top of page

คำอำนวยพร 13 กันยายน 2564

Updated: Oct 11, 2021


** เต๋าคือพลังที่สร้างสรรค์ชีวิตอย่างต่อเนื่อง  การสร้างสรรค์ชีวิตคือให้กำเนิดมีจากความไม่มี  นำมาซึ่งพลังงานและเหตุการณ์ที่ในอดีตไม่มี  การสร้างสรรค์ชีวิตแต่ละครั้ง  จะทำลายระบบวงโคจรเดิมที่มีอยู่  ทำให้ในวงโคจรใหญ่มีช่องโหว่  คำว่า "ช่องโหว่" ในที่นี้  คือช่องว่างและบทบาทในการสร้างสรรค์ชีวิต


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 44 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งพลัง


[ชีวิตมิได้มีเพียงชาตินี้เท่านั้น ยังมีก่อนกำเนิดและหลังความตาย]


ประการที่ 3 ชีวิตมิได้มีเพียงชาตินี้เท่านั้น ยังมีก่อนกำเนิดและหลังความตาย


ชีวิตเวียนว่ายตายเกิดชาติแล้วชาติเล่า ทุกการได้เสีย ดีชั่ว และชอบกับมิชอบ ล้วนมีผลตอบสนองตลอดทั้งกระบวนการของชีวิต คนเราไม่อาจลบล้างประวัติศาสตร์ได้ ทั้งยิ่งไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนทำไว้ได้


อันที่จริง ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเพื่อทำให้เราตื่นรู้ ผลลัพธ์ในวันนี้ คือเหตุที่ปลูกฝังไว้หลายชั่วคนในอดีต ในชีวิตคนเราปลูกหว่านอะไรไว้ ก็จะเก็บเกี่ยวได้สิ่งนั้น ซึ่งจะไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดไปเด็ดขาด เมื่อเข้าใจหลักเหตุผลนี้ เราจึงไม่ร้องขอแต่ผลตอบแทนที่ดีถ่ายเดียวแล้ว แต่พึงเตือนสติตนเองตลอดเวลาว่า มีเพียงการฝึกฝนคุณธรรมให้ดีเท่านั้นที่สำคัญที่สุด ดังนั้น อย่าลืมถามตนเองทุกวันว่า “ฉันฝากคุณงามความดีอะไรไว้ในธนาคารชีวิตของตน”


ท่านเหลาจื่อส่งเสริมให้ “เห็นความสำคัญของชีวิตและตนเอง” แต่มิใช่ให้รักตัวกลัวตาย คำว่า “เห็นความสำคัญของชีวิต” คือการตั้ง “ชีวิต” อยู่บนพื้นฐานของการเคารพตนเองและทุกชีวิต มิใช่การใช้ชีวิตไปวัน ๆ คำว่า “เห็นความสำคัญของตนเอง” คือการตามหาตัวตนที่แท้จริงของตนกลับคืนมา มิใช่ทำตนเป็นภัยต่อโลกมนุษย์ในความเพ้อฝันด้วยความโลภของตน วิถีแห่งการรักษาชีวิตได้ที่แท้จริงอยู่ที่การสั่งสมคุณธรรมและตามหาเต๋า การสั่งสมคุณธรรมรักษาชีวิตไว้ได้ การตามหาเต๋ายกระดับชีวิตได้ ดังนั้น การ “เห็นความสำคัญของชีวิตและตนเอง” ที่ท่านเหลาจื่อเสนอ คือให้เราเดินบนเส้นทางสายใหญ่ที่ย้อนคืนสู่ความเรียบง่ายที่แท้จริง สุดท้ายบรรลุถึงแหล่งกำเนิดของความผาสุกและอิสรเสรี


ประเด็นที่ 3 คุณค่าของชีวิตคืออะไรกันแน่


3.1 ความเห็นแก่ตัวทำลายสัญญาเจตนารมณ์แห่งฟ้าคนรวมเป็นหนึ่งในกมลสันดานของมนุษย์


ในจิตสำนึกของมนุษย์ ความเห็นแก่ตัวคือแหล่งมลพิษที่อันตรายที่สุด ซึ่งมลพิษชนิดนี้มาจากความยโสโอหัง และความรับรู้ที่ผิด ๆ ของมนุษย์ต่อจักรวาลและธาตุแท้ของชีวิต ดังเช่นที่เรามักกล่าวกันในปัจจุบันว่า “ทัศนะ 3 ประการผิดเพี้ยน” อันได้แก่ จักรวาลทัศน์ โลกทัศน์ และชีวทัศน์ ที่ผิดเพี้ยนไปอย่างมาก


