top of page

คำอำนวยพร 12 เมษายน 2565** คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” คือตำราสร้างอริยบุคคล ความแตกต่างระหว่างอริยบุคคลกับคนธรรมดาคือการคิด อริยบุคคลประสบปัญหาจะเรียกร้องตนเอง พัฒนาตนให้สมบูรณ์ ดังนั้น พลังจึงอยู่กับร่างกายตน ส่วนคนธรรมดาเมื่อประสบปัญหาจะโทษผู้อื่น โทษสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ความสำเร็จหรือล้มเหลวอยู่ในกำมือผู้อื่น อันที่จริง หากใช้จิตที่โทษผู้อื่นมาโทษตนเอง ใช้จิตที่ให้อภัยตนเองมาให้อภัยผู้อื่น ปัญหาหลายอย่างจะแก้ไขได้โดยอัตโนมัติ


เมื่อเปลี่ยนการคิด จะเปรียบเสมือนการล้มโดมิโนตัวแรก หลังจากนั้นจะนำมาซึ่งปฏิกิริยาต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ อย่าได้ดูถูกการคิดที่ไร้รูปเลยทีเดียว หากการคิดสอดคล้องกับเต๋า ชีวิตจะเหมือนเกิดใหม่แน่นอน มีเพียงการมองชีวิตจากตำแหน่งที่สูงยิ่งขึ้น ให้อภัยสรรพสิ่งด้วยจิตใจที่กว้างยิ่งขึ้น และทำงานจริงด้วยกำลังที่มากยิ่งขึ้น ชีวิตจึงจะเป็นไปตามที่เราปรารถนา เดินไปสู่ความสำเร็จและความผาสุก บนถนนสายนี้ คุณค่าและความสำเร็จล้วนอยู่ที่การยืนหยัด


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 51 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อม


[เต๋าสร้างสรรค์สรรพสิ่ง คุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง]


1.3 เต๋าสร้างสรรค์สรรพสิ่ง คุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง


เต๋าอยู่ท่ามกลาง “มีและไม่มี” มีและไม่มีมาจากแหล่งเดียวกันแต่มีนามต่างกัน แม้จะลี้ลับเข้าใจได้ยาก แต่ความเป็นเอกภาพของสองสิ่งตรงกันข้ามกลับเป็นพื้นฐานของการเข้าสู่ประตูแห่งความลี้ลับอัศจรรย์ทั้งมวล การวิวัฒนาการของมีกับไม่มีแทรกซึมอยู่ในสิ่งต่าง ๆ อยู่ตลอด เป็นพื้นฐานและเหตุปัจจัยการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของทุกสิ่งทุกอย่าง เต๋าสร้างมาตรฐานอันเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ไร้รูป คุณธรรมปฏิบัติตามกฎ เป็นการแสดงออกอย่างสมบูรณ์แบบที่มีรูป บทบาทของคุณธรรมคือการรวบรวมพลังชีวิต ให้คนเราไม่เข้าสู่ “แดนมรณะ”


สิ่งที่สอดคล้องกับเต๋าคือ “วิถีที่ถูกต้อง” ผลลัพธ์คือเมื่อมีธรรมะ (เต๋า) คนช่วยมาก สิ่งที่สวนทางกับเต๋า “ไม่ใช่เต๋า” ผลลัพธ์คือ “จะสูญสลายรวดเร็ว” กล่าวคือ พฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎ จะผลาญพลังชีวิต และรนหาที่ตายเอง ในการดำเนินชีวิต บางคนร่ำรวยล้นฟ้า แต่ไม่มีความสุข บางคนต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิต กลับไม่แน่ว่าจะหาเงินได้ นี่ขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์คือชีวิต หากเมล็ดพันธุ์ไม่เปลี่ยน ย่อมไม่อาจแก้ไขชะตาชีวิตได้


