top of page

คำอำนวยพร 12 พฤษภาคม 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 52 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุล


[อ่อนโยนแลตั้งใจดั่งทารกน้อย จึงสามารถเดินเข้าสู่ประตูแห่งความลี้ลับอัศจรรย์ได้]


ในคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” กล่าวถึงเด็กทารกอยู่บ่อยครั้ง แรกเกิดเรียกว่า “ทารก” เมื่อหัวเราะได้แล้วเรียกว่า “เด็ก” ลักษณะจิตของเด็กทารกเป็นทิศทางการฝึกปฏิบัติที่สำคัญ


ในคัมภีร์บทที่ 55 กล่าวว่า “ผู้ฝึกฝนคุณธรรมล้ำลึก เปรียบดั่งทารกแรกเกิด” ทารกไม่ยึดติดกับการแบ่งแยกผิดชอบชั่วดี และยังไม่พัวพันกับความสุขความทุกข์ เมื่อหิวก็ร้องไห้ อิ่มท้องก็ยิ้มได้ ในใจไม่มีแผนการอะไร ทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติ เขาไม่มีจิตคิดทำร้ายใคร สรรพชีวิตก็ไม่คิดทำร้ายเขา


ในบทที่ 28 กล่าวว่า “เมื่อเป็นสายน้ำของโลก คุณธรรมนิรันดร์จึงคงอยู่ แล้วย้อนสู่ทารกน้อย” ภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์มิใช่การแสดงอุปนิสัยออกมาอย่างชัดเจน แต่ต้องรักษาความมีชีวิตชีวาดั่งสายน้ำ


บทที่ 10 กล่าวว่า “อ่อนโยนแลตั้งใจ คล้ายทารกได้ไหม” ทารกทั้งอ่อนโยนและตั้งใจ แต่ผู้ใหญ่กลับมีความทะยานอยากอยู่ตลอดเวลา เมื่อจิตใจไม่ปลอดโปร่งร่างกายจึงอุดตัน อุปนิสัยไม่อ่อนโยนความสัมพันธ์จึงแข็งกระด้าง เมื่อไม่ตั้งใจการงานจึงไม่สำเร็จ ความอ่อนโยนคือมูลรากของความผาสุก ความตั้งใจคือพื้นฐานของความสำเร็จ นี่คือประตูแห่งการเข้าสู่เต๋า


บทที่ 20 กล่าวว่า “มีภาวะไร้เดียงสา ดั่งทารกน้อย” ผู้มีเต๋าสติปัญญาเลิศดูคล้ายโง่เขลา เปรียบดั่งทารกน้อยที่บริสุทธิ์ เพราะสภาวะแบบทารกน้อยคือกมลสันดาน เมื่อรักษากมลสันดานไว้ได้ความสำเร็จจะคงอยู่ ไม่จำเป็นต้องแสวงหาจากภายนอก


สรรพสิ่งล้วนเป็นลูกของเต๋า แม้แต่มังกรซึ่งให้กำเนิดลูกทั้ง 9 แต่ละตัวยังแตกต่างกัน ทุกคนล้วนเป็นผู้กำกับชะตาชีวิตของตน แม้เวลาจะย้อนกลับไม่ได้ แต่เราก็ไม่ทิ้งดวงจิตแบบทารกน้อย รักษาความอ่อนโยนแลตั้งใจดั่งทารกน้อย จึงสามารถเดินเข้าสู่ประตูแห่งความลี้ลับอัศจรรย์ได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1558)

* * *


12婴儿般的柔弱专注,才能走进众妙之门

《道德经》第52章暨平衡月祝福连载12


《道德经》中经常讲婴孩,刚出生时叫“婴”,会笑了叫“孩”,婴孩的心性是一个重要的修行方向:


第五十五章中说:“含德之厚,比于赤子。”婴儿没有是非分别、善恶执著,也没有苦乐纠缠。他饿了会哭,饱了就笑,毫无心机,一派自然,他无害人之心,众生也无伤他之意。


第二十八章中说:“为天下溪,常德不离,复归于婴儿。”人最大的智慧不是彰显个性,而是保持如流水一般的活性。


第十章中说:“专气致柔,能如婴儿乎?”婴儿柔软而专注,但成年人欲念此起彼伏。心不通畅则身体堵,性不柔弱则关系僵,意不专注则事不成。柔软是幸福的根,专注是成功的本,这都是进道的门。


第二十章中说:“沌沌兮,如婴儿之未孩。”有道者大智若愚,就像纯真赤子,因为婴儿状态才是本性。守住本性,成功原本就在,无需向外寻找。


万物都是道的孩子,但龙生九子各不相同,每个人都是自己命运的导演。时光虽不能倒流,但赤子之心可以不丢。保持婴儿般的柔弱专注,才能走进众妙之门。


赵妙果,2022年5月12日,第1558天

0 views0 comments
bottom of page