หากมนุษย์ถือตนเป็นจุดศูนย์กลางของโลก ทางด้านจิตสำนึกจะมองโลกธรรมชาติเป็น “ทาส” ของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ จึงทึกทักเข้าใจเอาเองว่าตนสามารถทำทุกสิ่งได้ตามใจชอบ นี่เป็นการฝ่าฝืนกฎอย่างเห็นได้ชัด ภายใต้ผลกระทบจากความคิดที่ผิดนี้ ส่วนทั้งหมดของมนุษย์ได้กลายเป็นเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นแล้ว ทุกคนต่างไม่ยอมรักษากฎของธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของสังคม จิตหนึ่งใจเดียวมุ่งให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน แม้ว่าผู้คนจะตั้ง “ข้อตกลง” ขึ้นมาเพื่อควบคุม “ความเห็นแก่ตัว” ของแต่ละคน แต่ “ข้อตกลง” นี้เป็นข้อผูกมัดที่ถูกกระทำ มิได้เป็นความต้องการจากจิตภายในที่ “ไม่มีเชือกมัดแต่แกะไม่ออก” ดังนั้น แรงผูกมัดจึงไม่อาจทนต่อบททดสอบของชื่อเสียงผลประโยชน์ได้


เต๋าที่ยิ่งใหญ่มีศักยภาพในการปรับความสมดุลของบรรดาชีวิตในจักรวาล รวมถึงมนุษย์ด้วย ศักยภาพนี้แฝงอยู่ในความสัมพันธ์ตามธรรมชาติระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ แต่เนื่องจากมลพิษในจิตสำนึกของมนุษย์นับวันยิ่งร้ายแรงมากขึ้น ปฏิกิริยาของเราที่มีต่อธรรมชาติได้ฝ่าฝืนความปรองดองส่วนทั้งหมดของธรรมชาติมานานแล้ว ดังนั้น ศักยภาพนี้ในตัวมนุษย์จึงค่อย ๆ หายไป สิ่งที่มนุษย์จะได้รับจากธรรมชาติโดยตรงนับวันยิ่งน้อยลง เพราะมนุษย์เป็นผู้ทำลายสัญญาเจตนารมณ์แห่งฟ้าคนรวมเป็นหนึ่งในสัญชาตญาณด้วยมือของตนเอง


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 13 กันยายน 2564

(เผยแพร่วันที่ 1318)

* * *


** 道是持续创生的力量。创生,就是无中生有,带来过去没有的能量和事物。每次创生,都会打破原有的循环系统,使大循环中出现缺口。在这个意义上,所谓的“缺”就是创生的缺口,也是创生的表现。

早安!* * *


13生命不仅是此生,还有生前与身后

《道德经第44章分享暨能量月祝福》连载13


第三,生命不仅是此生此世,还有生前与身后。


生命一直在世世代代轮回,任何得失、善恶与正邪,都会在生命的全过程中得到反馈。人不可能抹煞历史,更不能拒绝为自己的所作所为承担责任。


其实,生命中所有的发生都是来让我们觉知:今天的果是过去累世所种下的因——生命中,我们种下什么,就收获什么,绝不会有一丝疏漏。明白这个道理,我们就不会一味渴求好报了,而是该时刻提醒自己:只有修好德最重要!所以,别忘了每天都要问问自己:“我在自己的生命银行里存了什么功德?”


老子所提倡的“重生贵己”,并不是贪生怕死。所谓“重生”是建立在尊重自己和所有生命基础上的“生”,而不是苟且偷生;所谓“贵己”是找回真正的自己,而不是在小我的欲望幻想中为祸人间。人生真正的保全之道在于积德与求道:积德可以保全生命,求道可以升华生命。所以,老子提出的“重生贵已”是让我们走一条返朴归真的大道坦途,最后直抵生命幸福的本源。


第三层面,生命的价值到底是什么?


首先,自私自利将破坏人类本性中天人合一的契约精神。


在人类的意识中,自私自利是危害最严重的污染源。而这种污染既来源于人类的自高自大;也来源于人类对宇宙自然和生命本质的错误认识——也就是我们现在常说的“三观不正”,即宇宙观、世界观和人生观出现了大偏差!


人类若把自己作为世界的中心,在意识上就把自然界当成了人类的“奴隶”,因此理所当然地认为自己可以为所欲为了,而这显然是违背规律的。在这种错误思想的影响下,人类整体都已经变得越来越自私了——大家都不愿意遵守自然规律和社会法则,一心只想为自己谋取利益。虽然,人们也为了各自的“自私自利”而制定了相互制约的“契约”,但这种“契约”是被动的束缚,而不是发自内心的那种“无绳约而不可解”的需求,因此约束力完全经不起名利的考验。


大道有着调节宇宙中所有生命的功能,包括人类在内——这种功能蕴藏在人与自然的天然关系中。但由于人类意识中的污染越来越厉害,我们对自然的反作用早已违背了自然本身的整体和谐,因此,这种功能在人类身上慢慢消失了,人类能直接从自然中得到的东西也越来越少……其根源就在于人类自行破坏了天性中蕴藏的那份天人合一的契约精神!


赵妙果,2021年09月13日,第1318天

10 views0 comments

留言


bottom of page