top of page

คำอำนวยพร 13 มิถุนายน 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 53 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งอู๋เหวย


[หากคนเราสงบนิ่งไม่ได้ ย่อมไม่อาจประสบความสำเร็จ]


ไม่ว่าจะทำงานใดๆ ต้องสงบนิ่งให้ได้ การฝึกปฏิบัติก็ยิ่งเป็นเช่นนี้ เมื่อ เผชิญหน้ากับพฤติกรรม “ชอบเดินทางลัด” ของโลกภายนอก ความทะยานอยากในจิตใจ ตลอดจนบททดสอบการหลอมหล่อการดำเนินชีวิตก็ล้วนต้องสงบนิ่งได้ หากคนเราสงบนิ่งไม่ได้ ย่อมไม่อาจประสบความสำเร็จ


โครงร่างเต๋าว่างเปล่า จิตใจคนบริสุทธิ์เรียบง่าย ความคิดเหลวไหลยิ่งน้อยเท่าไร มนุษย์ยิ่งมีพลัง เมื่อผู้อื่นประสบความสำเร็จ เราไม่จำเป็นต้องหวั่นไหว เพราะเบื้องหลังของทุกความสำเร็จล้วนมีโอกาสของตน รวงข้าวอันอุดมสมบูรณ์ล้วนต้องสั่งสมด้วยกาลเวลา จงถนอมการเลือกสรรของตน เดินทุกก้าวให้ดี เมื่อสั่งสมมากพอจึงจะบังเกิดผล


ทุกชีวิตล้วนพึงประสบความสำเร็จและมีความสุข ความสำเร็จที่แท้จริงบนโลกนี้ คือการช่วยให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้า ชัยชนะที่ไม่มีใครแย่งชิงได้ คือการประคองผู้ที่ล้มลง ยิ่งเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเท่าไร จะยิ่งชื่นชมความยอดเยี่ยมของผู้อื่น ชีวิตของเขาจะนับวันยิ่งอุดมสมบูรณ์ ท่ามกลางการร่วมชื่นชมยินดี


“กลัวที่สุดคือเดินทางผิด” คือบรรทัดฐานการฝึกทักษะความสงบนิ่ง เมื่อเกิดเป็นพฤติกรรมแล้วคิดจะหวนกลับก็ยาก ต้อง “จัดการก่อนเกินปัญหา และก่อนเกิดความวุ่นวาย” การบ้านสำคัญที่สุดของชีวิตคือการอยู่ดีและไปดี หากเราขบคิดถึงการตายล่วงหน้าได้หลายสิบปี อนาคตจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อมนุษย์ตั้งเป้าหมายสูงสุดไว้ล่วงหน้า จึงจะไม่ถูกทิวทัศน์ระหว่างทางฉุดรั้งไว้ ขอเพียงกำหนดทิศทางหลักไว้แล้วจึงก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ การห่วงหน้าพะวงหลังอยู่เสมอ ยิ่งอยากได้มากเท่าไร ความสำเร็จยิ่งน้อย


ผู้ที่ทำการใหญ่ได้สำเร็จมีพลังความนิ่ง มีเพียงการทำจิตให้สงบนิ่ง จึงจะแน่วแน่ในทิศทางหลักของชีวิตได้ ทุกรายละเอียดล้วนเป็นการส่งเสริมทิศทางหลัก บรรดาผู้คนที่ไม่มีความศรัทธาล้วนจะเดินหน้าตามผู้ที่มีความศรัทธา การตั้งมั่นอยู่กับเป้าหมาย จะไม่ไหลไปตามกระแส เมื่อสงบนิ่งได้ จึงจะหยั่งรากได้มั่นคง แตกกิ่งก้านและมีใบเขียวชอุ่ม


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1590)

* * *


13定不住,不可能有大成就

《道德经》第53章暨无为月13


做任何事,都要定得住,修行更是如此:面对外界的“好径”行为要定得住;面对内心的“好径”欲望要定得住;面对生活的磨砺考验也要定得住。人若定不住,不可能有大成就。


道体虚空,人心真朴,妄念越少,人越有力量。别人取得成功,我们不必动心。每一份成功背后都有自己的机缘,每一颗丰满谷穗都需要时间的累积。珍惜自己的选择,走好每一步,厚积才能薄发。


每个生命都应该是成功的,都应该享有幸福与快乐。世上真正的成功,是帮助大家绽放;谁都夺不走的胜利,是扶起倒下的人。越优秀的人,越会欣赏别人的优秀,他的生命也在随喜赞叹中越来越丰盛。


“唯施是畏”是练定功的标尺。行为一旦落地,再想扭转就难了,要“为之于未有,治之于未乱”。人生最重要的功课是活好、走好,我们若能提前几十年思考死亡,未来将完全不同。人若提前设定终极目标,才不会为沿途的小风景驻足。大方向只要定了,就坚定往前走;总是瞻前顾后,想得越多,成就越少。


成大事者有静气,只有静下心来,才能坚定人生的大方向。所有细节都为大方向服务,所有没有信念的人都会跟随信念坚定的人往前走。对目标坚信不移,就不会随波逐流;能定得住,才能深根固蒂,枝繁叶茂。


赵妙果,2022年6月13日,第1590天

2 views0 comments
bottom of page