วิถีธรรมชาติคือมูลรากของชีวิต การออกห่างจากมูลราก เปรียบเสมือนต้นไม้ที่ออกจากดิน ความพยายามทั้งหลายจะเป็นการดิ้นรนที่เปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ ยิ่งดิ้นรนยังยิ่งถลำสู่ภาวะวิกฤติ แต่การประสบความยากลำบากก็มิใช่เรื่องเลวร้าย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีความหมายที่ลึกซึ้งในตัว จงยอมรับอย่างสงบนิ่ง จึงจะได้รู้ถึงมูลเหตุและเปลี่ยนแปลงความคิด จากนั้นจะได้รับการยกระดับในทุกเรื่อง นี่คือความหมายของทุกสิ่งที่เกิดขึ้น


หากไม่มีเต๋า สรรพสิ่งย่อมไม่อาจถือกำเนิดได้ ไม่มีคุณธรรม สรรพสิ่งจะสูญเสียสัญชาตญาณ ผู้มีคุณธรรมจะเป็นผู้ได้รับ สอดคล้องกับเต๋าจึงมีคุณธรรม เมื่อมีคุณธรรมจึงจะได้รับ สิ่งที่เรียกว่าสอดคล้องกับเต๋าคือ “สามปรองดอง” นั่นคือปรองดองกับกฎแห่งชีวิต ปรองดองกับกฎของสังคม และปรองดองกับกฎธรรมชาติ เมื่อสอดคล้องกับกฎย่อมได้รับผลเก็บเกี่ยว กฎที่เราปฏิบัติตามคือแหล่งที่มาของพลังเราเอง การฝึกฝนเต๋าต้องย้อนสู่ต้นธาร เมื่อเข้าใจแล้วจึงเริ่มฝึกปฏิบัติ มีเพียงศึกษาไปพร้อมกับการประยุกต์ใช้ จึงจะมีแผนในใจได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 12 เมษายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1528)

* * *


** 《道德经》是打造圣人的教材。圣凡之间的区别就是思维:圣人遇事反求诸己、完善自我,所以力量在自己身上;而凡人遇事抱怨他人、责怪环境,所以成败在别人手里。其实,若以责人之心责己,以恕己之心恕人,很多困局将会自动解锁。


思维一变,就像推倒第一块多米诺骨牌,之后会带来一连串连锁反应。不要小瞧无形的思维,思维若合道,生命必将重生。只有以更高站位看人生,以更宽心胸容万物,以更大力度做实事,人生才会如我们所愿,走向成功与幸福。这一路,贵在坚持,成也在坚持。

早安!* * *


12 道创造万物,德养育万物

《道德经》第51章暨连接月祝福连载12


三、道创造万物,德养育万物


道在“有无”中,有无同出而异名,虽然玄之又玄,但它们的对立统一正是进入众妙之门的根本。有无的演化贯穿于事物的始终,是一切发展变化的基础和缘由。道树立标准,是无形的根本秩序;德遵循规律,是有形的完美体现。德的作用是汇聚生机,让人不入“死地”。


合道的是“正道”,结果是得道多助;背道的是“不道”,结果是“不道早已”。也就是说,违背规律的行为,会耗散生机、自取灭亡。生活中,有人富可敌国,但未必幸福;有人拼命奋斗,却不一定挣钱,这都是种子决定的。种子就是命,种子不变,命也改不了。


自然之道是生命的根本,如果脱离根本,就像树木离开土壤,一切努力都是瞎折腾,而且越折腾,越会陷入危机。但遭遇困境也不是坏事,一切发生自有深意。坦然接受,才能觉知缘由、转变思维,然后在每件事上得到提升,这就是一切发生的意义。


没有道,万物将无所从出;没有德,万物将失去本性。德者,得也。合道才有德,有德才能得。所谓合道就是“三个和谐”:即与生命规律和谐、与社会规律和谐、与自然规律和谐。合于规律,必有所得。我们所遵循的规律,正是自己力量的来源。修道要追本溯源,悟后起修,只有学用并举,才能成竹在胸。


赵妙果,2022年4月12日,第1528天

2 views0 comments

Comments


bottom of page