top of page

คำอำนวยพร 12 มิถุนายน 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 53 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งอู๋เหวย


[การที่คนเราชอบเดินทางลัด เพราะความโลภทำให้จิตใจปั่นป่วน]


หากคนเรามีเต๋า ย่อมประสบความสำเร็จในไม่ช้าก็เร็ว


การที่คนเราชอบเดินทางลัด เพราะความโลภทำให้จิตใจปั่นป่วน


“ทางสายใหญ่แม้จะราบเรียบ ยังมีคนชอบเดินทางผิด”


ประโยคนี้หมายความว่า ทางสายใหญ่มีความราบเรียบ สามารถไปถึงได้ด้วยอู๋เหวย ไม่แสวงหาเพื่อตนเอง แต่ผู้คนกลับชอบเดินทางลัด มักอยากบุกเบิกเส้นทางใหม่ของตนที่เหนื่อยน้อยได้ผลมาก ดังนั้น จึงกล่าวว่า “ทางสายใหญ่แม้จะราบเรียบ ยังมีคนชอบเดินทางผิด”


ทางสายใหญ่ราบเรียบ หากเดินอย่างมั่นใจ จะนำไปสู่ความสงบสุข การที่คนเราชอบ “เดินทางลัด” เพราะความโลภทำให้จิตใจปั่นป่วน ความรู้ที่มิชอบ มีอคติ มักสอดคล้องกับความละโมบของทางโลก มันสอนคนธรรมดาให้รู้การแสวงหาคุณประโยชน์มากที่สุด เติมเต็มความทะยานอยาก และกดขี่ผู้อื่นอย่างไร ดังนั้น คนจำนวนมากจึงแห่กันไปทำสิ่งที่ผิด นานวันเข้า เมื่อคนเหล่านี้ได้ยินว่ามีคนพูดถึงเต๋า จิตวิญญาณ และคุณสมบัติ ก็จะหัวเราะเยาะกันใหญ่ นี่คือ “ผู้มีระดับต่ำรับฟังเต๋าจะหัวเราะเยาะเย้ย”


หากมนุษย์ “ชอบเดินทางลัด” ในใจมักมีแต่ตนเอง ไม่มีผู้อื่น สายตาจะจับจ้องแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้า แต่มองไม่เห็นเป้าหมายที่ไกลออกไป ดังนั้น จึงแสวงหาแต่ “เส้นทาง” ที่เป็นประโยชน์ส่วนตน และมองข้ามเต๋าที่ควบคุมสรรพสิ่งอยู่ เช่นนี้แล้ว แม้ในระยะสั้นจะดูเหมือนแซงโค้งได้ แต่อนาคตจะเสียเปรียบมาก


ทันทีที่คนเราเกิดความคิด เท่ากับจองผลลัพธ์ไว้กับจักรวาลล่วงหน้าแล้ว หากจุดเริ่มของความคิดเพื่อแสวงผลประโยชน์ส่วนตน สุดท้ายย่อมได้ไม่คุ้มเสีย จุดที่ได้เปรียบทั้งหมด ล้วนเป็นจุดที่เสียเปรียบ เรื่องราวทุกเรื่องในโลกมีความสมดุลตลอดกาล เมื่อเราได้จากฝั่งหนึ่งมากเกิน ก็ต้องคืนไปให้อีกฝั่งหนึ่งไป มิฉะนั้น สังคมจะเสียความสมดุล เมื่อสูญเสียความสมดุลจะเกิดภัยพิบัติไม่หยุดหย่อน สุดท้ายคนที่รับเคราะห์ก็คือตัวเราเอง


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 12 มิถุนายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1589)

* * *


12爱走捷径,是欲心在作乱

《道德经》第53章暨无为月12

人若有道,成功是早晚的事。


人之所以爱走捷径,其根本是欲心在作乱。


原文:“大道甚夷,而人好径”


“夷”指平坦;“径”指邪路、小路、近路。这句话表示,大道本平坦,无为可至,不求自得,但人却好走捷径,总想独辟蹊径、少劳多得。所以说“大道甚夷,而人好径”。


大道平坦,踏实走,就通向平安。人之所以“好径”,其根本是欲心在作乱。邪知偏见往往更符合世俗的贪欲,它能教会普通人如何最大限度谋求利益,满足欲望,压制别人,所以很多人趋之若鹜。时间久了,这些人一听到有人讲道、讲心灵、讲品质,就大加耻笑,这就是“下士闻道,大笑之”。


人若“好径”,心中往往只有自己,没有他人;只盯着眼前的利益,而看不到星辰大海。所以,只追求能谋私利的“径”,却忽略了支配万物的道。这样,短期内即使实现了弯道超车,但未来也会吃大亏。


人的心念一发射,就已经向宇宙预订了结果,发心若是谋私利,最终一定得不偿失。所有得便宜处,都是失便宜处。世间事永远平衡,我们在这边多拿了,那边就要放回去,否则社会就失衡了。失衡就会灾祸不断,最后倒霉的还是自己。


赵妙果,2022年6月12日,第1589天

1 view0 comments

Comments


bottom of page