top of page

คำอำนวยพร 10 พฤศจิกายน 2564


** ความขัดแย้งทั้งหลายในโลกล้วนมาจากการไม่มีรักเมตตา ไม่ประหยัด และไม่อ่อนน้อมถ่อมตน นานวันเข้า ความใจกว้าง เรียบง่าย และอ่อนโยนที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมนุษย์จะสูญหายไปจนหมดสิ้น ซึ่งผลของการสูญเสียสัญชาตญาณตามธรรมชาติ คือชีวิตย่อมล้มเหลว -- เพราะเราจำกัดตนเอง! ผู้ที่มีความรักเมตตา จึงจะระงับความทะยานอยากได้ มีความกล้าหาญและวิริยะก้าวหน้า หากเรามุ่งมั่น รักษา และยืนหยัดปฏิบัติ "ความรักเมตตา ประหยัด และไม่แย่งยื้อ" ได้จริง เช่นนั้นแสดงว่ามีเต๋า! การเป็นคนที่มีความรักเมตตาได้ คือของขวัญที่ฟ้าดินประทานให้เรา!

อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 46 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเก็บเกี่ยว


[คุณสมบัติของเต๋าคือ “ให้คุณไม่เป็นพิษเป็นภัย มอบอุทิศไม่คิดชิงดีกับใคร”]

1.3 มีประเทศใหม่เกิดขึ้นมิน่ากลัว สิ่งที่น่ากลัวคือประเทศนั้นไม่มีเต๋า


สาเหตุของสงคราม ล้วนแต่ไม่พ้นสาเหตุที่มาจากผู้นำมี “ความทะยานอยาก” มากเกินไป เมื่อพวกเขาปีนถึงยอดเขาแล้ว กลับยังไม่พอใจ เพื่อรักษาตำแหน่งของตนให้ยาวนาน ยังจะขยายอาณาเขตและถือครองทรัพยากรให้มากยิ่งขึ้น ต้องการให้ทั่วหล้าสยบอยู่ใต้ฝ่าเท้าของพวกเขา หากใครไม่ปฏิบัติตาม พวกเขาจะใช้เหตุผลต่าง ๆ มาก่อสงครามอย่างไม่หยุดหย่อน...


ความทะยานอยากที่ไม่รู้จักระงับไว้เช่นนี้ จะเป็นภัยต่อโลกแน่นอน สุดท้าย ไม่เพียงจะทำร้ายประเทศอื่น ยังทำให้ตนได้รับภัยพิบัติไปด้วย สำหรับเรื่องนี้ ท่านเหลาจื่อได้มอบวิธีการแก้ไขไว้ให้อย่างชัดเจนคือ “ใช้การทหารได้ดี ลุผลชอบธรรม มิอวดอ้างศักดา ไม่ยกตนข่มท่าน สำเร็จแล้วไม่โอ้อวด ไม่หยิ่งผยอง ได้ผลโดยไม่ตั้งใจ สัมฤทธิ์ผลแล้วไม่อวดอ้าง”


คำพูดประโยคเหล่านี้คือคำประกาศอันลึกซึ้งของท่านเหลาจื่อที่มีต่อสงคราม 3 ประการดังนี้


หนึ่ง การเกณฑ์ไพร่พลไปสู้รบ ย่อมมีภัยพิบัติร้ายแรง เป็นการสร้างปัญหา และทำให้โชคลาภหมดไป ไม่ว่าเรื่องใด ๆ ต้องถือความปรองดองเป็นพื้นฐาน ช่วงชิงสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ปรองดอง


สอง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ จำเป็นต้องใช้กำลัง ต้องเผด็จศึกให้เร็ว ทำเพียงเพื่อฟื้นฟูสันติภาพเท่านั้น ไม่ทำเพื่ออวดอำนาจทางทหารเด็ดขาด ผู้มีเต๋าจะไม่โอ้อวดแสนยานุภาพ แต่จะหยุดเมื่อถึงจุดที่พอดี


สาม เมื่อได้รับชัยชนะแล้ว ยังต้องรักษาข้อห้าม 4 ไม่ คือ “ไม่อวดอ้างศักดา ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่โอ้อวด และไม่หยิ่งผยอง” แม้จะมีความสามารถที่เป็นเลิศจริง แต่ก็ไม่ทำตามอำเภอใจ เพราะ “มีความอ่อนน้อมถ่อมตน”


