top of page

คำอำนวยพร 13 พฤษภาคม 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 52 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุล


[“ชั่วชีวิตจึงไม่มีอันตราย” คือเพื่อให้เป้าหมายท้ายสุดของชีวิตเป็นจริง]


ประโยคที่ว่า “ชั่วชีวิตจึงไม่มีอันตราย” ปรากฏขึ้นในบทที่ 16 และบทนี้ซ้ำอีกครั้ง หมายความว่า นี่คือประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญมาก ประโยคที่ว่า “ชั่วชีวิตจึงไม่มีอันตราย” หมายถึง ต้องให้เป้าหมายท้ายสุดของชีวิตเป็นจริงคือ ความอิสรเสรีและสมบูรณ์


ในความเป็นมนุษย์ชอบทำงานใหญ่สร้างผลงานใหญ่โต ละโมบโลภมาก และความคับแคบที่สำคัญตนว่าถูกต้อง ดังนั้น คนจำนวนมากจึงมักมากในการเสพสุข จมอยู่กับความสุขสบาย ไม่รู้จักรักษาเต๋าในดวงจิตและสั่งสมคุณธรรมให้ชีวิต นี่เป็นเรื่องที่อันตรายมาก เมื่อนั่งบริโภคอย่างเดียวโดยไม่ทำการผลิต สักวันต้องหิวโหยแน่นอน หากไม่คิดแก้ไข สักวันต้องถูกคัดออก


วิธีการประสบความสำเร็จที่ง่ายที่สุด มิใช่การกดผู้อื่นลง แต่ต้องทำให้ตนแข็งแกร่งขึ้น วิธีสร้างความปรองดองที่ง่ายที่สุด มิใช่การตีสนิทสร้างความสัมพันธ์ แต่คือการถ่อมตนอ่อนโยน คนเราจะมีความสามารถ ต้องดูว่าเราบรรจุอะไรไว้ในความสามารถ หากบรรจุความเห็นแก่ตัวและความมืดมน จะเป็นความสามารถแบบมาร หากบรรจุแสงสว่างและความเรียบง่าย จะเป็นความสามารถแบบเต๋า สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับกฎแห่งวิถีมนุษย์ ย่อมต้องถูกส่วนทั้งหมดผลักไสออก ส่วนสิ่งที่อยู่นอกเหนือวิถีมนุษย์ย่อมสามารถสร้างความสุขแก่มหาชนได้ นี่คือ “ความเรียบง่ายขจรขจายเป็นสรรพสิ่ง อริยบุคคลใช้อย่างพลิกแพลงจึงเป็นผู้นำ”


การฝึกฝนหลอมหล่อ “ชั่วชีวิตจึงไม่มีอันตราย” มิใช่เรื่องของชั่วชีวิตนี้ แต่เป็นการหลุดพ้นของทุกภพทุกชาติ ชีวิตคือแม่น้ำสายยาว เงื่อนไขก่อนการหลุดพ้นยามที่ยังมีชีวิตอยู่คือ มีจิตใจที่บรรลุถึงความบริสุทธิ์และมีคุณธรรมล้ำลึกหนาแน่นสูงสุด เช่นนี้ เมื่อถอดกายสังขารซึ่งถือว่าเป็นเสื้อผ้าชุดเก่านี้ออก ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปสวมชุดใด ล้วนไม่อาจปกปิดความโชติช่วงชัชวาลของความเป็นเต๋าได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1559)

* * *


13“没身不殆”是为了实现人生的终极目标

《道德经》第52章暨平衡月祝福连载13


原文:“没(mò)身不殆”


“没身不殆”在第十六章和此处重复出现,说明这是极需重视的问题。所谓“没身不殆”就是要实现人生的终极目标:自在圆满。


人性中确实有好大喜功、贪得无厌、自以为是的狭隘,所以很多人贪恋享乐,沉沦安逸,不知守护心中的道、累积人生的德,这是很危险的!坐吃山空,早晚得挨饿;不思改进,迟早被淘汰。


成功最简单的方法,不是打压别人,而是强大自己;和谐最简单的方法,不是拉拢关系,而是谦卑柔和。人要成器,要看往“器”中装什么?装自私、阴暗就是魔器;装光明、质朴就是道器。不符合人道规则的,必被整体排斥;而超越人道的,则能造福大众。这就是“朴散则为器,圣人用之则为官长”。


“没身不殆”的修炼,不是这一辈子的事情,而是生生世世的解脱。生命是一条长河,解脱的前提是活着时心性已达纯净、玄德已至深厚。这样,当脱下肉体这件旧衣服时,无论换上什么外衣,都掩不住道性的光辉。


赵妙果,2022年5月13日,第1559天

0 views0 comments
bottom of page