top of page

คำอำนวยพร 10 มีนาคม 2565** การเกิดและการตายต่างมีกฎเกณฑ์ของตน เราปฏิบัติตามสิ่งใด จะได้รับการเจริญภาวนาจากสิ่งนั้น ผู้รู้รักษาชีวิต จะปฏิบัติตาม "กฎแห่งการมีชีวิต" ไม่ถูกกิเลสและความทะยานอยากครอบงำจิตใจหรือทำให้จิตใจว้าวุ่น ไม่ได้รับผลกระทบจากอคติ และไม่ใส่ใจแต่การเสพสุขทางกาย ผู้รู้รักษาชีวิตส่วนใหญ่ จิตภายในจะสงบนิ่ง จิตใจกว้างขวาง และมีสติอยู่กับตัว ดังนั้นจึงรักษาพลังไว้ภายใน ไม่กระจัดกระจาย ร่างกายมีกำลังวังชาเต็มเปี่ยม อวัยวะภายในทำหน้าที่ตามปกติ ร่างกายและจิตใจจึงปราศจากโรค และมีพลังชีวิตสมบูรณ์


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์เต็มที่ จะเป็นชั่วชีวิตที่ดีที่สุด]


ประเด็นที่ 2 กฎที่เราปฏิบัติตาม คือแหล่งที่มาของพลัง


2.1 ขอเพียงใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์เต็มที่ จะเป็นชั่วชีวิตที่ดีที่สุด


“สามในสิบอายุยืน สามในสิบอายุสั้น”


ประโยคนี้หมายความว่า มีคนจำนวนสามในสิบจัดอยู่ในประเภทอายุยืน ไม่เพียงแต่เซ็นสัญญาชีวิตระยะยาว ทั้งยังปฏิบัติตามกฎของการดำรงชีวิต เดินตลอดเส้นทางชีวิตด้วยดีเสมอต้นเสมอปลาย และมีสุขตลอดชีพ คนประเภทนี้คือผู้ที่ “อายุยืน” ในทางตรงกันข้ามยังมีคนอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีจำนวนสามในสิบเช่นกัน แต่พวกเขาเซ็นสัญญาชีวิตระยะสั้น ดังนั้น จึงเรียกว่าผู้มี “อายุสั้น”


เหตุใดจึงมีคนสองประเภทที่แตกต่างกันเช่นนี้ เพราะทุกชีวิตล้วนแฝงไว้ด้วยพลังงานแห่งความเป็นและความตายสองประเภทในเวลาเดียวกัน อายุขัยได้รับผลกระทบจากยีนพันธุกรรมก่อนกำเนิดและสิ่งแวดล้อมหลังกำเนิด “ผู้มีอายุยืน” มีสัดส่วนของพลังชีวิตในยีนค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงมีอายุยืน ส่วน “ผู้มีอายุสั้น” สัดส่วนของพลังตรงกันข้ามในยีนมีมากกว่า ดังนั้น เขาจึงอายุสั้น หากคนสองประเภทนี้ไม่มีความดีหรือความชั่วมาก ๆ พอที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิต โดยทั่วไปจะเดินไปตามเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้แล้ว


นี่เปรียบเสมือนผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่มีการกำหนดอายุการใช้งาน แต่ความสั้นยาวของอายุขัยมิได้มีผลกระทบต่อประโยชน์ในการใช้งาน ชีวิตควรได้เก็บเกี่ยวจากทั้งกายและใจอย่างอุดมสมบูรณ์ เพราะอายุการใช้งานของฮาร์ดแวร์ถูกกำหนดด้วยซอฟท์แวร์ เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่อาจทำให้เมนบอร์ด* (Mainboard) ไหม้ด้วยตัวเองได้ ต้องเป็นเพราะซอฟท์แวร์ทำงานผิดปกติ จึงทำให้เครื่องทำงานหนักเกินไป จึงเป็นเหตุให้เสียหายก่อนเวลาอันควร


ไม่ว่าจะอายุเท่าไร ขอเพียงใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์เต็มที่ จะเป็นชั่วชีวิตที่ดีที่สุด เรามาเพื่อสอบยกระดับชีวิต แม้บางคนจะมีสัญญาระยะสั้น แต่ผลสอบกลับโดดเด่นมาก เขาจึงสำเร็จการศึกษาล่วงหน้าได้ นี่ก็เป็นเรื่องดีเช่นกัน การที่เราดูแลร่างกาย มิใช่เพราะหลงใหลในกายสังขาร แต่มีเป้าหมายเพื่อยืดเวลาส่งข้อสอบให้ยาวออกไป เพื่อให้ได้คำตอบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และได้ผลสอบที่ดียิ่งขึ้น เมื่อตระหนักเช่นนี้ คนเราจึงจะเห็นคุณค่าของสุขภาพที่แข็งแรง ถนอมรักเวลาและปัจจุบันขณะ


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 10 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1494)

* * *


** 生死各有规律,您遵循谁,就得谁的加持。益生者奉行“生的规律”:不被利欲熏心,不被情欲乱心,不被邪知偏见影响,不会只重肉体的享乐。益生者大都内心恬淡,胸怀宽广,聚焦自身,因而精神内守,没有耗散,身体精气神充盈,五脏六腑各司其职,所以身心无病,生机勃勃。

早安!* * *


10让生命发光发热,就是最好的一生

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载10


第二层,我们遵循的规律,就是力量的来源。

四、只要让生命发光发热,就是最好的一生。

“生之徒十有三,死之徒十有三”

这句话表示,有十分之三的人属于长寿这一类,不但签订的是长期生命合约,而且能遵循生的规律,善始善终走完全程,尽享天年,这部分人就是“生之徒”。与其相对的还有一类人,也占十分之三,但他们签订的是短期生命合同,所以称之为“死之徒”。

为什么会有两种不同的人呢?因为,所有生命都同时蕴含生死两种能量,寿命受先天基因和后天环境影响,“生之徒”先天基因中配比的生机多,所以长寿;而“死之徒”先天基因中配比的相反力量大,所以他就显得短命。这两类人若非有大善大恶去更改命运走势,基本都会按既定的路线走下去。

这就像所有产品都有设计寿命一样,但寿命的长短不影响作用的发挥。生命应该是身心的双丰收。因为,硬件的使用期限,由软件的使用方法决定。就像电脑不会自己烧坏主板,一定是因为软件操作不当,造成过载,才导致提前损毁的。

无论春秋几何,只要让生命发光发热,就是最好的一生。我们是来完成生命的升级考试的,有人的合约虽短,但考试成绩却很出色,他反而能提前毕业,这未尝不是一件幸事。我们保养身体,不是为了贪恋肉身,目的是尽可能延长交卷时间,以拿出一份更完整的答案,获得一个更好的成绩。有这个认知,人才会珍惜健康、珍惜时间、珍惜当下。

赵妙果,2022年3月10日,第1494天


* เมนบอร์ด (Mainboard) แผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ แทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์

1 view0 comments
bottom of page