top of page

คำอำนวยพร 1 ตุลาคม 2564

Updated: Oct 11, 2021** "น้ำไหลจะไม่เน่าเสีย  บานพับประตูที่เปิดปิดเป็นประจำจะไม่ผุกร่อน เพราะมีการเคลื่อนไหว"  มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน  หมั่นทำความเข้าใจเต๋าอยู่เสมอ  เคลื่อนไหวเป็นประจำ  เข้าใจมากขึ้น  ปฏิบัติจริงมากขึ้น  เพื่อให้พลังชีวิตมีการเคลื่อนไหวอย่างยั่งยืน  คนเราจึงจะมีพลังชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และร่างกายแข็งแรงได้  ระหว่างการเคลื่อนไหวกับไม่เคลื่อนไหว  เข้าใจเต๋ากับไม่เข้าใจ  มีความเป็นหนึ่งกับไม่เป็นหนึ่ง  สภาวะของพลังชีวิตจะแตกต่างกันมาก  การใช้ชีวิตของเราก็จะเป็นสองแบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  เมื่อเริ่มเคลื่อนไหว  เริ่มศึกษาประยุกต์ใช้และปฏิบัติจริง  ครั้งสองครั้งอาจมองผลลัพธ์ไม่ออก  แต่การทำความเข้าใจและปฏิบัติจริง  ทำความเข้าใจมากขึ้น  ปฏิบัติจริงมากขึ้น  ขอเพียงเรายืนหยัด  กาลเวลาจะให้คำตอบเราแน่นอน


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 45 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่


[“สงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วหล้า” นำพาให้เรายอมรับ เข้าใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีคุณภาพ]


สวัสดีครอบครัวชาวเต้าซิ่นที่เคารพรัก


ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “การศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ ‘เต้าเต๋อจิง’ เวทีการอภิปรายที่ให้สาธารณประโยชน์ตอบแทนสังคมทางอินเตอร์เน็ต” ขอขอบคุณเรื่องราวแห่งการตื่นรู้ที่เปี่ยมด้วยความรักและการสำนึกบุญคุณของท่าน การแบ่งปันด้วยความจริงใจและทำได้อย่างเรียบง่ายต่อสี่ปรองดอง ได้แก่ “ปรองดองสังคม ธุรกิจการงาน ครอบครัว และกายใจคือหน้าที่ของฉัน” เป็นการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกับจิตสำนึกของประเทศชาติ และค่านิยมหลักของสังคม ทั้งเป็นการอุทิศความรักต่อชีวิต และสักการะต่อฟ้าดินอีกด้วย ซึ่งเราขอแสดงความเคารพนับถืออย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย


เราขอแสดงความเคารพนับถืออย่างสูงมา ณ ที่นี้ และขออำนวยพรให้ท่านโชคดีไม่ขาดในเดือนแห่งการเกิดใหม่นี้


ตุลาคมคือเดือนแห่งการเกิดใหม่


บัดนี้ ขอมอบภูมิปัญญาสูงสุด 5 ประการของท่านเหลาจื่อแก่ท่าน ได้แก่ “สมบูรณ์เลิศคล้ายบกพร่อง เปี่ยมล้นคล้ายว่างเปล่า ความเที่ยงตรงมากคล้ายคดงอ หลักแหลมมากคล้ายโง่งม และมีคารมคมคายดุจซื่อ ๆ ” นี่คือสภาวะการสร้างสรรค์ชีวิตใหม่อยู่ตลอด ขอให้ท่านสื่อเชื่อมกับต้นธารแห่งชีวิตที่ไม่มีวันหมดสิ้นของจักรวาล และทำงานตามความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ในตำแหน่งของตนอย่างสงบ โดยได้พลังและความอัศจรรย์ระหว่างการทำงาน


หากการดำเนินชีวิตของท่านประสบกับการท้าทายที่ “เร่งรีบ” “หนาวเหน็บ” และ “ร้อนรน” ขอให้ตนเองหวนคืนสู่ภาวะที่ “สงบนิ่ง” ปล่อยวางทุกสิ่ง แล้วหันหลังกลับเดินสู่ทางกลับบ้านโดยผ่าน “คนเจริญรอยตามดิน ดินเจริญรอยตามฟ้า ฟ้าเจริญรอยตามเต๋า เต๋าเจริญรอยตามธรรมชาติ” หวนคืนสู่ท่ามกลางความปรองดองของส่วนทั้งหมดที่ “สงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วหล้า” นี่คือการฝึกปฏิบัติของผู้มีลักษณะเต๋าและคุณธรรมหนาแน่น


ในโลกแห่งอารมณ์ร้อน ผู้มีจิตสงบนิ่งย่อมมีชัย ขอให้ท่านจงโชคดี


ตุลาคมคือเดือนแห่งการเกิดใหม่

ในชีวิตของคนเรามีการท้าทายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เมื่อเราตื่นรู้ถึงการท้าทายและแก้ไขปัญหา ก็เป็นวันที่เราได้รับการประทานพรและพลังจากสวรรค์ด้วย


