top of page

คำอำนวยพร 11 ตุลาคม 2564** เมื่อจิตใจกว้างใหญ่  เรื่องราวต่างๆ จึงเป็นเรื่องเล็ก  เมื่อคิดได้แล้ว  ชีวิตจึงราบรื่น  เทขยะออกจากใจให้ทันเวลา  จากนั้นบรรแสงสว่างและดอกไม้เข้าไปให้เต็ม  ชีวิตจึงจะเปี่ยมไปด้วยความหวังและแรงผลักดัน  ไม่ติดอยู่กับอดีต  ไม่กลัวอนาคต  ขอให้ท่านเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดีและมีอิสระตามธรรมชาติ  ขอให้เชื่อว่า  ความสับสนวุ่นวาย  ความทุกข์   ความยากลำบาก  และความผิดหวังทั้งหลายในอดีต  จะกลายเป็นแผ่นหินปูทางให้ชีวิตท่าน  นำพาท่านเดินไปสู่อนาคตที่กว้างไกล


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 45 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่


[รักษากฎอย่างเคร่งครัด รู้หยุด และรักษาความเป็นกลาง]


2.2 รักษากฎอย่างเคร่งครัด รู้หยุด และรักษาความเป็นกลาง จึงจะ “เที่ยงตรงมาก” ได้อย่างแท้จริง


หากกล่าวว่า “สมบูรณ์เลิศคล้ายบกพร่อง” และ “เปี่ยมล้นคล้ายว่างเปล่า” ได้ต่อเนื่องจากคำว่า “รู้จักพอ” ในบทที่ 44 ถ้าเช่นนั้นประโยคต่อไปที่ว่า “ความเที่ยงตรงมากคล้ายคดงอ หลักแหลมมากคล้ายโง่งม มีคารมคมคายดุจซื่อ ๆ ” จะต่อเนื่องจากคำว่า “รู้หยุด” ของบทก่อนหน้านี้ เมื่อรู้หยุดจึงจะรู้จักพอได้จริง รู้จักพอจึงจะรู้หยุดได้จริง สองสิ่งนี้ล้วนเป็นลักษณะเด่นของผู้มีเต๋าและอริยบุคคล


ความจริงของจักรวาลคือ กฎที่ไร้รูปควบคุมโลกที่มีรูป ในเมื่อการโคจรของเต๋าเป็นการหมุนเวียนเป็นวัฏจักร ไม่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ถ้าเช่นนั้นเส้นทางการโคจรของสิ่งทั้งมวลล้วนเป็นรูปวงกลม อันที่จริงแล้ว ทุกจุดเริ่มต้นก็คือจุดสิ้นสุดด้วย การที่เรารู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างเป็น “รูปตรง” เพราะมุมมองและความจำกัดของรูปแบบการมอง ยกตัวอย่าง พื้นโลกดูคล้ายราบเรียบ แต่หากมนุษย์เดินบนพื้นโลกเป็นเส้นตรง สุดท้ายย่อมจะกลับมาที่จุดเดิม เพราะโลกเป็นรูปทรงกลม อันที่จริง เส้นทางการโคจรของสรรพสิ่ง รวมถึงกาลเทศะและแสง ล้วนเป็นรูปวงกลม


คำว่า “คดงอ” ในประโยคที่ว่า “ความเที่ยงตรงมากคล้ายคดงอ” ยังหมายถึง “ยอมน้อมรับ” ซึ่งยังเป็นหนึ่งในจุดเด่นของเต๋าที่ยิ่งใหญ่ เต๋าคล้อยตามสรรพสิ่งด้วยความอ่อนโยน สรรพสิ่งจึงกำเนิดและเจริญพัฒนาเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ส่วนสุภาพชนย่อมใช้เต๋าเปลี่ยนแปลงมนุษย์ ดังนั้น เขาจึงมีความซื่อตรงในตนเอง ผู้ฝึกปฏิบัติที่ทำตามเต๋าจะเข้าใจชัดเจนว่า การรักษากฎอย่างเคร่งครัด รู้หยุด และรักษาความเป็นกลาง จึงจะเป็น “ความเที่ยงตรงมาก” การที่กล่าวว่า จิตใจที่เที่ยงตรงคือเต๋า ผู้บรรลุเต๋าจะไม่หาเรื่องรบกวนสรรพสิ่ง สรรพสิ่งจึงดำเนินไปตามวิถีของตน และปฏิบัติตามความเที่ยงตรงของตน เช่นนี้โลกจึงปรองดอง นี่คือ “ความเที่ยงตรงมาก”


