top of page

คำอำนวยพร 4 มีนาคม 2565** การแบกรับภาระหน้าที่และลงมือทำคือ “ขาสองข้าง” ของการเจริญเติบโต หากไม่ลงมือทำเท่ากับไม่แบกรับภาระหน้าที่ เมื่อมีการลงมือทำจึงเป็นการแบกรับภาระหน้าที่ ทั้งสองสิ่งนี้ต้องลงมือทำจริง ก้มหน้าก้มตาฝึกฝนอย่างหนัก จะเอาแต่นั่งพูดทฤษฎี พูดอย่างเดียวไม่ฝึกฝนไม่ได้เด็ดขาด มีดต้องลับบนหิน คนต้องฝึกฝนจากการทำงาน วางเต๋าไว้ในดวงจิต วางคุณธรรมไว้ที่การปฏิบัติ ขอให้เราใส่ใจแต่การเพียรก้าวไปข้างหน้า ต้องมีสักวัน เมื่อย้อนกลับไปมองเส้นทางที่ตนเดินผ่านมา เราจะพบว่า ช่วงเวลาที่ต่อสู้เหล่านั้น ได้กลายเป็นชีวิตที่สวยสดงดงามแล้ว


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[เราเดินไปสู่ความสมบูรณ์ท่ามกลางการปรับปรุงแก้ไขและพิสูจน์อยู่ตลอดเวลา]


มนุษย์เป็นทั้งส่วนหนึ่งของทั่วทั้งจักรวาลและเป็นแกนหลักของทั่วหล้านี้ด้วย มนุษย์เชื่อมโยงกับทุกมิติตลอดเวลา ไม่เฉพาะโลกสามมิติที่มีรูป ยังมีกาลเทศะต่างๆ ในมิติสูง การเดินออกสู่ภายนอกคือการพเนจรในแนวราบ การเดินเข้าสู่ภายในคือการยกระดับในแนวตั้ง เมื่อมีความสูงเพียงพอ จึงจะมองเห็นความจริงได้ชัดเจนและพบทางออก ชีวิตเปรียบเสมือนต้นไม้ มีเพียงการหยั่งรากลงบนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาล ยอดสูงเสียดฟ้า จึงจะยืนได้มั่นคง หากในจิตใจมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ย่อมนำมาซึ่งชีวิตที่ราบรื่นอย่างแน่นอน


ตึกชั้นแรกของชีวิตคือส่วนตนซึ่งเป็นกายสังขาร ชั้นที่สองคือส่วนรวมซึ่งเป็นขั้นเทพ ชั้นที่สามคือไร้อัตตาซึ่งเป็นบ่อเกิด ประสบการณ์ทั้งหลายของกายสังขารล้วนเป็นการ “ช่วยสอน” เพื่อปลุกพลังของส่วนรวมให้ตื่นขึ้น แล้วเชิญ “อาจารย์” ที่อยู่ภายในออกมา เขามีนามว่า “เต๋า” พลังของส่วนรวมคือความรักและเมตตา สามารถชำระอคติของส่วนตนให้สะอาดได้ ให้ฉันเกิดความใฝ่ฝันต่อความรุ่งโรจน์ ยินดีเผาไหม้ตนเองเพื่อผลประโยชน์ของมวลชีวิต ตลอดจนไร้อัตตา


ทุกคนล้วนมีจุดอ่อน จุดอ่อนคือ “แดนมรณะ” ของชีวิตคนเรา เปรียบเสมือนการมีหาง (จุดอ่อน) ให้คนจับไว้ไม่ยอมปล่อยอันเป็นเรื่องที่ทรมานมาก การฝึกปฏิบัติคือการปรับปรุงจุดอ่อน ทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ นี่มิใช่เรื่องง่ายเลย เพราะต้องศึกษาให้แตกฉาน และแน่วแน่ต่อความเชื่อมั่น ทั้งยังต้องศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ และรวบรวมพลัง สำหรับเหตุผลคือสิ่งที่บอกเล่าให้ฟังได้ แต่เหตุผลมิใช่เต๋า เช่นเดียวกับฟิสิกส์ (หลักเหตุผลของวัตถุ) ที่ไม่ใช่วัตถุ เต๋าคือสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและพิสูจน์ด้วยตนเอง การที่จะเติบโตได้เร็ว ต้องกล้าเผชิญกับความท้าทายโดยตรง มิใช่หนีปัญหา พลังที่แท้จริงมิได้อยู่กับอาจารย์ท่านไหนหรือหนังสือเล่มใด แต่อยู่ภายในตัวเรา คนที่อยู่กับความเป็นจริงจะเดินเข้าสู่ภายใน


