top of page

คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” นำพาผมออกจากความเลอะเลือน : ซินเหอผมรู้จักคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” เมื่อปี 2014 เวลานั้นผมเพิ่งจะเริ่มสร้างธุรกิจของตน เนื่องจากขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบ ผมเคยราบรื่นมาตลอดได้ประสบสภาพที่ไม่ได้คาดคิด แม้ว่าเวลาสร้างธุรกิจตนเองรู้สึกว่าดีมาก แต่สภาพความเป็นจริงกลับมิใช่เช่นนั้น ทำให้ผมเจ็บปวดรวดร้าว ได้สัมผัสอย่างแท้จริงว่า อะไรคือความโดดเดี่ยว ไม่รู้จะทำอย่างไรดี เสริมสิ่งที่ดีงามให้ดีงามยิ่งขึ้น และการให้ความช่วยเหลือในขณะที่ตกทุกข์ได้ยาก แต่จะทำอย่างไรให้ชีวิตตนออกจากเหวลึกได้ เมื่อหวนรำลึกถึงอดีตของตนที่มีความร่าเริง เชื่อมั่นตนเอง และเปี่ยมด้วยความสุขอยู่ตลอดเวลา กลายเป็นหัวข้อให้ผมต้องครุ่นคิดจนถึงทุกวันนี้ แต่ทว่าหลังจากผ่านความพยายามและแลกเปลี่ยนความเห็นกันครั้งแล้วครั้งเล่า ยังคงค้นไม่พบคำตอบที่ตนต้องการ เสียค่าใช้จ่ายไปอบรมหลายแสน ส่งคนไปเรียนมหาวิทยาลัยหลายคน ไปเยี่ยมเยือนองค์กรอบรมมากมาย ล้วนแต่ให้รู้สึกว่ารักษาแต่ที่ปลายเหตุมิใช่ต้นเหตุ แม้ว่าวิธีการบริหารจัดการดูคล้ายกับมีขั้นมีตอน แต่ความตื่นตระหนกและความเลอะเลือนยังคงทรมานตัวผม ตลอดจนส่งผลกระทบถึงผู้ร่วมงานและคนในครอบครัวอีกด้วย


ภายใต้การแนะนำของเพื่อนผู้ใจดี ด้วยความเคารพเพื่อน เมื่อเดือนมิถุนายนปี 2016 ผมไปที่เมืองวัฒนธรรมเต้าเต๋อเหลาจื่อสากลเป็นครั้งแรก มีความรู้สึกเหมือนครอบครัวชาวเต้าซิ่นว่า ภูเขาที่นั่นเขียวขจีจริง ๆ น้ำมีรสชาติหวาน อากาศก็บริสุทธิ์สดชื่น ผู้คนมีความกระตือรือร้น รวมทั้งเสียงเพลงยังให้ความอบอุ่นจริง ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างของที่นั่นช่างดีงามและเรียบง่ายอะไรอย่างนั้น ทุกวันที่เมืองวัฒนธรรม ผมศึกษาคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ตามอาจารย์ทั้งหลาย เต้นรำ รำมวยและออกกายบริหารบำรุงรักษาสุขภาพ อ่านคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ฟังการแบ่งปันประสบการณ์ของอาจารย์ทั้งหลาย เอิบอาบแสงสว่างแห่งปัญญาซึ่งคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” นำพามาให้เรา ซาบซึ้งกับการบรรยายที่ใช้สำนวนง่าย ๆ แต่ลึกซึ้งของท่านอาจารย์ และแอบวางโครงการของตนหลังการศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” เกี่ยวกับทิศทางการศึกษาความรัก กลายเป็นความรัก และการปฏิบัติด้วยความรัก ณ ที่แห่งนี้ผมได้เรียนรู้การใช้การคิดด้วยจิตสำนึกระดับสูงติดอาวุธให้แก่สมองให้จิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเชิงบวก ผมเข้าใจแล้วว่า สมการของพลังชีวิต = ภาพเป้าหมายที่ปรารถนา + ความพยายามและกระตือรือร้น + จิตสำนึกขั้นเทพ ทั้งค้นพบการแบกรับว่า “ทุกสิ่งตนเป็นผู้สร้าง สร้างสรรค์ทุกสิ่งของตน”

การศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ที่แท้จริงแสดงให้เห็นท่ามกลางการทำงานในชีวิตประจำวัน นับแต่ศึกษาคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” แล้ว ผมได้พบเรื่องราวใด ๆ ในห้องทำงานที่ไม่ถูกใจและพนักงานใด ๆ ที่ทำงานไม่ได้ดังใจ แม้จะไม่ได้ค้นหาคำตอบจากตนเอง แต่ท่าทีของตนได้อ่อนโยนลงมาก น้ำเสียงการพูดคุยเวลาจัดการปัญหานุ่มนวลขึ้นมาก จิตใจของตนก็ดีขึ้นมากโดยธรรมชาติ ในกระบวนการคบค้าสมาคมกับลูกค้า ย่อมมียามที่มีเหตุผลแต่พูดได้ไม่ชัดเจน ผมจึงปล่อยวางลงชั่วคราว แล้วอภิปรายการศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” กับเขา ท่าทีของลูกค้าเปลี่ยนเป็นผ่อนคลายขึ้น ดังคัมภีร์ที่ว่า “ผู้สอดคล้อง ‘เต๋า’ ‘เต๋า’ ยินดีเคียงข้างเขา ผู้มี ‘เต๋อ’ ‘เต๋อ’ ยินดีอยู่ร่วมกับเขา” ท่ามกลางการไปมาหาสู่กับลูกค้า บัดนี้ผมแทบจะไม่มีเรื่องอะไรให้ใครคิดไม่ตก และไม่มีเรื่องอะไรต้องอัดอั้นตันใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพูดคุยกับลูกค้าถึงเรื่องเป้าหมายของภาพที่ปรารถนา ขอเพียงเอ่ยถึงคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ลูกค้าต่างเปี่ยมด้วยการรอคอย พากันแสดงว่ายินดีตั้งใจฟัง แม้ว่าบางครั้งพวกเขาจะรู้สึกว่าคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” เหมือนจะห่างจากชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขามาก แต่พอได้สัมผัส พวกเขายังคงชื่นชมสรรเสริญต่อภูมิปัญญาที่แฝงเร้นของคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง”


