top of page

คำอำนวยพร 10 เมษายน 2565** “ช่วยเหลือโดยไม่ถือเป็นความชอบ ให้ผลโดยไม่ครอบงำ เรียกว่าคุณธรรมล้ำลึก” กล่าวอย่างง่ายๆ คือ “มีผลงานแต่ไม่อวดตน” คือประสบความสำเร็จแล้วแต่กลับไม่ครอบครองไว้เป็นผลงาน แต่มอบผลงานให้เป็นของทั่วหล้า ดังนั้น “คุณธรรมล้ำลึก” คือความสามารถที่ไม่เพียงแต่บรรลุความสำเร็จได้ ยังมีสภาวะที่ไม่ถือเป็นผลงานด้วย พลังงานทั้งปวงล้วนมีไว้เพื่อรับใช้ระดับของสภาวะ สิ่งที่เรียกว่าสภาวะ หมายถึง ระดับการคิด ความกว้างของจิตใจ และระดับความสามารถในการแบกรับ เมื่อ 3 สิ่งนี้ตกอยู่กับชีวิตจะเป็นความศรัทธา อุดมการณ์ และภารกิจแห่งชีวิต บนสนามแข่งขันแห่งชีวิต ผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวจึงจะไม่กลัว ผู้ที่ไม่กลัวจึงจะแบกรับได้ มีเพียงเมื่อดอกไม้แห่งอุดมการณ์บานสะพรั่งเท่านั้น ต้นไม้แห่งชีวิตจึงจะเขียวชอุ่มได้อย่างยาวนาน


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 51 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อม


[ขอเพียงปฏิบัติ “เต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่ง” ย่อมต้องมีปาฏิหาริย์แน่นอน]


ประเด็นที่ 1 เต๋าสร้างสรรค์สรรพสิ่ง คุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง1.1 เต๋าคือมูลรากแห่งชีวิตของสรรพสิ่งในจักรวาล


“เต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่ง”


ความหมายของประโยคนี้คือ สรรพสิ่งล้วนเกิดจากเต๋า เมื่อเต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่งแล้วยังคงดำรงอยู่ท่ามกลางสรรพสิ่ง ดังนั้น ทุกคนล้วนมาจากเต๋าและเพียบพร้อมด้วยยีนเต๋า แต่เหตุใดแต่ละคนจึงแตกต่างกันราวฟ้ากับดินเล่า เพราะบางคนกล้าทำความรู้จักกับตนเอง กล้าแบกรับหน้าที่ของอริยบุคคล


เต๋ามีนามมากมาย นักปรัชญาขนานนามเต๋าว่าเป็นอภิปรัชญาที่อยู่เหนือรูป ศาสนาขนานนามเต๋าว่าเป็นเทพ พุทธะ พระเจ้า หรือพระยูไล วัฒนธรรมจีนโบราณเรียกว่าเต๋า ฟ้า ความเรียบง่าย หรือความเป็นหนึ่ง แม้นามจะต่างกัน แต่หมายถึงสิ่งเดียวกัน นอกจากนี้เต๋ายังเป็นมูลรากชีวิตของสรรพกิจสรรพสิ่งอีกด้วย


เต๋าคือมารดาของจักรวาล ต้นกำเนิดของสรรพสิ่ง หมุนเวียนไม่หยุด ไร้จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด เต๋าคือบ่อเกิดพลังงานของจักรวาล ซึ่งอยู่สูงกว่าการยอมรับและเข้าใจในโลก 3 มิติของมนุษย์มาก มีทั้งความเป็นวัตถุที่ “มี” และควบด้วยความผันผวนของ “ไม่มี” ทั้งแฝงอยู่ในสรรพสิ่งของจักรวาล และอยู่นอกเหนือสรรพสิ่งในจักรวาลด้วย เต๋าคือยอดรวมของสรรพสิ่งและกฎ บทบาทของเต๋าคือการสร้างสรรค์ กว้างใหญ่ และสมดุล คำพูดมากมายสามารถอธิบายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้น ท่านเหลาจื่อจึงกล่าวว่า “วิถีมีมากมาย มิใช่วิถีนิรันดร์”


