top of page

คำอำนวยพร 11 เมษายน 2565** สรรพสิ่งเกิดจากเต๋า หล่อเลี้ยงด้วยคุณธรรม และแสดงออกเป็นวัตถุ แต่ต้องใช้เวลาให้สุกงอมและประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับการหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์ ซึ่งต้องรดน้ำ ใส่ปุ๋ย รับแสงแดดและอากาศตามธรรมชาติ จากนั้นผ่านฤดูกาลต่างๆ จนสามารถผลิดอกออกผลได้ สถานการณ์หมุนเวียนของชีวิตเช่นนี้คือ “เหตุการณ์ประสานให้สำเร็จ” ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำรงอยู่เกิดผลกระทบต่อ “วัตถุมีรูป” ล้วนถือเป็น “เหตุการณ์” กล่าวสำหรับมนุษย์แล้ว ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวต่างๆ ภูเขา แม่น้ำ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ มนุษยสัมพันธ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น นอกเหนือจากตนเองแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็น “เหตุการณ์” ซึ่งก่อบทบาทที่สนับสนุนหรือยับยั้งเราได้ทั้งสิ้น เช่นเดียวกับการฟักไข่ไก่ หากไม่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ย่อมไม่อาจฟักเป็นลูกเจี๊ยบได้ กล่าวสำหรับชีวิตแล้ว “เหตุการณ์” มีฐานะที่สำคัญมาก


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 51 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อม


[หากไม่มีคุณธรรม ก็ไม่อาจฝึกฝนเต๋าให้สำเร็จได้ เมื่อไม่มีเต๋า ก็ไม่อาจสั่งสมคุณธรรมได้]

1.2 หากไม่มีคุณธรรม ก็ไม่อาจฝึกฝนเต๋าให้สำเร็จได้ เมื่อไม่มีเต๋า ก็ไม่อาจสั่งสมคุณธรรมได้


“คุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง”


การเจริญเติบโตของสรรพสิ่ง ต้องมีกฎที่ไร้รูปคอยสนับสนุน นี่คือ "เต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่ง" หากพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ (ขาดเต๋อ) พลังงานของเต๋าจะหดน้อยลงและสลายหายไป ดังนั้น จะให้พลังงานคงอยู่ไม่ขาดหายไป จำเป็นต้องปฏิบัติงานตามกฎคือมีเต๋อ นี่เรียกว่า "คุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง"*


อักษรจีนคำว่า "หล่อเลี้ยง" (畜 อ่านว่า สวี้) ส่วนประกอบด้านบนคือ 丝 หมายถึงเส้นใยไหม ด้านล่างคือ 田 แปลว่าที่นา หมายความว่า มีเพียงเส้นใยไหมและที่นายังไม่เพียงพอ ยังต้องมีการลงมือถักทอผ้าและปลูกธัญญาหารให้ดีอีกด้วย จึงจะมีกินอิ่มท้องและสวมใส่ได้อบอุ่น ในชีวิตคนเรา การเก็บเกี่ยวสะสมทำให้กลายเป็นเศรษฐีได้ การสั่งสมคุณธรรมทำให้เป็นอริยบุคคลได้ จากนั้นจึงไปสร้างความอบอุ่น เตือนสติ และส่งผลกระทบต่อคนให้มากยิ่งขึ้นได้


เต๋านั้นไร้รูป อธิบายได้ยาก แต่เต๋าเป็นวัตถุ เมื่อมีวัตถุย่อมมีประโยชน์ คุณธรรมคือการแสดงออกของเต๋า เป็นการแสดงออกของเต๋าในด้านที่ “มี” และคือพฤติกรรมทุกอย่างที่สอดคล้องเต๋า


การศึกษาประยุกต์ใช้คัมภีร์เต้าเต๋อจิง คือการทำให้กายใจ ภายนอกกับภายใน และฟ้าคนรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นการ “ปรองดองสังคม ธุรกิจการงาน ครอบครัว และกายใจคือหน้าที่ของฉัน” ให้เป็นจริง มิฉะนั้น การแสวงหาเต๋าเพียงเพื่อแสวงหาเต๋าจะเป็นเพียงความฝัน การสั่งสมคุณธรรมเพียงเพื่อสั่งสมคุณธรรม ที่สุดแล้วจะเป็นเพียงความว่างเปล่า เต๋าสร้างสรรค์สรรพสิ่ง คุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง เต๋าที่ยิ่งใหญ่ไร้นาม คุณธรรมสูงสุดไร้อัตตา หากพฤติกรรมไม่มีคุณธรรม ย่อมไม่อาจฝึกฝนให้ดวงจิตมีเต๋าได้สำเร็จ หากไม่มีวิถีทาง (เต๋า) ที่ถูกต้อง ก็ไม่อาจสั่งสมคุณธรรมได้เช่นกัน


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 11 เมษายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1527)

* * *


** 万物由道而生、由德而养、由物而显,但需要假以时日,才能成熟成就。就像种子播下,要顺着它的天性浇水施肥、光照通风,再通过寒暑交替才能成其功效,这股生命流动的态势就是“势成之”。一切对“物形之”产生影响的存在都属于“势”。对人来说,日月星辰、山川河流、政治经济、文化历史、人际关系、信息技术等,除自己以外的一切都是“势”,都会对我们产生加持或抑制的作用。就像孵鸡蛋,若没有合适的环境,无法孵出小鸡。对生命而言,“势成之”是有很重要地位的一飞冲天。

早安!* * *


11 没有德,修不成道;没有道,也积不了德

《道德经》第51章暨连接月祝福连载11

二、没有德,修不成道;没有道,也积不了德。

“德畜之”


万物生长,需要无形规律支持,这是“道生之”。但若无遵循规律的行为,这个道的能量也会萎缩、消散。所以,要让能量源源不断,就必须按规律行事,这就是“德畜之”。


“畜”字是上面一根丝、下面一块田,表示有丝、有地还不够,还要有织好布、种好粮的行动,才能吃饱穿暖。生命中,收获的积累可以成为富翁;道德的积累可以成为圣人,然后去温暖、撞醒和影响更多人。


道是无形的,不好描摹。但道为体,有体必有用,德就是道的用,是在“有”的层面上对道的体现,是符合道的一切行为。


道德经学用,是让我们身心合一、内外合一、天人合一;是把“和谐社会我的责任,和谐家庭我的责任,和谐事业我的责任,和谐身心我的责任”落在实处。否则,只为求道而求道终究是一个梦,只为积德而积德到头是一场空。道创造万物,德养育万物,大道无名,至德无我。没有行为上的德,修不成心中的道;没有正确的道,也累积不了德。


赵妙果,2022年4月11日,第1527天

2 views0 comments

Comments


bottom of page