom of page