“ความเที่ยงตรงมาก” ที่แท้จริงคือ ไม่ยึดติดกับชื่อเสียง ผลประโยชน์ ผลงาน และความผิดพลาด ไม่ใส่ใจความถูกผิด เกียรติยศ และความอัปยศ ใจจดจ่ออยู่กับการฝึกฝนความสงบนิ่งภายใน และสร้างคุณงามความดีต่อคนภายนอก ดังเช่นที่ท่านเหลาจื่อกล่าวไว้ในคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทที่ 22 ว่า “ยอมน้อมรับจึงรักษาความบริบูรณ์” ความหมายคือ ยอมอ่อนข้อจึงรักษาความสมบูรณ์ไว้ได้ ดังนั้น ผู้มีเต๋าจะไม่แย่งชิงชื่อเสียง ผลประโยชน์ และผลงานกับชาวโลก ดูแล้วคล้ายเสียเปรียบ แต่อันที่จริงกลับรักษาความบริบูรณ์ไว้ได้ทั้งหมด ชีวิตของเขากลับจะไม่พบอุปสรรค มีอิสรเสรี และเบ่งบาน


เบื้องหลังของคำว่า “ยอมน้อมรับ” นี้ คือความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งต่อกฎธรรมชาติ “ความเที่ยงตรงมากคล้ายคดงอ” อย่างไร้ข้อกังขา อันที่จริง กล่าวสำหรับกฎแล้ว ท่านจะเชื่อหรือไม่ กฎนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ผู้ที่มีความศรัทธาในใจ จึงจะสามารถปฏิบัติตามอย่างสง่างาม กล้าหาญเด็ดเดี่ยว และมองการณ์ไกลบนเส้นทางแห่งชีวิต เพราะเขาสามารถทำให้บรรดาคำพูดที่ไร้สาระและอุปสรรคทั้งหลายแปรเปลี่ยนจากความมืดมนเป็นแสงสว่าง และส่องเส้นทางในอนาคตของตนให้สว่างไสว


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 11 ตุลาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1345)

* * *


** 只有心大了,事情才会小;只有想开了,人生才会顺。及时把心里的垃圾倒出来,再重新装满阳光与鲜花,生活才会总是充满希望和冲劲。过往不念,未来不惧,愿你做个乐观洒脱之人。请相信,过去所有的纠结、痛苦、艰难、失意都会成为你人生的垫脚石,带你走向更辽阔的未来。


早安!* * *


11恪守规律、知止守中

《道德经第45章分享暨新生月祝福》连载11


五、恪守规律、知止守中,才是真正的“大直”。


如果说“大成若缺”“大盈若冲”主要承接了第四十四章中的“知足”,那接下来的“大直若屈、大巧若拙、大辩若讷”就承接了上一章中的“知止”。知止才有真知足,知足才会真知止,这两者也都是大道和圣人的特征。


宇宙的真相是:无形的规律支配有形的世界。既然大道的运行是周而复始、无始无终的,那一切万有的运动轨道也都是圆形的,每一个起点实际上也是那个终点。我们之所以觉得很多东西是“直”的,是因为视角和格局的局限所致。比如,地面看起来是平的,但如果人在地球上顺直线前进,最终必然会回到起点,因为地球是圆的。实际上,万物运行的轨迹,包括时空、光线,都是圆形的。


“大直若屈”中的这个“屈”也指“曲”,这也是大道的特点之一。大道是以和气顺物,所以物自生化;而君子则是以大道化人,因此人自贞正。效法大道的修行者清楚:恪守规律、知止守中,这才是“大直”。所谓直心就是道——得道者不去滋扰万物,万物就能自行其道、各从其直,这样天地间就和谐了,这就是“大直”。


真正的“大直”是不执着名利功过,不在意是非荣辱,只专注于内修清净、外证功德。就像老子在《道德经》第二十二章中说的“曲则全”,意思是弯曲才能成全。所以,有道者从不与世人争名、争利、争功,看似受了委屈,实际上却得以保全——他的生命反而能不受阻碍、自在绽放。


这种“曲”的背后,就是对“大直若曲”这个自然规律的深信不疑。其实,对于规律而言,你信与不信,规律都不会改变。但一个心中有信仰的人,才能在人生路上,优雅从容、勇敢坚定、心怀远方。因为,他能让所有的闲言碎语和阻碍坎坷都从黑暗转化为光明,照亮自己未来的路。


赵妙果,2021年10月11日,第1345天5 views0 comments
bottom of page