top of page

คำอำนวยพรวันตรุษจีน 1 ก.พ.65** สิริมงคลตรุษจีนปีขาล **


มิตรสหายที่รักทั้งหลาย สวัสดีค่ะ วันนี้เป็นวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย ของปีขาล


ขอให้เราจุดธูปไว้ในใจ 1 ดอก และรับใบเซียมซีชั้นเยี่ยม 3 ใบ

1.ประเทศชาติและประชาชนสงบร่มเย็น

2.ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง

3.มีความผาสุก ปีติยินดี


บัดนี้ ขอให้เราจัดการอารมณ์ของตนให้ดี

🌺 ยิ้มแย้มอยู่เสมอ

🌺 สำนึกบุญคุณอยู่เสมอ

🌺 เคารพยำเกรงอยู่เสมอ

🌺 ยึดมั่นในคุณธรรมอยู่เสมอ

🌺 ชำระล้างอยู่เสมอ


หว่านเพาะเมล็ดพันธุ์ของจิตแห่งอริยบุคคล อันได้แก่

🌱จิตที่ยืดหยุ่น

🌱จิตแห่งประชาชน

🌱จิตแห่งความดีงาม

🌱จิตแห่งการเชื่อถือความมีคุณธรรม

🌱จิตแห่งการถือปวงชนเป็นลูกหลานของตน


《จิตแห่งอริยบุคคล》

คือการฝึกฝนทักษะในการ "รักษา 'ความเป็นหนึ่ง' เป็นรูปแบบการปกครองทั่วหล้า"

"ความเป็นหนึ่ง" คือการมีจิตหนึ่งใจเดียวกับคนทั่วหล้า ยิ่งมีอริยบุคคลมากเท่าไร สังคมยิ่งมั่นคงสงบสุข


《จิตแห่งประชาชน》

สิ่งที่เราศึกษาชั่วชีวิตนี้ล้วนเพื่อตอบแทนสังคม มีเพียงความไม่เห็นแก่ตัว ตนจึงประสบความสำเร็จได้


《จิตหนึ่งใจเดียวกับทั่วหล้า》

ให้อภัยทุกสิ่งอยู่ตลอด ควบคุมตนเองให้ดี

มอบผลงานให้เป็นของประเทศชาติ ทั่วหล้า และผู้อื่น


ขอให้เราฝึกฝนและพิสูจน์จริงท่ามกลาง

"จิตแห่งอริยบุคคล"

"จิตแห่งประชาชน"

"และจิตหนึ่งใจเดียวกับคนทั่วหล้า"


รวบรวมสมาธิ ฟ้าคนเป็นหนึ่ง

เพื่อให้ตนสื่อเชื่อมกับคำอำนวยพรที่ดีงามของทั่วทั้งจักรวาลได้


กุมภาพันธ์คือเดือนแห่งการหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์และสำนึกบุญคุณ


🌿 สำนึกบุญคุณฟ้าดิน

🌿 สำนึกบุญคุณประเทศชาติ

🌿 สำนึกบุญคุณบรรพบุรุษ

🌿 สำนึกบุญคุณบิดามารดา

🌿 สำนึกบุญคุณครอบครัวของเรา

🌿 สำนึกบุญคุณธุรกิจการงาน

🌿 สำนึกบุญคุณเพื่อสนิทมิตรสหาย

🌿 สำนึกบุญคุณทุกสิ่งประดามีทั่วหล้า


🎐ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีแต่ความราบรื่น ผาสุก และสิริมงคล


🎐ขอให้โชคดีถาโถมเข้ามา ประสบสิ่งดีงามทั้งหลายโดยไม่ต้องรอคอย


🎐ขอให้เราจูงมือเคียงข้างกันไปตลอดกาล ขอบคุณที่มีท่านเดินร่วมทาง🌹


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

1 กุมภาพันธ์ 25654 views0 comments
bottom of page