top of page

คำอำนวยพร 1 มีนาคม 2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[มิใช่สี่ปรองดองต้องการเรา แต่เราต่างหากที่ต้องการสี่ปรองดอง]


สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ “การศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ ‘เต้าเต๋อจิง’ เวทีการอภิปรายที่ให้สาธารณประโยชน์ตอบแทนสังคมทางอินเตอร์เน็ต” และขอขอบคุณเรื่องราวแห่งการตื่นรู้ที่เปี่ยมด้วยความรักและการสำนึกบุญคุณของท่าน การแบ่งปันด้วยความจริงใจและทำได้อย่างเรียบง่ายต่อสี่ปรองดอง ได้แก่ “ปรองดองสังคม ธุรกิจการงาน ครอบครัว และกายใจคือหน้าที่ของฉัน” เป็นการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกับจิตสำนึกของประเทศชาติ และค่านิยมหลักของสังคม ทั้งเป็นการอุทิศความรักต่อชีวิต และสักการะต่อฟ้าดินอีกด้วย ซึ่งเราขอแสดงความเคารพนับถืออย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย


เป้าของการศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” คือ “ชีวิต”


ชีวิตคืออะไร ชีวะคือการสร้างสรรค์ และชะตาคือการจำกัด หากกล่าวจากมุมมองนี้ แสดงว่า จักรวาล โลก ประเทศชาติ ธุรกิจ ครอบครัวและกายสังขาร... ล้วนแต่เป็นชีวิตทั้งสิ้น ดังนั้น หากชีวิตต้องการหยั่งรากลงลึกอย่างมั่นคง ย่อมต้องการผืนดินอันอุดมสมบูรณ์แห่ง “สี่ปรองดอง” อันได้แก่ “ปรองดองสังคม ปรองดองธุรกิจการงาน ปรองดองครอบครัว และปรองดองกายใจ” หมายความว่า มิใช่ “สี่ปรองดอง” ต้องการเรา แต่เราต่างหากที่ต้องการ “สี่ปรองดอง”


ชีวิตคืออะไร ชีวิตคือความสัมพันธ์ การฝึกฝน “สี่ปรองดอง” คือวิธีการฝึกชี่กงให้พลังชีวิตภายในทะลวงสู่เส้นเมริเดียนพิเศษแปดเส้นของชีวิต “ต้าโจวเทียน” (large circle of vital energy) ที่ง่ายที่สุด เราต้องจัดความสัมพันธ์กับประเทศชาติ ระบบนิเวศน์ การงาน ญาติสนิทตลอดจนชะตาของกายใจตนให้ราบรื่นใน “สี่ปรองดอง” การฝึกฝน “สี่ปรองดอง” คือการฝึกฝนทักษะท่ามกลางการทำงานและการปฏิบัติตน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการพัฒนาตนให้เจริญ เบ่งบานและกลายเป็นตัวของตัวเองท่ามกลางการฝึกฝนทักษะตามขั้นตอน “เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง พูดตามความเป็นจริง และพิสูจน์ได้จริง”


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 1 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1485)

* * *


01 不是四和需要我们,而是我们需要四和

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载01


您好!欢迎您参与“道德经学用.网络公益论坛”,感谢您充满爱与感恩的觉知故事。您对“和谐身心我的责任,和谐家庭我的责任,和谐事业我的责任,和谐社会我的责任”的真情分享和朴实做到,是与国家意识保持一致,是与社会核心价值观保持一致;同时,也是对天地的供养、对生命的滋养。在此,我们向您致以最崇高的敬意!《道德经》学用的对象是“生命”。


什么是生命?生是创造,命是限制。以此而言,宇宙、地球、国家、企业、家庭、肉体都是生命。生命若想深根固柢,需要“身心和谐,家庭和谐,事业和谐,社会和谐”的沃土——不是四和需要我们,而是我们需要四和。


什么是生命?生命就是关系。修“四和”是打通生命大周天最简单的方法。我们需要在四和中理顺与国家、与生态、与工作、与亲人以及与自己身心命运的关系。修四和是在做人做事中练功,程序就是在“实学实干、实话实说、实修实证”中成长自己、绽放自己、成为自己。


赵妙果,2022年3月1日,第1485天

9 views0 comments
bottom of page