top of page

คำอำนวยพร 11 มกราคม 2565** การ “ประสบความสำเร็จทุกประการ” คือสภาวะสูงสุดของการคิดสิ่งใดสมความปรารถนาในสิ่งนั้น ทุกครั้งที่ทักษะ “อู๋เหวย” ก้าวหน้าไปอีกขั้น  จะมีการ “ประสบความสำเร็จทุกประการ” ที่สอดคล้องตรงกันมาให้เราใช้งาน  และทุกครั้งที่ทักษะ “อู๋เหวย” ถดถอยลงไปหนึ่งขั้น  เราจะสูญเสียคุณงามความดีขั้นที่ “ประสบความสำเร็จทุกประการ” ไป” คำว่า “อู๋เหวย” หมายถึงการให้ความสำคัญกับความ “ไม่มี” ในโลกแห่งจิตวิญญาณ แต่กระตือรือร้น “กระทำ” ในโลกที่เป็นจริง  ความ “ไม่มี” ในจิตวิญญาณ คือการปล่อยวางแนวคิด  การยึดติด  และการได้เสีย  ส่วนการ “กระทำ” ในโลกที่เป็นจริง  คือการทำดีเสมอต้นเสมอปลาย รับผิดชอบหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และดีงามสมบูรณ์แบบ  ทั้งสองสิ่งนี้  หนึ่งคือภาวจิต  อีกหนึ่งคือคำพูดและการกระทำ  ทั้งภาวจิต  คำพูด  และการกระทำจำเป็นต้องเป็นเอกภาพกันในเต๋า  จึงจะเป็นสภาวะที่ดีที่สุดของชีวิต


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 48 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการอำนวยพรปีใหม่


[ระหว่างได้กับเสีย สิ่งใดเป็นผลดีต่อชีวิตมากกว่ากัน]


2.2 การ “ลดน้อย” จะมีผลดีต่อชีวิตมากกว่าหรือไม่


“ฝึกธรรมะบกพร่องลดน้อย” หมายถึง การกำจัดบรรดาอุปสรรคที่อยู่ระหว่างทางจากอัตวิสัยสู่ภววิสัย จากอุดมคติสู่ความเป็นจริง และจากวัตถุสู่จิต เช่นนี้ เราจึงจะสามารถสื่อสารกับธรรมชาติ รวมประสานกับเต๋า และแสดงออกถึงสภาวะที่ดีที่สุดของชีวิตได้ ดังนั้น การ “ฝึกธรรมะ” จึงเน้นย้ำที่คำว่า “ลดน้อย” กล่าวคือ วันนี้ละทิ้งสักนิด พรุ่งนี้ละทิ้งอีกสักหน่อย ละทิ้งความโลภและหลงเหล่านั้นที่ไม่สอดคล้องกับกฎ ทำให้จิตส่วนลึกยิ่งสงบนิ่งมากขึ้น จิตใจนับวันกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่นนี้จึงจะสัมผัสกับต้นธารของสรรพสิ่ง และเข้าใจกฎของชีวิตได้


คำว่า “ลดน้อย” นี้ มิได้หมายถึงการทำลาย ความเสียหาย หรือขาดตกบกพร่อง แต่หมายถึง “การสูญเสีย” ในชีวิตคนเรา ได้กับเสีย สิ่งใดเป็นผลดีต่อชีวิตมากกว่ากัน นี่คือการสอบสวนวิญญาณเพื่อให้พูดถึงความจริง


ชีวิตคนเราคือองค์ประกอบของได้กับเสีย โชคกับภัย ความเป็นกับความตาย ไม่ว่าใครก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงจุดตกต่ำ สิ่งสำคัญที่สุดท่ามกลางอุปสรรคคือการคล้อยตามสภาพแวดล้อม สะสมกำลังเงียบ ๆ เพื่อการลุกขึ้น การสะสมกำลังหมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่ควรลดน้อยต้องยอมลดน้อย มิใช่ถูกบังคับให้ลดน้อย ลดน้อยอย่างเสียมิได้หรือหลับหูหลับตา แต่เป็นการตั้งใจลดน้อย ลดอย่างกระตือรือร้นและด้วยความยินดี เช่นนี้จึงจะเป็นผลดีต่อชีวิต สำหรับชีวิตแล้ว การแบกของหนักย่อมเดินได้ยาก ทำตัวให้เบาสบายจะก้าวไปข้างหน้าได้ง่าย