คำว่า “กำเนิด” ในประโยค “เต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่ง” หมายถึงการเริ่มต้น และยังหมายถึงกระตุ้นให้มีชีวิตชีวา สิ่งใด ๆ ที่มีรูป รวมถึงมนุษย์ด้วย หากไม่มีเต๋าที่ไร้รูปมากระตุ้นให้มีชีวิตชีวา ล้วนไม่อาจแสดงบทบาทได้ เปรียบเสมือนบ้าน หากภายในบ้านไร้ที่ว่างคนย่อมไม่อาจอยู่อาศัยได้ การทำงานที่ไร้เป้าหมายย่อมไม่มีความหมาย หากร่างกายไร้จิตวิญญาณ ย่อมไม่ถือว่ามีชีวิต ดังนั้น จึงกล่าวว่า “ ‘มี’ อำนวยความสะดวก ‘ไม่มี’ ก่อบทบาทนั่นเอง”


สิ่งใดก็ตามเมื่อมีเต๋าจะมีชีวิต ขาดเต๋าย่อมม้วยมรณา นี่คือหลักเหตุผลที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 39 ว่า "ฟ้าเป็นหนึ่งจึงสดใส ดินเป็นหนึ่งจึงสงบ เทพเป็นหนึ่งจึงศักดิ์สิทธิ์ ธัญพืชเป็นหนึ่งจึงสมบูรณ์ ทุกสิ่งเป็นหนึ่งจึงเติบใหญ่ เจ้าเมืองมีความเป็นหนึ่งจึงยุติธรรม" สิ่งที่อธิบายก็คือเหตุผลนี้ หากคนเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกับเต๋าได้ กฎที่เรารู้แจ้งนี้ ไม่ว่าจะใช้ในปริมณฑลใดย่อมใช้ได้ไม่หมดสิ้น ทั้งยังกระตุ้นผู้คนและเหตุการณ์รอบตัวได้อีกด้วย


เต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่งคือบรรทัดฐานสูงสุดของธรรมชาติ ขอเพียงแต่ปฏิบัติ ย่อมต้องมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแน่นอน


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 10 เมษายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1526)

* * *


** “生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德”简单说就是“功成而不居”,也就是成功却不占有功,而有功在天下的境界。所以,“玄德”是不但有成就功的能力,还有不占有功的境界。所有能量都为境界服务,所谓境界就是思维的高度、心胸的广度以及负重的强度。这三者落在生命里就是:信念、理想和使命。人生的赛场上,无私者才能无畏,无畏者才能担当。只有理想之花盛放,生命之树方可常青。

早安!* * *


10 践行“道生之”,必然有奇迹

《道德经》第51章暨连接月祝福连载10

第一层面,道创造万物,德养育万物。


一、宇宙万物的生命之根就是道。


“道生之”,这三个字表示:万物皆由道所出,而道在生成宇宙后仍然存在于万物之中。所以,人人都来自道,都具备道的基因。但人与人之间为什么天差地别呢?因为,有些人敢于认识自己,敢于担当圣人的责任。


道有很多名字,哲学家称之为形而上的本体;宗教中称之为神、佛、上帝、如来;中国传统文化称之为道、天、易或一。名称虽不同,所指都一样,即道是万事万物的生命之根。道是宇宙之母、万物之始、运行不殆、无始无终。它是宇宙的本源能量,远高于人类三维的认知,既具备“有”的物质性,也兼具“无”的波动性,既包含了宇宙万物,又超然于宇宙万物。道是万物及其法则的总和,它的功能是创造、广大、平衡,千言万语也只能描摹它的九牛一毛,所以老子说“道可道,非常道”。


“道生之”的“生”表示初始,也表示激活。任何有形的事物,包括人,若没有无形的道将其激活,都不能发挥作用,就像房子若无中空不能住人,做事若无目标没有意义,躯壳若无灵魂不算成活一样。所以说:“有之以为利,无之以为用”——“利用”一词,最早就出现在《道德经》中。


任何事物得道便生,失道则亡。《道德经》第三十九章中说:“天得一以清;地得一以宁;神得一以灵;谷得一以盈;万物得一以生;侯王得一以为天下正”,讲的就是这个道理。人若能与道合一,我们所证悟的规律,无论用在什么领域,都能生出无穷妙用,激活周围的人事物。


道生之,是自然最高的准则,只要践行,必有奇迹。


赵妙果,2022年4月10日,第1526天

0 views0 comments
bottom of page