top of page

คำอำนวยพร 13 มีนาคม 2565** เต๋าสร้างสรรค์สรรพสิ่ง คุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง "เต๋า" และ "คุณธรรม" คือสิ่งที่สูงส่งโดยธรรมชาติ เป็นผลิตผลที่ตัดสินระดับและคุณภาพของชีวิต "วัตถุ" และ "เหตุการณ์" มีความสำคัญรองลงมา และเป็นการแสดงออกชั่วคราวเท่านั้น ขอให้เราใช้ลักษณะตามธรรมชาติของเต๋าและคุณธรรม ใช้คุณธรรมล้ำลึกที่ให้กำเนิดโดยไม่ถือครอง ช่วยเหลือโดยไม่ถือเป็นความชอบ และให้ผลโดยไม่ครอบงำ มาสื่อเชื่อมกับการทำงานและการดำเนินชีวิต เป็นตนเองในแบบที่มีเต๋า และได้พบกับผู้มีคุณธรรมหนาแน่น


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[การบำรุงรักษาสุขภาพที่ดีที่สุดคือ ไม่อยู่เพื่อตน]


ประเด็นที่ 3 การบำรุงรักษาสุขภาพที่ดีที่สุดคือ ไม่อยู่เพื่อตน


3.1 การมีชีวิตไม่อาจได้มาด้วยความละโมบ ความตายก็ไม่อาจหลบเลี่ยงได้ด้วยความกลัว


“เพราะเหตุใด เพราะเลี้ยงชีวิตเกินสมบูรณ์”


คำว่า “เลี้ยง” ในประโยคที่ว่า “เลี้ยงชีวิตเกินสมบูรณ์” หมายถึง เลี้ยงแบบตามใจ ปล่อยใจตามความทะยานอยากโดยไม่ควบคุม คำว่า “เกินสมบูรณ์” หมายถึง มากเกินไป ประโยคนี้อธิบายว่า เหตุใดคนสามในสิบอยากมีชีวิตที่ดีแต่กลับเสียชีวิตเล่า เพราะเขาเลี้ยงชีวิตด้วยการตามใจมากเกินไป


คนเรามิได้มีชีวิตเพื่อการเสพสุข แต่เพื่อมอบอุทิศ การ “มีชีวิต” มิใช่เป้าหมาย แต่เป็นการเดินทางช่วงหนึ่งอันยาวนานของชีวิต เราต้องรับรู้การมาเกิดและการจากไปของสรรพสิ่งทั่วทั้งจักรวาลด้วยมุมมองมหภาค แต่อย่าเอาการยอมรับและความเข้าใจจำกัดอยู่กับช่วงเวลาสั้น ๆ เพียงไม่กี่สิบปี ชีวิตมีกฎการเคลื่อนไหวของตน การมีชีวิตไม่อาจได้มาด้วยความละโมบ ความตายก็ไม่อาจหลบเลี่ยงได้ด้วยความกลัว


อ้างอิงจากข้อมูลสถิติแห่งชีวิต คนสามในสิบส่วนนั้นโชคดี มักมีอายุยืนยาว คนอีกสามส่วนนั้นมีโชคแบบธรรมดาและมีอายุสั้น ยังมีอีกสามส่วนเดิมทีค่อนข้างโชคดี แต่ตนเดินทางผิด จึงทำให้สูญเสียชีวิต ดังนั้น อัตราที่น่าเป็นไปได้เรื่องความเป็นความตายของคนทั่วไปคือ สามส่วนมีชีวิต สามส่วนเสียชีวิต และสามส่วนขึ้นอยู่กับบุญวาสนา คนเราต้องถนอมวาสนา และรู้จักพอ


