top of page

คำอำนวยพร 11 กุมภาพันธ์ 2565** การควบคุมตนเองที่แท้จริงมิใช่เรื่อง "ทรมาน" อย่างที่คนภายนอกพบเห็น แต่เป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกันการรับประทานอาหารและนอนหลับในชีวิตประจำวัน พวกเขาดูคล้ายลำบาก แต่กลับไม่เคยคับข้องใจหรือสับสน เพราะพวกเขามีเป้าหมายที่ยืนหยัดอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังยินดีทุ่มเทความพยายามเป็นเวลานาน สิ่งที่ควรค่าแก่การครอบครอง มักได้มาไม่ง่าย การสั่งสมวันละเล็กวันละน้อยของเราในวันนี้ ไม่ช้าก็เร็วจะทำให้เราก้าวหน้าไปไกลกว่าผู้อื่นอย่างเห็นได้ชัด นี่คือความหมายของการควบคุมตนเอง


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 49 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์


[ใครคืออริยบุคคลกันแน่]


1.2 ใครคืออริยบุคคล


คำสำคัญของคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” คือ “อริยบุคคล” ซึ่งหมายถึงใครกันแน่


หากกล่าวจากมุมมองของภาพสามมิติในจักรวาล การที่มนุษย์ถือกำเนิดมายังโลก ล้วนเป็นเต๋าที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลที่ “เข้าใจและพลิกแพลงใช้เต๋าที่ยิ่งใหญ่ได้ คนทั่วหล้าพึ่งพา ไม่มีอันตราย จึงสงบสุข” ดังนั้น คนโบราณจึงกล่าวว่า ทุกคนล้วนมีจิตใจอย่างอริยบุคคล คำว่า “ใจ” นี้ มิได้หมายถึงหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะในร่างกาย แต่หมายถึง เต๋าธรรมชาติที่ไม่มีวันสิ้นสุด ใช้ได้ไม่หมดสิ้น สร้างสรรค์สรรพสิ่ง ทำให้จักรวาลมีความสมดุลและเป็นระเบียบ เมื่อมนุษย์ให้ความสำคัญกับการฝึกฝนแบบบูรณาการที่รวมกายใจเป็นหนึ่ง และเป็นหนึ่งเดียวกับเต๋า เราจะเป็นใคร เราก็คือเต๋า และเราก็คืออริยบุคคล


ภารกิจเพียงหนึ่งเดียวของเราชั่วชีวิตนี้คือ การรู้แจ้งและปฏิบัติตามเต๋า ความผาสุกและอิสรเสรีเดิมเป็นของเราอยู่แล้ว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นดอกผลอันสวยงามที่เกิดจากมูลรากของเต๋า การที่ปัจจุบันเราไม่อาจเก็บเกี่ยวดอกผลได้ เป็นเพราะเราตัดขาดการสื่อเชื่อมกับมูลราก ทันทีที่ตามหาเต๋ากลับคืนมา ความสมบูรณ์จะตามมาถึงเอง


เต๋าอยู่ที่ใด เต๋าอยู่ในดวงจิต หากตามหาภายนอกตนกมลจิต เมื่อคนเราเดินทางผิด ย่อมหมดสิทธิ์วาสนาหาทางถูกต้อง แล้วเต๋าอยู่ที่ใด เต๋าอยู่ทั่วหล้าอันกว้างใหญ่ไพศาล และมีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง หากคิดแต่จะบำเพ็ญตบะอย่างสงบด้วยตนเอง อยากได้อิทธิฤทธิ์ แม้การบำเพ็ญตบะจะสำคัญมาก แต่ความตั้งใจคือเพดานของความสำเร็จ หากไม่เปิดใจตนเองออก จะมองไม่เห็นท้องฟ้าที่อยู่เหนือศีรษะ


อริยบุคคลสามารถแหงนหน้ามองดวงดาวบนท้องฟ้า ทั้งยังยืนอยู่บนความเป็นจริงได้ อริยบุคคลคือคนสามัญธรรมดาที่มีความอ่อนโยนเข้ากับผู้คนได้ง่าย ซึ่งมิใช่เป็นผู้บัญชาที่วางตัวสูงส่ง และมิใช่ผู้ที่ยืนดูเฉย ๆ ด้วยท่าทีที่เย็นชา อริยบุคคลคือผู้นำทางที่ทำตนเองให้ดี เขาสามารถแบกรับความรับผิดชอบ บรรลุภารกิจได้ จูงมือทุกคน และร่วมเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับทุกคนได้ ในสังคมหนึ่งมิได้มีอริยบุคคลเพียงคนเดียว แต่จะมีอริยบุคคลผู้ไร้นามนับพันนับหมื่น เป็นเสาหลักในทุกสาขาอาชีพ มีเพียงเช่นนี้ ทั่วหล้าจึงจะสงบสุขอย่างยั่งยืน


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

(เผยแพร่วันที่ 1467)

* * *


** 真正的自律,并不像外人见到的那般“痛苦”,而是和日常吃饭、睡觉一样习以为常。他们看似辛苦,却从不会轻易失意或迷茫,因为他们永远有自己坚定的目标,并愿意为之付出长久的努力。值得拥有的东西,永远都来之不易。你今天的点滴积累,早晚会成为别人的望尘莫及,这就是自律的意义所在。早安!

早安!* * *


11到底谁是圣人?

《道德经》第49章分享暨播种月祝福》连载11


二、谁是圣人?


《道德经》的关键词是“圣人”,到底谁是圣人?


从宇宙全息的角度来说,人来到地球上,都是“执大象天下往,往而不害安平泰”的宇宙大道。所以古人说,人人都有圣人的心。这个“心”不是肉体的心脏,而是取之不尽、用之不完、创造万物、让宇宙平衡有序的自然大道。当人重视身心合一、与道合一的整体修持时,我们是谁?我们就是道,我们就是圣人!


我们此生唯一的使命就是明道、行道。幸福、自在原本就属于我们,这都是从道根上长出来的美丽花果。现在收获不了果实,只是因为我们中断了与根的联系。一旦找回道,圆满也将随之而至。


道在哪里?道在心中。如到心外去找道,是人行邪道,必定无缘见正道。道在哪里?道在广阔天下,道是四通八达。如果只想自己静修,只想得到功能,虽然静修很重要,但发心是成就的天花板,掀不翻为自己的心,就看不到头顶的天空。


圣人,既能仰望星空,也能脚踏实地;圣人,就是一个平易近人的普通人,既不是高高在上的指挥者,也不是冷眼旁观的看戏者;圣人,就是先做好自己的领路人,他能担起责任,完成使命,牵起大家的手,陪大家一起往前走。一个社会,不会只有一个圣人,而是有千千万万无名的圣人,在各行各业成为柱子,只有这样,天下才能永享太平。


赵妙果,2022年2月11日,第1467天5 views0 comments

Commenti


bottom of page