ตามการเปลี่ยนแปลงของภาวจิตตน หวังว่าเพื่อนที่ผ่านการแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” นับวันมีมากยิ่งขึ้น พวกเขาพากันเสนอปัญหาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แล้วได้เข้าสู่ขบวนผู้ศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” อย่างค่อยเป็นค่อยไป ก่อนหน้าและหลังบางคนได้เชื้อเชิญเราไปแลกเปลี่ยนในธุรกิจของพวกเขา บ้างยังหวังให้เราบันทึกวีดีโอสักตอนหนึ่งเพื่อพวกเขา ให้พวกเขามีโอกาสไปแบ่งปันประสบการณ์ยังสถานที่ที่ธุรกิจนั้นอยู่หรือในมหาวิทยาลัย เพื่อการนี้ ก่อนและหลังผมโชคดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เคยไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลัวซืออวาน เข้าสู่การบำรุงรักษาสุขภาพที่เอี้ยนกุยหลาย ชมรมอ่านหนังสือของเผิงเฉิงกับตงไห่ ตลอดจนเข้าสู่ห้องเรียนของโรงเรียน และชมรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประจำปี ฯลฯ ในเวลาสองปีนี้ความคิดของผมไม่เคยเลอะเลือนเลย วิญญาณไม่เคยโดดเดี่ยว จิตใจไม่เคยเครียด ร่างกายไม่เคยรู้สึกว่าทรมาน คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ทำให้ผมค้นพบเริ่มแรกสุดของตนกลับมาได้


การงานที่เราทำค่อนข้างจะมุ่งสู่ตลาดต่างประเทศ จะเผยแพร่คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ให้ประชาชนทั่วโลกเสพสุขกับวัฒนธรรมโบราณของจีนที่ยอดเยี่ยมได้หรือไม่ พอเริ่มต้นท่านอาจารย์ก็บอกเราว่า สิ่งที่ คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” อธิบายคือ เต๋าธรรมชาติและกฎจักรวาล ซึ่งมีลักษณะทั่วไปต่อประชาชนทั่วโลกแน่นอน ด้วยเหตุนี้ นอกจากจะมอบคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” เป็นของขวัญให้แก่ลูกค้าที่ผมได้ติดต่อ ทั้งยังแยกส่งทางไปรษณีย์ให้เพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่น อเมริกา อิตาลี และไทย คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” กลายเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ผมอยากมอบให้เพื่อนมากที่สุด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนตามที่ต่าง ๆ ทั่วโลก แม้ว่าภาษาจะพูดคุยกันไม่รู้เรื่อง เมื่อผมลองใช้รูปแบบที่ต่างกันอธิบายเหตุผลหนึ่งให้เข้าใจ ภูมิปัญญาที่แม่นยำที่สุดมาจากคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ของท่านเหลาจื่อ คติธรรมของท่านอาจารย์ และการแบ่งปันประสบการณ์ของหัวหน้าการศึกษาทุกท่านผู้มีความรู้อันลึกซึ้ง


มีคนกล่าวว่า ครอบครัวมิใช่สถานที่ที่พูดคุยเรื่องเหตุผล แต่เป็นสถานที่พูดคุยเรื่องความรัก ใช้ความรักและการสำนึกบุญคุณอยู่ด้วยกันกับสมาชิกในครอบครัว อันเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดของครอบครัวที่ปรองดอง ใช้ภูมิปัญญาในคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” อยู่ร่วมกับคนในครอบครัว จะมีกายและใจที่ปรองดองอย่างแท้จริง และให้ความอบอุ่นแก่ผู้อื่น ครอบครัวได้กลายเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ที่เห็นได้บ่อยที่สุด


คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทที่ 49 “ความปรารถนาของปวงชน” กล่าวว่า “อริยบุคคลเปลี่ยนความปรารถนาตามความต้องการของมวลชน คนดีข้าดีต่อเขา คนไม่ดีข้าก็ดีด้วย เรียกว่า ความดีงาม ผู้มีสัจจะข้าให้ความเชื่อถือ ผู้ไร้สัจจะข้าก็จริงใจ” เมื่อเป็นเช่นนี้ พยายามศึกษาคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ให้ดี เป็นผู้มีความรักและสำนึกบุญคุณ ให้ความรักเป็นกระแสที่เคลื่อนไหวอยู่บนโลกใบนี้ จะเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในอนาคตสำหรับการดำเนินชีวิต ทำงานและมนุษยสัมพันธ์ของผม

ขอสำนึกบุญคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดู ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัว ท่านอาจารย์ ผู้ร่วมงานและมิตรสหาย และขอขอบคุณสังคมและคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ขออำนวยพรให้คนดีอยู่เย็นเป็นสุขตลอดชีวิต และไตรภพจงสันติสุข

2 views0 comments

Comments


bottom of page