top of page

คำอำนวยพร 13 มกราคม 2565** “การปกครองทั่วหล้าต้องไม่หยุมหยิม  หากบ้านเมืองวุ่นวาย  ย่อมไร้คุณสมบัติการปกครอง”  เพื่อบอกถึงประเด็นสำคัญในการฝึกธรรมะอันได้แก่ อย่าก่อปัญหา อย่าก่อเรื่องเพียงเพื่อมีงานทำหรือทำเพื่อให้ผู้อื่นดู การจงใจกระทำ จะก่อความวุ่นวายได้ง่าย สิ้นเปลืองโชคลาภ จึงไร้คุณสมบัติปกครองทั่วหล้า 


คำว่า “ไม่หยุมหยิม” สามารถสรุปได้จาก 4 ด้านดังนี้


1) ข้าอู๋เหวยปวงชนจึงเปลี่ยนแปลงเอง : ขอเพียงหว่านเมล็ดพันธุ์อู๋เหวยไว้  ไม่ต้องกังวลใจ  เพียงแค่ตั้งใจและเบิกบานใจ  ทุกสิ่งทุกอย่างจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง


2) ข้าสงบนิ่งปวงชนจึงสุภาพเรียบร้อย : เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นภายนอก  สามารถค้นหาวิธีการจากภายในได้


3) ข้าไม่ก่อปัญหาประชาจะมั่งคั่ง : ผู้ที่เดินได้อย่างอิสรเสรีท่ามกลางความไม่ธรรมดา  ทำงานอย่างสุดจิตสุดใจ  และทำตามธรรมชาติเหล่านี้  จึงจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของชีวิต


4) ข้าไร้ทะยานอยากปวงชนจะเรียบง่าย : เมื่อจุดเริ่มต้นหวนคืนสู่ต้นธารแห่งเต๋าแล้ว  ทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างจะเรียบง่ายเอง  เข้าสู่สภาวะที่อู๋เหวยแต่กลับประสบความสำเร็จทุกประการ


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 48 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการอำนวยพรปีใหม่


[ความหมายของการลดน้อยและลดน้อยลงคือให้ “เต๋า” แสดงอานุภาพออกมา]

ประเด็นที่ 3 ความหมายของการลดน้อยและลดน้อยลงคือให้ “เต๋า” แสดงอานุภาพออกมา


3.1 ฝึกธรรมะบกพร่องลดน้อยคือการละความโลภ รู้จักหยุด และชำระล้างจิตส่วนลึกภายใน


“ลดน้อยและลดน้อยลง ลุถึงภาวะอู๋เหวย”


แกนหลักของคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” คือการสำรวจตนเอง ฝึกฝนจิตใจของตนให้ดี การ “ฝึกธรรมะ” เราต้องขจัดความคิดที่สับสนวุ่นวายในจิตใจ รักษาจิตปกติไว้ตลอดเวลา จิตปกติที่ว่านี้คือเต๋า


ความหมายของชีวิตอยู่ที่ค้นพบตนเอง มิใช่การสอดส่องหรือควบคุมผู้อื่น “ลดน้อยและลดน้อยลง” คือการชำระล้างมลพิษจากโลภะ โทสะ โมหะ และมานะ ชำระล้างอุปสรรคจากความคิดที่ชั่วร้าย ชำระล้างจิตสำนึกที่ถือตนเองเป็นศูนย์กลาง และชำระล้างมลพิษในจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นหลังกำเนิด มีเพียงการลงมือกำจัดส่วนเกินที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น ตลอดจนการพัฒนาที่ผิดทิศทาง จึงจะรวบรวมพลังทั้งหมดมาพัฒนาในทิศทางที่จำเป็น สำคัญ และถูกต้องที่สุดได้


พลังตามธรรมชาติที่เรามีมาแต่กำเนิด เพียงพอที่จะช่วยให้ตนออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ การฝึกฝนเต๋าคือการรวบรวมสมาธิ รวมจิตตั้งมั่นให้เป็นหนึ่งเดียว อาศัยการรวบรวมสมาธิก่อให้เกิดความก้าวหน้าขั้นพื้นฐาน เมื่อแนวคิด อารมณ์ และความนึกคิดในระดับของการคิดลดน้อยลงจนไม่มี จิตภายในจะผ่องใสไร้มลทิน คนจะสอดคล้องกับเต๋า เมื่อสอดคล้องกับเต๋าแล้ว ไม่ว่าทำอะไรเราจะราบรื่นไร้อุปสรรค นี่คือ “กลับประสบความสำเร็จทุกประการ” สภาวะเช่นนี้คือฟ้าประสานฟ้า เต๋าประสานเต๋า และประสบความสำเร็จตามธรรมชาติ


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 13 มกราคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1438)

* * *


** “取天下常以无事;及其有事,不足以取天下”,告诉我们行道的要点是:不要无事生非,不要为了有事做或做给别人看而去生事。刻意而为,容易滋生事端;消耗气运,就不足以取天下了。


“无事”可以从四个方面来概括:


第一,我无为而民自化:只要播下无为的种籽,不要去担心,只是用心开心,一切都会稳步前进的。


第二,我好静而民自正:外在发生问题都可以从内在找到方法。


第三,我无事而民自富:能在超然物外、尽心尽力和顺其自然之间自由行走的人,才是生命的最强者。


第四,我无欲而民自朴:当原点回归大道本原了,周围的一切也都简单淳朴了。就进入无为无不为之境了。

早安!* * *


13损之又损的意义是让“道”的威力显露出来

《道德经》第48章分享暨元旦月祝福》连载13


第三层面,损之又损的意义是让“道”的威力显露出来。


七、为道日损就是戒贪知止、清理内心。


原文:“损之又损,以至于无为”


《道德经》的核心是关注自己,修好自己的心。“为道”需要我们剔除心中的杂念,时刻保持一颗平常心,这个平常心指的就是道。


人生的意义在于找到自己,而非浏览与控制别人。“损之又损”就是清理贪嗔痴慢的污染,清理阴暗想法的障碍,清理以自我为中心的意识,清理后天对心灵的所有污染。只有主动去除那些多余的、不必要的、甚至是错误方向上的生长,才能集中所有能量,在最必要、最关键、最正确的方向上成长。


我们天生自带的力量,足以帮助自己从困境中走出来。修道,就是收拾精神,并归一路,通过聚精会神,产生根本性突破。当思维层中的概念、情绪、念头损到了无,内心就光明无染,人就合于道了。合于道后,我们做任何事都是通达无碍的,这就是“无为而无不为”——这种境界是一种以天合天、以道合道、自然而然的到达。


赵妙果,2022年1月13日,第1438天

2 views0 comments

Comments


bottom of page