top of page

คำอำนวยพร 14 พฤษภาคม 2565
ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 52 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุล


[เต๋าคือมาตรฐานหนึ่งเดียวในการพิสูจน์สัจธรรม]


เต๋าธรรมชาติมิใช่สิ่งที่จะบรรจุลงในความรู้ของทางโลกได้ ภูมิปัญญาของทางโลกจะมากมายเพียงใด เมื่ออยู่ในจักรวาล จะเป็นเพียงการนั่งมองท้องฟ้าจากก้นบ่อน้ำ จักรวาลใหญ่สุดใหญ่ เล็กสุดเล็ก ประสาทสัมผัสและอุปกรณ์ของมนุษย์ล้วนมีข้อจำกัด หากยึดติดอยู่กับการปฏิบัติบางส่วนที่เป็นเฉพาะตัวหรือพิเศษบางอย่าง เป็นไปได้สูงที่จะเกิดภาพที่กลับตาลปัตรจนสับสนวุ่นวายได้บ่อยครั้ง

“การปฏิบัติสามารถพิสูจน์สัจธรรมได้” คือความจริง แต่การพิสูจน์ต้องมีเงื่อนไข เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไป ผลลัพธ์ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ขอยกตัวอย่าง น้ำไหลลงสู่ที่ต่ำ บนโลกนี้คือสัจธรรม แต่เมื่ออยู่ในอวกาศกลับเป็นเรื่องตรงกันข้าม ดังนั้น การปฏิบัติในมิติเดียวกัน พิสูจน์สัจธรรมในมิติเดียวกัน โดยทั่วไปจะถูกต้องแม่นยำ แต่หากจะพิสูจน์ข้ามขั้น มักเกิดปรากฏการณ์ที่ภายในระบบการยอมรับและความเข้าใจของตนไม่อาจอธิบายได้

การรักษาความเคารพยำเกรงต่อสิ่งที่ยังไม่รู้ คือท่าทีที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง จาก “การปฏิบัติคือมาตรฐานหนึ่งเดียวในการพิสูจน์สัจธรรม” ไปสู่ “เต๋าคือมาตรฐานหนึ่งเดียวในการพิสูจน์สัจธรรม” นี่คือการยกระดับจิตสำนึกของมนุษย์ต่อส่วนทั้งหมด บรรดาสัจธรรมที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนับแต่โบราณมาล้วนสอดคล้องกับเต๋า สิ่งที่สอดคล้องกับเต๋า จึงจะเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการ

การแสวงหาเต๋าต้องใช้ใจ ใจคือช่องทางที่เชื่อมกับโลกมิติสูง เมื่อยกระดับจิตใจ จะเปรียบเสมือนการย้อนกลับไปที่เครื่องฉายภาพ ปรากฏการณ์จะได้รับการปรับอย่างรวดเร็ว เมื่อมนุษย์อยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริง ตั้งใจทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ดี ฝึกฝนเต๋าหล่อเลี้ยงคุณธรรมอย่างรอบคอบระมัดระวัง ความมีจิตหนึ่งใจเดียวกับครอบครัวและประเทศชาติอย่างลึกซึ้งจริงใจของทุกคน จะยกระดับท่ามกลางการอุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ตัว


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1560)

* * *


14 大道是检验真理的唯一标准

《道德经》第52章暨平衡月祝福连载14

天道绝非尘世的知识所能包容,尘世的智慧再大,放在宇宙中,也只是坐井观天。宇宙其大无外,其小无内,人的感官和仪器都是有局限的。如果执著于一些个别、特殊的实践,很可能导致本末倒置的乱象频发。

“实践能检验真理”是实话。但实验需要条件,条件一变,结果就变。比如水往下流,在地球上是真理,到了太空就是悖论。所以,同一个维度的实践,检验同一个维度的真理,通常是准确的。但若要越级检验,往往就会出现自己认知体系内无法解释的现象。

对未知保持敬畏,是真正的科学态度。从“实践是检验真理的唯一标准”到“大道是检验真理的唯一标准”,这是人类整体意识的升级。所有千古不易的真理,都是合道的。合道的,才被人心所向。

求道要用心,心是联结高维世界的通道。心性提升,就像回到投影源,现象很快会得到调整。当人类踏踏实实安住当下,认认真真做好小事,兢兢业业修道养德时,每个人至真至深的家国情怀,都将在忘我的奉献中得以升华。

赵妙果,2022年5月14日,第1560天

1 view0 comments

Comments


bottom of page