อันที่จริง กระบวนการทางประวัติศาสตร์บันทึกนับพันนับหมื่นได้แสดงให้คนรุ่นหลังเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า มนุษย์และธรรมชาติไม่เคยสยบให้กับการรังแกกดขี่บีฑา แต่จะสยบต่อเต๋าที่ไม่เห็นแก่ตัว ไร้ทะยานอยาก ไร้อัตตา และไร้นาม ทั้งสยบต่อคุณสมบัติอันเป็นที่ซาบซึ้งใจและกระทบให้สติแก่จิตวิญญาณเท่านั้น


มองย้อนไปในประวัติศาสตร์ สังคมมนุษย์มียุคสมัยที่สงบสุขน้อยมาก แต่โลกยิ่งวุ่นวายเพียงใด จะยิ่งเรียกหา “เต๋า” เมื่อประเทศใดถือความสุขของประชาชนและสันติภาพของโลกเป็นเป้าหมายแห่งการต่อสู้ มีความหมายที่แสดงว่า ประเทศที่มีเต๋ากำลังเกิดขึ้นแล้ว


ในความเป็นจริง การถือกำเนิดของคนหรือประเทศมิได้น่ากลัว สิ่งที่น่ากลัวคือเขาไม่มีเต๋า เต๋าคือต้นธารแห่งการสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่าง คุณสมบัติของเต๋าคือ “ให้คุณไม่เป็นพิษเป็นภัย มอบอุทิศไม่คิดชิงดีกับใคร” ดังนั้น หากประเทศที่มีเต๋าเกิดขึ้น นั่นคือการมอบอุทิศต่อโลก เพราะเขาจะไม่ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้กำลังไปแย่งชิง และไม่ก่อสงคราม สิ่งที่ผู้มีเต๋าจะทำมีเพียงการแบกรับหน้าที่ของตน ทำภารกิจแห่งชีวิตของตนให้สำเร็จลุล่วง และทำให้การดำรงอยู่ของตนเป็นการมอบอุทิศที่พึงกระทำเพื่อยุคสมัย ธรรมชาติ และลูกหลานเท่านั้น


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

(เผยแพร่วันที่ 1375)

* * *


** 世间的矛盾纷争都来自不慈、不俭、不谦退。长此以往,人们天性中具备的宽容、简朴和柔弱就会丧失殆尽。而天性泯灭的结果,必然是人生败亡——因为我们自己限制了自己!“

有慈悲心的人,才能收敛欲望、勇猛精进。如果我们坚定、坚守、坚持地将“慈、俭、不争”落地践行,那么就是有道!能成为一个慈爱善良的人,就是天地对我们最大的馈赠!

早安!* * *


10道的品质就是“利而不害,为而不争”

《道德经第46章分享暨收获月祝福》连载10


三、一个国家的崛起并不可怕,可怕的是他没有道。


战争的起因,无一例外,都是由于统治者的“欲望”太大了——当他们已登临山顶时,却还不知满足:为了永久维护自己的地位,还要继续开拓疆土、占有更多资源,恨不得让全天下都臣服于他们脚下;如果有人不顺从,他们就会以各种理由,不断发起战争……


这种不知收敛的欲望,必将为祸人间——最终,不仅会戕害别国,也会让他们自己遭遇灭顶之灾。对此,老子给出了明确的解决方法:“善者有果而已,不敢以取强。果而勿矜,果而勿伐,果而勿骄。果而不得已,果而勿强。”


这几句话是老子对战争三点深刻的揭示:


第一,兴师动众,必有凶灾;惹事生非,消耗气运——凡事都要以和为本,争取和谐的发展环境。


第二,如果迫不得已,必须动武,那就速战速决;只求恢复和平,绝不耀武扬威——有道之人,不是霸气侧漏,而是点到为止。


第三,取得胜利后,仍要恪守“勿矜、勿伐、勿骄、勿强”这四勿戒律——即使有独占鳌头的实力,也不横行霸道,因为“不敢为天下先”。


其实,千万载的历史进程已经向后人作出了明示:人类与自然从未臣服于强权,而只会臣服于无私无欲、无我无名的大道;臣服于那些感动人心、撞醒灵魂的品质!


纵观历史,人类社会很少有和平年代。但越是乱世,就越是呼唤“道”。而当某个国家能以人民幸福、世界和平为奋斗目标时,就意味着一个有道的国家正在崛起!


实际上,一个人或一个国家的崛起并不可怕,可怕的是他没有道!道是创造一切的源头,道的品质就是“利而不害,为而不争”。所以,如果一个有道的国家崛起了,那是对世界的贡献!因为,他不会图谋私利、强取豪夺、引发战事——有道者要做的只是担起自己的责任、完成自己的使命,让自己的存在为时代、为自然、为子孙作出应有的贡献而已。


赵妙果,2021年11月10日,第1375天

4 views0 comments

Komentar


bottom of page