top of page

คำอำนวยพร 1 เมษายน 2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 51 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อม


[ใช้คุณธรรมล้ำลึกสื่อเชื่อมโลก]


สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ “การศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์ ‘เต้าเต๋อจิง’ เวทีการอภิปรายที่ให้สาธารณประโยชน์ตอบแทนสังคมทางอินเตอร์เน็ต” และขอขอบคุณเรื่องราวแห่งการตื่นรู้ที่เปี่ยมด้วยความรักและการสำนึกบุญคุณของท่าน การแบ่งปันด้วยความจริงใจและทำได้อย่างเรียบง่ายต่อสี่ปรองดอง ได้แก่ “ปรองดองสังคม ธุรกิจการงาน ครอบครัว และกายใจคือหน้าที่ของฉัน” เป็นการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกับจิตสำนึกของประเทศชาติ และค่านิยมหลักของสังคม ทั้งเป็นการอุทิศความรักต่อชีวิต และสักการะต่อฟ้าดินอีกด้วย ซึ่งเราขอแสดงความเคารพนับถืออย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย


ใช้คุณธรรมล้ำลึกสื่อเชื่อมโลก


เมื่อมองชีวิตคนเราจากมุมสูง ทุกช่วงของเส้นทางชีวิตที่เดินผ่าน ล้วนเป็นเส้นทางที่ต้องผ่าน ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ล้วนควรค่าแก่การขอบคุณ บัดนี้ เราจะสื่อเชื่อมกับระบบนิเวศใหญ่ของจักรวาลซึ่งประกอบด้วย “ ‘เต๋า’ ให้กำเนิดสรรพสิ่ง ‘คุณธรรม’ หล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง วัตถุมีรูป เหตุการณ์ประสานให้สำเร็จ” ด้วยกัน


“ ‘เต๋า’ ให้กำเนิดสรรพสิ่ง” คือพรแห่งการสร้างสรรค์ที่ธรรมชาติผู้เป็นมารดามอบให้แก่สรรพสิ่ง “ ‘คุณธรรม’ หล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง” คือพรแห่งการตั้งมั่นในชีวิตของสรรพสิ่งที่ปฏิบัติตามเต๋าและบ่มเพาะคุณธรรม “วัตถุมีรูป” คือเต๋าแสดงออกให้เห็นเป็นรูปการรวมตัวและกระจายตัวจากคุณธรรมของสรรพสิ่ง “เหตุการณ์ประสานให้สำเร็จ” คือแนวโน้มของสถานการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งในการก่อเกิดตั้งแต่ต้นจนจบ ตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมถอย


เต๋าสร้างสรรค์สรรพสิ่ง คุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง ความสูงส่งของเต๋าและคุณธรรมเป็นไปตามธรรมชาติ ทั้งเป็นตัวกำหนดระดับและคุณภาพของชีวิต ขอให้เราใช้ความเป็นธรรมชาติของเต๋าและคุณธรรม ใช้คุณธรรมล้ำลึกของการ “ให้กำเนิดโดยไม่ถือครอง ช่วยเหลือโดยไม่ถือเป็นความชอบ ให้ผลโดยไม่ครอบงำ” ในการสื่อเชื่อมกับการงานและการดำเนินชีวิต เป็นคนที่มีเต๋า และได้พบกับผู้มีพระคุณที่มีคุณธรรมหนาแน่น


ขอให้ตลอดเส้นทางแห่งความเข้าใจและการปฏิบัติเต๋าของเรา จงมีแต่รุดขึ้นหน้า มีความปรองดองอันเป็นสิริมงคล เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ ครอบครัวสมบูรณ์พูนสุข รู้จักพอสุขนิรันดร์ ทุกสิ่งราบรื่นสมประสงค์


ขอให้เราจงจูงมืออยู่เคียงข้างกันไปตลอด ขอขอบคุณที่มีท่านเดินร่วมทางด้วย


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 1 เมษายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1517)

* * *


01 用玄德连接世界

《道德经》第51章暨连接月祝福连载01


您好!欢迎您参与“道德经学用.网络公益论坛”,感谢您充满爱与感恩的觉知故事。您对“和谐身心我的责任,和谐家庭我的责任,和谐事业我的责任,和谐社会我的责任”的真情分享和朴实做到,是与国家意识保持一致,是与社会核心价值观保持一致;同时,也是对天地的供养、对生命的滋养。在此,我们向您致以最崇高的敬意!


用玄德连接世界


俯瞰人生,每一段走过的路,都是必经之路;每一个路过的人,都值得感谢。现在,我们将一起连接“道生之,德畜之,物形之,势成之”的宇宙生态大系统:


“道生之”是大道母亲给(jí)予万物的造化之恩;“德畜之”是万物尊道而行、为德所育的立命之恩;“物形之”是大道因万物之德聚合离散的有形显化;“势成之”是万物生成始终、盛衰变化的大势所趋。


道创造万物,德养育万物,道与德的尊贵是先天的,决定生命的层次和质量。愿我们把道与德的天性,把“生而不有,为而不恃,长而不宰”的玄德,连接到事业与生活中,做有道的自己,遇到厚德的贵人。


愿我们在悟道行道的路上,一路向前心想事成,出入平安和气致祥,阖家安康福满人生,知足常乐事事顺心。


愿我们牵手相伴到永远,感恩一路有您!

赵妙果,2022年4月1日,第1517天

2 views0 comments

Comments


bottom of page