พลังแห่งการอำนวยพร คือจักรวาลพิชานได้เจาะช่องกำแพงที่ห่อหุ้มกายแห่งจิตของเราไว้ ทำให้เราสามารถก้าวข้ามกายแห่งจิตที่มีสองขั้วตรงกันข้าม สัมผัสการดำรงอยู่ของจิตสำนึกธรรมปีติแห่งการสำนึกบุญคุณ ความปรองดอง และความมั่งคั่งที่เหนือธรรมดาได้ พลังแห่งการอำนวยพรจะมุ่งเน้นต่อการผสมผสานกันระหว่างกายกับจิตของมนุษย์ เพื่อปลุกการสื่อเชื่อมระหว่างเรากับทั่วทั้งจักรวาลให้ตื่นขึ้น ให้เราค่อย ๆ สื่อเชื่อมอย่างปรองดองกับประเทศชาติ สังคมมหาชน บิดามารดา บรรพบุรุษ และสรรพชีวิตในโลก


กระบวนการสื่อเชื่อมกับพลังแห่งการอำนวยพรนี้ สุดท้ายแล้วผู้ได้รับการอำนวยพรต้องเข้าสู่สภาวะจิตสำนึกที่เหนือธรรมดาอันมั่นคงของความรักที่สร้างสรรค์ กว้างใหญ่ และสมดุล นอกจากนี้ตึก 3 ชั้นของชีวิตเราอันได้แก่ ร่างกายในชั้นที่ 1 สภาวะขั้นเทพในชั้นที่ 2 และเต๋าที่ยิ่งใหญ่ในชั้นที่ 3 ของเราทั้งหมดยังต้องเข้าสู่สภาวะจิตสำนึกเหนือธรรมดาที่ “สงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วหล้า” อันเป็นหม้อแปลงผันเปลี่ยนจิตสำนึกที่เหนือธรรมดา จากนั้นจึงนำพาให้เรายอมรับ เข้าใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีคุณภาพ


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1335)

* * *


** “流水不腐,户枢不蠹,动也。”人也是如此,常悟道,常运动,再认识,再实践,让生命力持久的流动,人才有旺盛的活力和强健的体魄。 运动或是不运动,悟道与不悟道,专一与不专一,生命力状态大不一样,你过的也会是两种截然不同的人生。运动起来,学用实践起来,一次两次或许看不到效果,但认识实践,再认识再实践,只要坚持,时间会给你答案。

早安!* * *


01“清静为天下正” 带给认知和生命的蜕变

《道德经第45章分享暨新生月祝福》连载01


您好!欢迎您参与“《道德经》学用.网络公益论坛”!感谢您充满爱与感恩的觉知故事——您对“和谐身心我的责任,和谐家庭我的责任,和谐企业我的责任”的真情分享和朴实做到,是与国家意识保持一致、是与社会核心价值观保持一致;同时,也是对生命的奉爱、对天地的供养!


在此,我们向您致以最崇高的敬意!并顺祝您新生月好运连连!


十月是新生月。


现在,为您送上老子“大成若缺、大盈若冲、大直若屈、大巧若拙、大辩若讷”的五大无上智慧——这是一种常新不断的生命创造状态。愿您联接宇宙中永不枯竭的生命源泉;愿您安住在自己的本位上、显出自身的功用来,在做事中,得其气、显其神!


如果您的生活中遇到“躁”“寒”“热”的挑战时,请让自己恢复到“清静”状态,放下一切,回头走——通过“人法地,地法天,天法道,道法自然”,走上回家的路,回归到“清静为天下正”的和谐整体中来,这是一个厚德道相的修行!


浮躁的世界,心静者胜出。祝您好运!


十月是新生月。


人生中,挑战随时会出现。当您觉知挑战、解决问题时,也是您在收获上天所赐予您的祝福能量之日!


祝福能量,是宇宙意识在包裹我们的心智体围墙上打了个洞,使得我们可以超越二元对立的心智体,体验超常的感恩、和谐、富足的法喜意识存在;祝福能量,专注于人类身心的融合,将唤醒我们与宇宙整体的连接,让我们逐渐与国家、与社会大众、与父母祖先、与天地众生和谐连接。


这个联接祝福能量的过程,最终需要被祝福者进入一个创造之爱、广大之爱、平衡之爱的稳定的超常意识状态;也需要我们生命三层楼中一层楼的身体层、二层楼的神性层、三层楼的大道层全部进入一个“清静为天下正”的变压转换的超常意识状态,从而带给我们认知和生命的蜕变。


赵妙果,2021年10月1日,第1335天

3 views0 comments

Comments


bottom of page