top of page

คำอำนวยพร 10 มิถุนายน 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 53 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งอู๋เหวย


[เมื่อทำได้จึงมีพลัง เดินบนเส้นทางสายใหญ่จึงเปลี่ยนแปลงชีวิตได้]


เมื่อทำได้จึงมีพลัง เดินบนเส้นทางสายใหญ่จึงเปลี่ยนแปลงชีวิตได้


เต๋าคือกฎสูงสุดของจักรวาล ทั้งยังธรรมดาและเรียบง่าย สิ่งเดียวที่ต้องใส่ใจในการทำความเข้าใจเต๋าคือการทำตนให้ดี ให้ความรักสร้างความอบอุ่นแก่ทุกคนโดยไร้วาจา การเข้าใจเต๋านั้นไม่ยาก ทำได้มากเท่าไรก็ได้รับมากเท่านั้น คนจำนวนมากไม่เชื่อว่าการฝึกฝนเต๋าจะง่ายดายเช่นนี้ ท่านเหลาจื่อเคยกล่าวไว้ในคัมภีร์บทที่ 70 ว่า “วาจาข้าเข้าใจง่าย ปฏิบัติก็ง่าย แต่ใครๆ ไม่เข้าใจ และปฏิบัติไม่ได้” คนจำนวนมากปฏิบัติกันไม่ได้ มิใช่เพราะยากเกินไป แต่เป็นเพราะง่ายเกินไป ดังนั้น จึงไม่อยากทำ


การคิดของคนเรามักจะเคยชินกับการยอมรับโดยปริยายว่า สิ่งที่ซับซ้อนจึงจะสูงส่งยิ่งใหญ่และเลอเลิศ สิ่งที่เรียบง่ายคือระดับขั้นเริ่มต้น ดังนั้น จึงดูแคลนสิ่งที่เรียบง่าย แต่เต๋านั้นง่ายมากจนถึงที่สุด ง่ายจนรู้กันหมดทุกคน เช่น ใครๆ ก็รู้ว่า หากอยากศึกษาและก้าวหน้า จำเป็นต้องมีความขยันหมั่นเพียร อยากให้ร่างกายแข็งแรง ต้องนอนเร็วตื่นเช้า จิตใจเบิกบาน และออกกำลังกายสม่ำเสมอ อยากประสบความสำเร็จในธุรกิจการงาน ต้องมอบอุทิศโดยไม่หวังผลตอบแทน อยากมีความสัมพันธ์ที่ปรองดอง ต้องรู้จักคำนึงถึงจิตใจผู้อื่น มีความอ่อนโยนและใจกว้าง... ถึงแม้จะรู้สิ่งเหล่านี้ดี แต่ต้องทำได้ จึงจะได้รับผล


ศัตรูตัวฉกาจในชั่วชีวิตคนเราไม่เคยอยู่ภายนอก แต่เป็นความโลภ โกรธ หลงในใจของเราเอง ผู้ที่สยบความทะยานอยากได้ จึงจะเป็นผู้แข็งแกร่งแห่งชีวิต เต๋าที่ยิ่งใหญ่นั้น อู๋เหวย จิตใจคนสงบนิ่ง พลังทั้งหลายล้วนอยู่ในความ “สงบนิ่งอู๋เหวย” เต๋าใช้ความ “ไม่มี” ให้กำเนิดสรรพสิ่งที่มีรูปขึ้นท่ามกลางความไร้รูป แปรเปลี่ยนเป็นสรรพลักษณะท่ามกลางความไร้ลักษณะ “มี” มาจากความ “ไม่มี” พอดี เมื่อมนุษย์รักษาความสงบในจิตใจ จะสัมผัสและศึกษาเต๋าด้วยตนเองได้ หากหลงลืมโฉมหน้าที่แท้จริง จะยึดติดกับความ “มี” จะแสวงหาจากภายนอกอยู่ตลอด ทำให้จิตใจนับวันยิ่งร้อนรน และถูกความทะยานอยากขัดขวางมิให้เชื่อมกับเต๋าได้


การฝึกปฏิบัติต้องสยบความทะยานอยากเสียก่อน คำว่าสยบมิใช่กำจัดให้สูญสิ้น แต่รู้ว่าภายในตนเองมีพลังอันยิ่งใหญ่ รู้ว่า “ฉันคือเต๋า ฉันคือแสงสว่าง ฉันคือการสร้างสรรค์และความรักอันไร้ขีดจำกัด” เมื่อความยั่วยวนทำลายความสงบของจิตภายใน ขอเพียงมองสภาวะที่ไม่เป็นธรรมชาตินี้ไว้ คอยสำรวจความทะยานอยากเหล่านี้ต่อไป จากนั้นทำงานต่อไปตามกฎของวิถีที่ถูกต้อง ตลอดจนสอดคล้องกับมโนธรรมตามหลักธรรมชาติ นี่คือการสยบจิตใจของตนเอง

ดังนั้น การเดินบนทางสายใหญ่ไม่อาจหยุดอยู่ที่ระดับของการ “รู้” แต่ต้องทำได้จริง ทำได้จึงมีพลัง เดินบนทางสายใหญ่จึงเปลี่ยนแปลงชีวิตได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1587)

* * *


10做到才有力量,行于大道才能改变生命

《道德经》第53章暨无为月10

做到才有力量,行于大道才能改变生命。


道是宇宙终极规律,但道也是平常与简单。明道,唯一关注的就是做好自己,让爱在不言中温暖大家。明道不难,做到多少就得到多少。很多人不相信修道这么简单?老子在第七十章中说过:“吾言甚易知,甚易行,天下莫能知,莫能行。”很多人做不到,不是因为太难,恰恰是因为太容易,所以不想做!


人的思维往往习惯性地默认:复杂的才高大上,简单的都是入门级,所以容易轻视简单的事物。但大道至简,简单到极致,简单到人尽皆知。比如,谁都知道:要想学习进步,勤奋好学是必须的;要想身体健康,早睡早起、心情开朗、定期锻炼是必须的;要想事业有成,不计回报地付出是必须的;要想关系和谐,换位思考、温和宽厚是必须的……但知道归知道,做到才能得到。


人这辈子,最大的敌人永远不在外面,而是内心的贪嗔痴。能调服欲望,才是生命的强者。大道无为,人心清静,所有的力量都在“清静无为”四个字中。大道用“无”从无形中生出万物之形,从无状中化出万状之状,“有”正是从“无”中而来。人心守静,就能体察大道;若忘了本来面貌,就会执着于“有”,不断向外追寻,让心越来越躁动,被欲望阻碍了与大道的联接。


修行首先要调服欲望。调服,不是消灭,而是知道自己内在有伟大的力量,知道“我是道,我是光,我是无限的创造,我是无限的爱”。当诱惑扰乱了内心的宁静,只要看着这个非自然的状态,不断观照着这些欲望,然后,按正道的规律继续行事,直至符合天理良心,这就是调服自心。


所以,行于大道不能停在“知道”的层面,而是真能做到。做到才有力量,行于大道才能改变生命。


赵妙果,2022年6月10日,第1587天

2 views0 comments

Комментарии


bottom of page