top of page

คำอำนวยพร 14 ธันวาคม 2564**  ในจักรวาล แรงสั่นสะเทือนที่มีความถี่ต่างกันจะสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เหมือนกัน มนุษย์คือองค์ประกอบรวมของพลังงานและสื่อข้อมูล เราสื่อเชื่อมกับจักรวาลผ่านความคิด ความคิดแต่ละระดับจะสื่อเชื่อมกับพลังงานในระดับที่ต่างกัน ความคิดเชิงบวกจะสื่อเชื่อมกับพลังงานแห่งการเจริญเติบโต ความคิดเชิงลบจะสื่อเชื่อมกับพลังงานแห่งการลดทอน ความคิดสามารถทำให้แต่ละชีวิตสื่อเชื่อมอย่างสนิทแน่นแฟ้นกับเต๋าธรรมชาติได้อย่างมีหรือไม่มีข้อจำกัด และมีรูปหรือไร้รูป จิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ทั้งมวลล้วนให้ความสำคัญกับการปรับพลังความคิดของตน ทำให้ชีวิตหวนสู่วิถีที่ถูกต้อง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และยั่งยืนยาวนาน


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 47 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสงบสุข


[การแสวงหาจากภายนอกไม่มีประโยชน์ต่อชีวิต]


3.2 การทุ่มเทกำลังวังชาไปกับการแสวงหาจากภายนอก ไม่มีประโยชน์อันใดกับชีวิตเลย


อันที่จริง การมีความรู้กว้างขวางมิใช่เรื่องไม่ดี หากจิตใจมุ่งแต่แสวงหาจากภายนอก เพียงแต่อาศัยการหาความรู้ให้กว้างขวางมารับรู้โลกใบนี้ เกรงว่าจะจำกัดอยู่แค่ปรากฏการณ์ภายนอกของโลกเท่านั้น


“เดินทางยิ่งไกลเท่าไร สิ่งที่รู้ยิ่งน้อย” หมายถึง สำหรับผู้ที่ไม่รู้ว่าจะเข้าใจเต๋าได้อย่างไร เขาทุ่มเทกำลังวังชาไปกับการแสวงหาจากภายนอก ซึ่งไม่มีประโยชน์อันใดต่อชีวิตเลย นอกจากนี้ ยิ่งแสวงหาจากภายนอกมากเท่าไร ความเข้าใจต่อธาตุแท้ของสรรพกิจสรรพสิ่งจะยิ่งน้อยลงเท่านั้น หรือเบี่ยงเบนมากยิ่งขึ้น


แม้จะกล่าวว่าการเข้าใจและปฏิบัติเต๋าก็ไม่อาจขาดความรู้ได้ แต่การฝึกฝนหลอมหล่อมิใช่การแสวงหาความรู้และวิธีการฝึกฝนอย่างไม่หยุดหย่อน การฝึกฝนหลอมหล่อมิใช่การวิจัยค้นคว้าแนวคิดหรือสั่งสมความรู้ หากถือว่านี่คือการฝึกฝนหลอมหล่อละก็ มนุษย์จะถูกแนวคิดผูกมัดไว้ และถูกวิธีการที่ขัดแย้งกันทำให้สับสน สุดท้ายหาประตูแห่งการฝึกปฏิบัติไม่พบ


ดังคำที่กล่าวว่า “เต๋ามิได้ออกห่างจากคน แต่คนออกห่างจากเต๋าเอง” เดิมทีเต๋าอยู่ในดวงจิตของมนุษย์อยู่แล้ว ขอเพียงปฏิบัติตนและการเข้าสังคมโดยกระทำตามเต๋า ก็ถือเป็นการสั่งสมคุณงามความดีแล้ว ขอเพียงขัดเกลาคุณสมบัติขั้นเทพของตนให้เป็นอัตลักษณ์ จะนับวันเข้าใกล้เต๋ามากยิ่งขึ้น หากเอาแต่แสวงหาเทคนิควิธีการจากภายนอก หรือบูชากราบไหว้เกจิอาจารย์ โดยไม่มีเวลาแสวงหาจากภายใน การเข้าใจเต๋าอย่างลึกซึ้งของคนเราจะไม่อาจมีการพัฒนาได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1408)

* * *


** 宇宙中,不同频率的振动会创造不同的现象。人类是能量与信息的组合体,我们与宇宙联结的方式是思维,不同的思维联接着不同次元的能量——正面思维联接生长的能量,负面思维联接消减的能量。思维能让个体生命与天地大道、有限与无限、有形与无形紧密联结。所有伟大的心灵都注重调试自身的思维力量,以此来使人生归正、创新、地久天长。

早安!* * *


14外求,对生命没有增益

《道德经第47章分享暨平安月祝福》连载14


八、把精力都花在外求上,对生命是没有增益的。


其实,见多识广不是什么坏事。但如果一心向外,仅仅通过见多识广来认识世界,恐怕就只能局限于世界的表象了。


“其出弥远,其知弥少”就是说,对于一个不懂得如何悟道的人来说,他把精力都花在了外求上,对生命是没有增益的。而且,外求得越多,对万事万物的本质了解得往往就越少,或者偏差越大。


虽说悟道、行道时,知识也不可或缺,但修炼绝不是对知识和功法永无休止的追求;修炼也不是研究概念,积累知识。如果把这当做修炼的话,人就会被概念绑缚,被相互矛盾的方法困惑,最终找不到修行的大门。


常言道:“道不远人,而人自远之”。道原本在人心里,只要按照道去为人处世,就是积功累德;只要亮化自己的神性品质,就离道越来越近。如果一味向外去追求术法、崇拜大师,而没有了内求的时间,人对于道的领悟是不可能有进展的。


赵妙果,2021年12月14日,第1408天

4 views0 comments
bottom of page