top of page

คำอำนวยพร 13 พฤศจิกายน 2564


**  "ถึงไม่ออกนอกบ้าน ก็รู้เรื่องทั่วหล้า ไม่มองออกข้างนอก ก็รู้กฎธรรมชาติ" หลายคนเข้าใจว่าท่าน

เหลาจื่อกำลังกล่าวถึงปรัชญาอันล้ำลึก อันที่จริงสิ่งที่ท่านเหลาจื่อกล่าวถึงคือแนวความคิดและความสามารถของอริยบุคคล แนวความคิดรวบรวมสมาธิเป็นหนึ่งของอริยบุคคลคือสภาวะมีเต๋าในระดับที่แตกต่างกันจากฟ้าสู่ดิน คือสามารถเข้าสู่มิติของความเป็นเทพ และยังเข้าสู่มิติของภูตผีปีศาจได้ สภาวะระดับสูงของมนุษย์คือเทพ สภาวะระดับต่ำของมนุษย์คือปีศาจ คำอธิบายสภาวะระดับสูงของคนในวัฒนธรรมจีนได้แก่ มีกำลังวังชาเต็มเปี่ยม สีหน้ามีชีวิตชีวา อารมณ์แจ่มใสปลอดโปร่ง ท่าทีสงบนิ่ง รอบรู้และมีความสามารถมากหลาย คำอธิบายสภาวะระดับต่ำของคนในวัฒนธรรมจีนได้แก่ เสียงร้องไห้โหยหวนเศร้าโศก ลุ่มหลงขาดสติ มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วคาดเดาไม่ได้ และขาดสติพลั้งเผลอทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัว สิ่งเหล่านี้หมายถึงสภาวะระดับสูงของมนุษย์เกิดปัญหาแล้ว


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 46 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเก็บเกี่ยว


[สามารถควบคุมความทะยานอยากไว้ได้ เรียกว่ามีเต๋า]


2.3 สามารถควบคุมความทะยานอยากไว้ได้ เรียกว่ามีเต๋า ถูกความทะยานอยากควบคุม เรียกว่าไร้เต๋า


เมื่อมองจากมุมมองของเต๋า เต๋าดำรงอยู่ด้วยการสร้างสรรค์ ความกว้างใหญ่ และสมดุล เต๋ายังมีพร้อมด้วยจุดเด่นของทั้งวัตถุและพลังงาน ดังนั้น เต๋าเคลื่อนที่เหมือนดั่งน้ำที่ไม่หยุดนิ่งตลอดกาล ขณะเดียวกันเต๋านั้นไร้เพศ ซึ่งแบ่งออกเป็นหยินและหยาง และเมื่อมี หยินย่อมต้องมีหยาง และปริมาณรวมของหยินหยางมีความสมดุลกันเสมอ


แต่ผู้มีความทะยานอยากสูงมากกลับพยายามควบคุมสิ่งของและรูปร่าง สร้างเขื่อนขวางลำน้ำ ซึ่งเป็นการขัดขวางทางโคจรของเต๋า จะเป็นเหตุให้หยินหยางขาดความสมดุล ด้วยเหตุนี้ ความสมดุลจึงถูกดำเนินการ เต๋าเปรียบเสมือนน้ำ เมื่อไม่มีเหตุการณ์อะไร จะอ่อนโยนไร้สุ้มเสียง ปรับตัวตามสภาพแวดล้อม แต่เมื่อมีเหตุการณ์ พลังที่แฝงเร้นอยู่ภายในทันทีที่ระเบิดออก จะทลายเขื่อนล้นทะลักออกมาดั่งคลื่นยักษ์สึนามิ ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศไปอย่างง่ายดาย เพื่อให้ฟ้าดินหวนคืนสู่วิถีที่ถูกต้อง และฟื้นฟูการเคลื่อนที่ของหยินและหยาง


เต๋าคือมารดาของสรรพสิ่ง มิได้เป็นเพียงมารดาของมนุษย์ ดังนั้น ในใจของเต๋า ชีวิตของสรรพสิ่งในโลกล้วนสำคัญเท่ากัน ไม่ว่าเผ่าพันธุ์ใดก็ไม่อาจสังเวยชีวิตของเผ่าพันธุ์อื่นอย่างกำเริบเสิบสานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนได้ทั้งนั้น ไม่ว่าใครก็ไม่อาจเหยียบย่ำชีวิตของผู้อื่นตามอำเภอใจเพื่อเติมเต็มความทะยานอยากของตนได้ ประเด็นนี้เพียงแค่เราลองย้อนไปดูการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและดินฟ้าอากาศโลกในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาก็พอจะมองเห็นภาพบ้างแล้ว เพื่อเสพสุขทางวัตถุ มนุษย์ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป ซึ่งผลเป็นอย่างไร คำตอบได้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว


ในชีวิตคนเรา ความทะยานอยากที่ดีคือ “มีความเที่ยงตรง” ส่วนความทะยานอยากที่เลวร้ายคือ “ขาดความเที่ยงตรง” “มีความเที่ยงตรง” คือมีเต๋า “ขาดความเที่ยงตรง” คือไร้เต๋า ในความเป็นจริง ระหว่างมีเต๋ากับไร้เต๋า มีเพียงความทะยานอยากคั่นกลางอยู่เท่านั้น หากควบคุมความทะยานอยากไว้ได้ เรียกว่า มีเต๋า หากถูกความทะยานอยากควบคุม เรียกว่า ไร้เต๋า แม้ว่าคนมากมายจะเข้าใจหลักเหตุผลนี้ แต่กลับหลุดพ้นจากการควบคุมของความทะยานอยากไม่ได้ มักพูดอย่างหนึ่ง แต่ทำอีกอย่างหนึ่ง นี่คือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวาย

เราต้องจดจำไว้ให้ขึ้นใจว่า สรรพสิ่งทั่วหล้าล้วนเกิดขึ้นจากเต๋า ในจักรวาลไม่มีพลังใดมีพลานุภาพมากไปกว่าเต๋าแล้ว ดังนั้น เราทำได้เพียงทำตามกฎ จะฝ่าฝืนกฎไม่ได้ มิฉะนั้น จะเป็นดั่งสำนวนจีนที่ว่าตั๊กแตนขวางรถ ย่อมประสบความล้มเหลวอย่างย่อยยับแน่นอน


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

(เผยแพร่วันที่ 1378)

* * *


** “不出户,知天下;不窥牖,见天道”,很多人认为这是老子在讲玄学。其实这是老子讲圣人的意境与能力,圣人抱一专注的意境是上天入地的不同有道意境,既能进入神性维度空间,也能进入鬼域空间。人的高维状态就是神,人的低维状态就是鬼。中国文化中描述人的高维状态有:神采奕奕、神采飞扬、神清气爽、神色自若、神通广大。中国文化中描述人的低维状态有:神嚎鬼哭、神魂颠倒、神出鬼没、神差鬼施,这些表示人的高维端出现了问题。

早安!* * *


13能控制欲望,就是有道

《道德经第46章分享暨收获月祝福》连载13


六、能控制欲望,就是有道;被欲望所控,便是无道。


从道的角度看,道是具有创造性、广大性、平衡性的存在,它兼具物质与能量的特点。所以,道行如水,永不停歇;同时,道本无性,分而为阴阳,而且是有一阴必有一阳,阴阳在总量上始终是平衡的。


但极欲者却试图控物制形、临河筑堤,这就阻碍了道的运行,会导致阴阳失衡。因此,平衡就会被启动。道就像水一样,无事时,温润无声,随行就市;但事情来了,它内蕴的力量一旦爆发,必将如洪水海啸一样决堤而行,摧枯拉朽,让天地重回正轨,让阴阳恢复流动。


道是万物的母亲,可不仅仅是人类的母亲。所以,世间万物的生命在道心中是一样重的!任何物种都不能肆意牺牲其他种群,来保全自己的利益;任何人也都不能随意践踏他人的生命,来满足自己的欲望。这一点,我们只要从地球数十年的气候环境变化中,就可以窥得一斑。人类为了物质享受,过度占有自然资源,结果如何?答案已经昭然若揭了。


生命中,欲望之善为“得正”,而欲望之恶则为“失正”,“得正”就是有道;“失正”就是无道。实际上,有道与无道之间,只隔着一个欲望——能控制欲望,就是有道;被欲望所控,便是无道。但很多人虽然明白这个道理,却始终摆脱不了欲望的控制——往往说是一套,做又是另一套,这就是混乱的开始。


我们始终要谨记一点:天地万物,皆为道所生,宇宙中没有任何力量能比道的威力更大了!所以,规律只能遵从,而不能违背,否则,如同螳臂当车,必将遭遇惨痛失败。


赵妙果,2021年11月13日,第1378天

2 views0 comments

Comments


bottom of page