ชีวิตจะไม่มีวันทำให้ฉันผิดหวัง การเดินหลงทิศผิดทาง เผชิญกับความทุกข์ยากแสนเข็ญจนหยาดเหงื่อกระเซ็นและน้ำตาเช็ดหัวเข่า รวมทั้งรอยแผลและตราประทับไว้ ล้วนเกื้อกูลให้ฉันมีเอกลักษณ์ของตนเองที่ไม่เหมือนใครอื่น ดังนั้น เมื่อใดที่สวรรค์โยนความท้าทายมาให้ เราต้องยอมรับ สำนึกบุญคุณ ทั้งยังต้องเผชิญและแก้ไขด้วยตนเอง มิฉะนั้น พลังภายในของเราจะไม่เกิดขึ้นตลอดกาล


ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต เมื่อมองจากมิติสูง สิ่งเหล่านั้นล้วนมาเพื่อสร้างความสำเร็จให้เราเท่านั้นเอง ผู้ประสบความสำเร็จมองความสำเร็จทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นมอบให้ ส่วนความผิดพลาดทั้งหลายเป็นสิ่งที่ตนสร้างขึ้น นี่มิใช่ภาวจิตแต่เป็นภูมิปัญญา ความสำเร็จขึ้นอยู่กับโอกาส ชัยภูมิ และความสามัคคีของคน ความหมายของสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า กฎที่เราปฏิบัติตามนั้นถูกต้อง นี่คือการพิสูจน์จริง ความผิดพลาดมาจากความคิด คำพูด และการกระทำบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับกฎ หมายความว่า เราต้องชำระล้างรูปแบบการคิดนั้นออกไป นี่คือการฝึกปฏิบัติจริง เราเดินไปสู่ความสมบูรณ์ท่ามกลางการปรับปรุงแก้ไขและพิสูจน์อยู่ตลอดเวลา


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 04 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1488)

* * *


** 担当与作为是成长的“两条腿”,不作为就是不担当,有作为就要有担当。这两者要真抓实干、埋头苦练,绝不能坐而论道、光说不练。故,刀要在石上磨,人要在事上练。把道放在心里,把德落在行中,您自管努力向前。未来有一天,回望自己走过的路时,您会发现那些奋斗的岁月,已经化为了美好的人生。

早安!* * *


04在不断的修证中,走向圆融

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载04


我知道,人既是宇宙整体中的一分子,也是这方天下的核心。人与所有空间息息相通,不仅是有形的三维空间,还有高维的各种时空。向外走,是横向流浪;向内走,是纵向提升。当高度足够时,才能看清真相、发现出路。生命如树,只有扎根大地、头向蓝天,才能站得稳,精神里若能顶天立地,必然带来通达的人生。


我知道,生命第一层是肉体的小我,第二层是神性的大我,第三层是本源的无我。肉体的所有经历都是“助教”,为了激活大我的力量,将内在的“老师”请出来,它的名字叫:道。大我的力量是爱与慈悲,能净化小我的偏见,让我产生对光明的向往,愿意为利益众生而燃烧自己,直至无我。


我知道,人人都有弱点,弱点就是人生的“死地”,就像长了尾巴,让人揪住可不好受。修行是完善弱点,圆融生命——这不是简单的事,既要学以明理,坚定信念;还要学以致用,凝聚力量。道理,别人可以讲给我听,但道理不是道,就像物理不是物一样,道要自己去证悟。要获得快速成长,就要敢于直面挑战,而不是逃避问题;真实的力量不在某位老师或某本书上,而在我的内在。真实的人,朝内走。


我知道,人生永远不会辜负我。那些转错的弯和走错的路、那些泪水和汗水、那些伤痕和印记,都会让我成为独一无二的自己。当上天把挑战扔在我面前时,我不但要接受、要感恩,还要自己面对、自己解决。否则,我内在的力量永远出不来。


我知道,生活中的一切,从高维看,都是来成就我的,仅此而已。成功者把一切成就视为别人给的,把一切过错视为自己造成的,这不是心态,而是智慧。成功源于天时、地利、人和,其意义在于验证我遵循的规律是正确的,这是实证;过错来自某种不合规律的念思言行,其意义在于让我清理这种思维模式,这是实修。在不断的修证中,我将走向圆融。


赵妙果,2022年3月4日,第1488天

6 views0 comments

コメント


bottom of page