top of page

คำอำนวยพร 11 พฤษภาคม 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 52 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุล


[มีเพียงการเทิดเต๋าทูนคุณธรรม จึงจะไปสู่ความสว่างรุ่งโรจน์ได้อย่างราบรื่น]


“ชั่วชีวิตจึงไม่มีอันตราย”


ในเนื้อความที่ว่า “ชั่วชีวิต” อักษรคำว่า “没” (อ่านว่า มว่อ) แปลว่า สิ้นสุด หมดสิ้น และยังหมายถึงหายไปด้วย คำว่า “殆” (อ่านว่าไต้) หมายถึง “อันตราย” ประโยคที่ว่า “ชั่วชีวิตจึงไม่มีอันตราย” เป็นทั้งแนวคิดสูงสุดและเป้าหมายสุดท้าย


ในแง่แนวคิด “ชั่วชีวิต” หมายถึง การเข้าสู่ภาวะไร้อัตตา ซึ่งไม่มีแดนมรณะ จึงไม่มีอันตราย คนทั่วไปใส่ใจแต่ความสุขที่เกิดจาก “ร่างกาย” เท่านั้น กลับเลือกที่จะหลงลืมความทุกข์ที่เกิดจากร่างกายไป ดังนั้น จึงรู้สึกสับสน อันที่จริง การบำรุงรักษาร่างกายมิใช่เพื่อให้ร่างกายดูดี แต่ต้องใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์โดยแบกรับภารกิจแห่งชีวิตและภารกิจสวรรค์ เพื่อช่วงชิงให้มีเวลาเต็มที่มากยิ่งขึ้นจะได้ส่งคำตอบข้อสอบครั้งใหญ่ที่พอใจก่อนที่ชีวิตจะจากไป


ในแง่เป้าหมาย “ชั่วชีวิตจึงไม่มีอันตราย” มิเพียงหมายถึงชีวิตไม่มีอันตราย แต่ยังหมายถึง หากสามารถย้อนสู่มูลราก รักษามารดาไว้ และรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเต๋าได้ แม้ร่างกายที่มีรูปจะสูญสลายไปแล้ว แต่พลังงานที่ไร้รูปจะคงอยู่ได้ยาวนาน นี่คือผลของ “ตัวตายความดีอยู่ เป็นผู้ยั่งยืนแท้จริง” ที่หลุดพ้นจากวัฏจักรการเกิดและตาย บรรลุถึงสภาวะที่อิสรเสรีแล้ว


ท่านเหลาจื่อใช้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกมาเปรียบเปรยความสัมพันธ์ระหว่างเต๋ากับสรรพสิ่ง หวังให้มนุษย์เทิดเต๋าทูนคุณธรรมเช่นเดียวกับการเชื่อมั่นและเคารพบิดามารดา เมื่อคนเราเข้าใจกฎเต๋า และเข้าใจการประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถไปมาระหว่างการรักษามารดาและรู้จักลูกได้อย่างอิสระ จึงจะก้าวไปสู่ความสว่างรุ่งโรจน์ได้อย่างราบรื่น


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1557)

* * *


11唯有尊道贵德,才能走向光明通达

《道德经》第52章暨平衡月祝福连载11

原文:“没(mò)身不殆”


“没(mò)”指终、尽,也指消失;“殆”指危险。“没(mò)身不殆”既是最高心法,也是终极目标:


作为心法,“没(mò)身”表示进入无我境界,是没有死地的,也就不会有危险。人通常只关注因“身”而生的享乐,却选择性遗忘了因其而生的苦难,所以才感到迷茫。实际上,保养身体并不是为了抓取色身,而是要以有用之躯,担当使命与天命,以争取更充分的时间,为生命的临终大考交上满意答卷。


作为目标,“没(mò)身不殆”不仅指人生没有危险;更是在说,若能复归其根,复守其母,与道合一,即使有形身体消失了,但无形能量却能长存。这是“死而不亡者寿”的结果,已经超脱了生死轮回,达到自在解脱的境界。


老子以母子关系来比喻道与万物的关系,是希望人类要像信任父母、敬畏父母一样尊道贵德。一个人既了悟大道法则,也明白具体运用,能在守母与知子之间自由往来,才能走向通达光明。


赵妙果,2022年5月11日,第1557天

2 views0 comments

Commenti


bottom of page