คำว่า “ลดน้อย” หมายถึง สำหรับสิ่งที่ศึกษามาหลังกำเนิด ให้รักษาความรู้ที่ถูกต้องสอดคล้องกับเต๋าไว้ และละทิ้งมิจฉาทิฐิที่ขัดต่อเต๋า เมื่อจิตส่วนลึกหวนคืนสู่ความถูกต้อง คนเราจะมีพลังในการกำจัดความหลง ความคิดฟุ้งซ่าน และเข้าใกล้กฎธรรมชาติของเต๋าแล้ว เช่นนี้ ทั้งภายนอกและภายในของตัวเราจะรักษาสภาวะที่ปรองดองเป็นเอกภาพไว้ได้ ร่างกายแข็งแรง จิตใจจะผ่องใสเช่นกัน เมื่อกายและใจรวมเป็นหนึ่ง ภายนอกกับภายในรวมเป็นหนึ่ง คนเราจึงจะมีพลังในการฝึกฝนความสำเร็จของครอบครัว หน้าที่การงาน และชีวิต


ช่วงเวลาที่คนเราแข็งแกร่งที่สุด มิใช่ตอนที่ยืนหยัด แต่เป็นตอนที่ปล่อยวาง เมื่อเราเลือกที่จะปล่อยมือทั้งสองข้างให้ว่างเปล่า ใครจะมาแย่งอะไรไปจากมือเราได้อีก การสูญเสียประเภทนี้มิเป็นผลดีต่อชีวิตมากกว่าหรือ


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 11 มกราคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1436)

* * *


** “无不为”是心想事成的最高境界。“无为”的功夫每精进一层,就会有对应的“无不为”来给我受用;而“无为”的功夫每跌下去一层,就会失去那一层“无不为”的功德。所谓“无为”就是在心灵世界中重视“无”,而在现实世界中积极“为”。心灵中的“无”是放下概念、放下执著、放下得失;现实中的“为”是善始善终、尽职尽责、尽善尽美。这两者,一个是心态,一个是言行,心态与言行必须统一在大道中,才是生命最好的状态。

早安!* * *


11得到与失去,哪个对生命更有益?

《道德经》第48章分享暨元旦月祝福》连载11


五、“损”会对生命更有益吗?


“为道日损”是指从主观到客观、从理想到现实、从物质到精神,其中所有的阻碍都要一一剪除,这样我们才能与自然沟通、与道会合,展现人生的最佳状态。因此“为道”强调一个“损”字,也就是今天丢一点,明天再丢一点,丢掉那些不符合规律的贪欲妄想,让内在越来越虚静、心胸越来越广大,这样才能体悟万物的本源、了解生命的规律。


这个“损”不是指损害、受伤、短缺的意思,而是指“失去”。人生中,得到与失去,哪个对生命更有益?这是一个触及真相的灵魂拷问。


人生就是得与失、福与祸、生与死的组合体。谁都难免遇到低谷,在逆境中,最关键的就是顺应环境,默默为崛起积蓄力量。积蓄力量是指有些东西当损则损,但不是被动地损、消极地损、盲目地损;而是主动地损、积极地损、乐观地损,这样才对生命有所增益。对于生命而言,负重往往难行,轻装却易前进。


所谓“损”是指:对于后天所学,保留合道的正知正见,剔除背道的邪知邪见。内心归正,人就有力量去掉妄念、消除幻想,接近道的自然法则了。这样,我们自身内外就能保持和谐统一的状态,形体健康,精神同样清净。当身心合一、内外合一,人才有力量去修家庭、修事业、修生命的大成功。


人最强大的时候,不是坚持的时候,而是放下的时候。当我们选择腾空双手,还有谁能从我们手中夺走什么呢?这种失去是不是对生命更有益呢?


赵妙果,2022年1月11日,第1436天3 views0 comments

Comments


bottom of page