ปี ค.ศ. 1989 องค์การอนามัยโลกได้นิยามความหมายของคำว่า “สุขภาพ” ขึ้นใหม่ โดยระบุว่า สุขภาพประกอบด้วยสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต ปรับตัวเข้ากับสังคมปรับตัวได้ดี และมีคุณธรรม นี่คือคุณสมบัติ 4 ด้านของมนุษย์คือ คุณสมบัติทางกายภาพและจิตใจ ธรรมชาติและสังคม สรุปรวบยอดชีวิตได้อย่างชัดเจน สุขภาพทางกายเป็นเพียงการแสดงออกภายนอก ภายในยังจำต้องมีสุขภาพจิต ความสัมพันธ์ และเต้าเต๋ออันดีงามร่วมค้ำจุนด้วย จึงจะมีชีวิตที่มีสีสันสวยสดงดงาม


ชีวิตคนเราเปรียบเสมือนการฉายภาพยนตร์ หากภาพยนตร์ไม่สนุก ต่อให้ปรับปรุงฉากก็ไม่มีประโยชน์ มีเพียงเนื้อหาภายในสนุก ภาพที่ฉายออกมาจึงจะสนุกไปด้วย หลายคนคิดว่าเมื่อฉายภาพยนตร์ชีวิตจบแล้วตนเองจะหายไป อันที่จริงม้วนฟิล์มยังอยู่ตลอด เมื่อเปลี่ยนโรงภาพยนตร์ก็ยังคงฉายได้เหมือนเดิม หากเป็นเรื่องราวที่สนุกสนาน จะมีคนมากมายซื้อตั๋ว เรียกร้องให้เพิ่มรอบฉาย ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงดำรงอยู่ตลอด

ดังเช่นความคิดของท่านเหลาจื่อ แม้ผ่านเวลามานับพันนับหมื่นปีก็ยังคงหล่อเลี้ยงทั่วหล้าอยู่เหมือนเดิม ทุกคนที่เปิดคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” ล้วนมีแรงสั่นสะเทือนร่วมกับคัมภีร์ แม้กายสังขารจะดับสูญ แต่เจตนารมณ์ยังคงอยู่ นี่คือสีสันของชีวิต


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 13 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1497)

* * *


** 道创造万物,德养育万物。 “道”和“德”的尊贵是先天的,是决定生命层次和质量的产物。“物”和“势”只是附属次要的、临时外表的东西。愿我们把道与德的天性,把生而不有,为而不恃,长而不宰的玄德,连接到事业和生活中,做有道的自己,遇到厚德之贵人!

早安!* * *


13最好的养生是:不自生

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载13


第三层,最好的养生是:不自生。


七、生不是贪就能来的,死也不是怕就能躲的。


“夫何故?以其生生之厚”


“生生之厚”中第一个“生”指惯养,也就是放纵欲望而不加克制;第二个“生”指生命;“厚”指过分。这句话表示,为什么十分之三的人求生却得死呢?因为惯养生命太过了。


人生不是来享受的,而是来付出的。“生”不是目的,而是生命长河中的一段游历。我们要对宇宙万物的生死来去有宏观认识,而不要把认知局限在短短几十年的流光中。生命有自己的运行规律,生不是贪就能来的,死也不是怕就能躲的。


按生命的大数据统计:三成人运气好,往往命长;三成人运气通常命短;还有三成人本来运气挺好,自己行差踏错,丢了性命。所以,普通人生死的概率是:三分生,三分死,三分福。人要惜福,要知足。


1989年,世卫组织重申了“健康”的定义,指出健康包括躯体健康、心理健康、社会适应良好与道德健康。这是从人的物理和精神属性、自然和社会属性四个方面,明确了生命的综合性。躯体健康只是一个外显,它内在必须有心理健康、关系健康与道德健康来共同支撑,才能成就精彩的人生。


人生就像放电影。电影不精彩,调整幕布,是没用的。只有内在精彩了,投影出来才必然精彩。很多人以为人生这场电影放完了,自己就消失了。其实胶片一直在,换个电影院,照样能播放。如果这是精彩的故事,就会有无数人为它买单,要求增加排片,那它就一直存在。


就像老子的思想,即使穿越千万载,依旧能润泽天下,每一个翻开《道德经》的人,都在与他的能量共振。肉身虽亡,但精神不死,这才是生命的精彩之处。


赵妙果,2022年3月13日,第1497天

2 views0 comments

Comments


bottom of page