top of page

คำอำนวยพร 11 มีนาคม 2565** ในคัมภีร์เต้าเต๋อจิงบทที่ 51 ท่านเหลาจื่อได้วาดโครงร่างของระบบนิเวศในจักรวาลไว้ให้มนุษย์ ดังที่กล่าวว่า *'เต๋า' ให้กำเนิดสรรพสิ่ง 'คุณธรรม' หล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง วัตถุมีรูป เหตุการณ์ประสานให้สำเร็จ* เต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่งคือคุณงามความดีแห่งการสร้างสรรค์ของมารดาที่มอบชีวิตให้แก่สรรพสิ่งทั่วทั้งจักรวาล คุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง คือคุณงามความดีแห่งการตั้งมั่นในชีวิต สรรพสิ่งทั่วหล้าล้วนได้รับการหล่อเลี้ยงจากคุณธรรม คุณธรรมคือผลจากการปฏิบัติตามเต๋าของมนุษย์ เมื่อมีคุณธรรม จึงได้เก็บเกี่ยว


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[มีจิตใจ จึงจะเป็นชีวิต]


2.2 มีวัตถุแล้วเป็นเพียงการอยู่รอด มีจิตใจ จึงจะเป็นชีวิต


“สามในสิบเดิมมีสุขภาพดีแต่กลับอายุสั้น”


ประโยคนี้หมายความว่า ยังมีคนอีกประเภทหนึ่งในยีนมีพลังชีวิตมาก ทั้งยังโชคดี แต่ตนเองกลับเลือกสรรผิด เป็นเหตุให้ชีวิตที่ควรยืนยาวกลับสั้นลง โชคดีกลายเป็นโชคร้าย คนประเภทนี้มีจำนวนสามในสิบเช่นกัน ข้อสำคัญอยู่ที่การ “เคลื่อนไหว”


ทุกคนล้วนอยากมีชีวิตที่ดี เหตุใดจึงทำไม่ได้เล่า เพราะการยอมรับและเข้าใจบิดเบือน คิดว่ามีวัตถุปรนเปรอจนสมบูรณ์แล้วร่างกายจึงมีสุขภาพดี และสำคัญว่ามีกล้ามเนื้อเป็นมัด เอวบางร่างน้อย คือสุขภาพแข็งแรง... นี่คือการมองเพียงภายนอก แต่ไม่ได้มองที่แก่นแท้ มีวัตถุแล้วเป็นเพียงการอยู่รอด มีจิตใจ จึงจะเป็นชีวิต จิตใจที่เปราะบาง คือมูลเหตุของชีวิตที่ตกต่ำ


วิถีที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตคือการบำรุงรักษาจิตใจ การรวบรวมสมาธิไว้กับเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต ตา หู ปาก มือ และเท้าไม่ทำตามอำเภอใจโดยไม่ยั้งคิด เพราะพลังอยู่ภายใน อาจารย์ก็อยู่ภายใน ทรัพยากรที่สวรรค์เตรียมไว้ให้มนุษย์ มีเพียงพอสำหรับการยกระดับชีวิต เพียงแต่จะใช้อย่างสิ้นเปลืองไม่ได้ มิฉะนั้น เมื่อหมดเวลา ยังตอบข้อสอบไม่เสร็จ จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย


แต่มีบางคนกลับยืนกรานที่จะเดินสวนทางกับเต๋า ถูกความทะยานอยากของประสาทสัมผัสชักจูง ถูกชื่อเสียง ผลประโยชน์ และฐานะตำแหน่งทำให้สับสน ทุกสิ่งที่ทำล้วนเป็นการเดินสู่เส้นทางมรณะ ไม่มีวินัยในการทำงานและพักผ่อน ไม่กระตือรือร้นออกกำลังกาย อารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ั้งยังมีบางคนสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า มักมากในกาม เล่นการพนัน ติดยาเสพติด ลักเล็กขโมยน้อย ปล้นสะดม ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทุจริตฉ้อฉล กล้าทำทุกอย่าง นี่คือการรนหาที่ตายโดยตรง หากรู้ว่าบนภูเขามีเสือร้าย แต่ยังดื้อเดินขึ้นภูที่มีเสือ หาเรื่องใส่ตัว ฟ้าดินก็ไม่อาจช่วยอะไรได้


พวกเขาใช้ตนเองเป็นแบบอย่าง เพื่อเตือนสติทุกคนว่า ควรเอาชีวิตรอดอย่างไร เราต้องเคารพการเสียสละของพวกเขา เมื่อมองจากมิติชั้นสูง ภารกิจแห่งชีวิตของพวกเขาคือเป็นครูของเรา หากใช้พวกเขาเป็นกระจกเงาได้ สำรวจและชำระล้างรูปแบบการคิดที่เหมือนกันออกไปได้ทันเวลา เรียกได้ว่ามีภูมิปัญญา ผู้มีภูมิปัญญาจะไม่ประเมินค่าผู้อื่นตามอำเภอใจ อนุญาตให้ผู้อื่นแตกต่างจากตน เช่นนี้จะกำจัดเรื่องวุ่นวายส่วนใหญ่ในโลกไปได้ ด้วยพลังงานที่ประหยัดไว้นี้ เพียงพอให้เราฝึกฝนชีวิตที่ดีของตนแล้ว


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 11 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1495)

* * *


** 老子在道德经第五十一章为人类勾画了一幅完整的宇宙生态系统图。即“道生之,德畜之,物形之,势成之”。道生之就是母亲给了宇宙万物生命的造化之恩!德畜之就是天下万物皆德所育的立命之恩!德就是人们遵道而行所得到的结果。德者,得也。

早安!* * *


11有了精神,才是生命

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载11


五、有了物质,只是生存;有了精神,才是生命。


“人之生动之死地亦十有三”


这句话表示,还有一类人基因中明明生机多、运气也好,自己却做错了选择,导致长命变短命、好运变厄运,这类人也占十分之三。其中的关键就在这个“动”字上。


人人都想活好,为什么做不到呢?因为,认知上有偏差,以为物质供养丰富了,身体就好;以为肌肉结实、体型苗条了,就是健康……这都是只看到外在,而没看到实质。有了物质,只是生存;有了精神,才是生命。精神缺钙,是生命滑坡的根源。


益生之道是收摄精神,聚焦在对生命有益的事上,目不妄视,耳不妄听,口不妄言,手不妄持,足不妄行,因为力量在内在,老师也在内在。老天给人配备的资源,足够实现生命的升级,只是子弹不能乱打。否则,时间到了,考卷还没答完,那就可惜了。


但有些人却偏要反其道而行之,被感官欲望所牵,被名利地位所惑,所做之事全是往死路上去:作息不规律,锻炼不积极,情绪喜怒无常;更有人抽烟、酗酒、黄赌毒,偷盗劫略,伤生害命,贪赃枉法,什么都敢做,这就是直接寻死了。如果明知山有虎,偏向虎山行,自作孽,天也救不了。


他们是以自身为榜样,让大家警醒:人该如何求生?我们要尊敬他们的牺牲,从高维看,他们的使命就是为我们做老师。若能以他们为镜,及时内观和清理自己与之相同的思维模式,就是智慧。有智慧的人不对人妄加评价,允许别人与自己不同,这样能消除世上大部分烦恼。由此节省的能量,足够我们修自己的好命了。


赵妙果,2022年3月11日,第1495天

1 view0 comments

Comments


bottom of page