top of page

คำอำนวยพร 14 มกราคม 2565** การที่คนเราใช้ชีวิตบนโลกนี้  มีภารกิจแห่งชีวิตเพียงสิ่งเดียว  คือการเป็นอริยบุคคลที่ผาสุก อิสระ  และสมบูรณ์  ยิ่งมีอริยบุคคลมากเท่าไร สังคมยิ่งสงบ อริยบุคคลคือคนธรรมดาที่เข้าถึงได้ง่าย มิใช่ผู้บงการที่วางตัวสูงส่ง และมิใช่ผู้ที่ยืนดูเฉยๆ ด้วยสายตาเย็นชา อริยบุคคลคือผู้เบิกทางที่ทำตนเองให้ดี  เขาสามารถแบกรับความรับผิดชอบ ทำภารกิจแห่งชีวิตให้สำเร็จ จูงมือทุกคน และร่วมเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับทุกคนได้


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 48 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการอำนวยพรปีใหม่


[“ลดน้อยและลดน้อยลง” คือวิธีการทำเป้าหมายให้ปรากฏเป็นจริง]


3.2 “กลับประสบความสำเร็จทุกประการ” คือเป้าหมาย “ลดน้อยและลดน้อยลง” คือวิธีการทำเป้าหมายให้ปรากฏเป็นจริง


“กลับประสบความสำเร็จทุกประการ”


วิธีการของเต๋าเรียบง่ายที่สุดตลอดกาล ประโยคที่ว่า “กลับประสบความสำเร็จทุกประการ” หมายถึง ประสิทธิผลจาก “อู๋เหวย” ของเต๋า คือ “ประสบความสำเร็จทุกประการ” กล่าวคือ สามารถแสดงบทบาทได้ทุกที่


คำว่า “อู๋เหวย” (ไม่กระทำ) มิได้หมายความว่าไม่ทำอะไรเลย แต่เป็นการไม่ทำตามอำเภอใจ ไม่บีบบังคับ ทำอย่างเรียบง่ายตามธรรมชาติ อู๋เหวยตามลิขิตฟ้า “อู๋เหวย” คือการเป็นเอกภาพระหว่าง “มีและไม่มี” ในระดับสูงภายใต้เงื่อนไขที่สอดคล้องเต๋า กล่าวคือ ใส่ใจ “ความไม่มี” ทางจิต และใส่ใจ “การปฏิบัติ” ในการกระทำ อาศัยอู๋เหวยที่สงบนิ่งเพื่อบรรลุถึงการกระทำที่วิริยะก้าวหน้า


เมื่อกล่าวจากธาตุแท้ อันที่จริง “อู๋เหวย” คือการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของสองด้านที่ตรงกันข้ามท่ามกลางการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีความราบรื่นไร้อุปสรรค และบรรลุถึงสภาวะที่ “กลับประสบความสำเร็จทุกประการ” สภาวะนี้หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนว่างเปล่า ว่างเปล่าจนกระทั่งไม่มีแม้ “ความว่างเปล่า” สภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเช่นนี้ กลับแฝงไว้ด้วยมีทุกสิ่งทุกอย่าง และมีประสิทธิผลที่มีและรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง


“กลับประสบความสำเร็จทุกประการ” คือเป้าหมาย “ลดน้อยและลดน้อยลง” คือวิธีการทำเป้าหมายให้ปรากฏเป็นจริง คำว่า "ลดน้อย" คือการละทิ้งสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเต๋าทั้งหมดของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือสิ่งที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจ คำว่า "ลดน้อย" หมายถึง ในการปฏิบัติตนและเข้าสังคม ใช้โอกาสมิสู้ใช้ความตั้งใจ ใช้ความตั้งใจมิสู้รวมเป็นจิตหนึ่งใจเดียว เช่นนี้จึงจะทำให้ชีวิตเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ ใช้ "อู๋เหวย" มาสร้างความสัมพันธ์กับวิถีที่ถูกต้อง และรับการสนับสนุนจาก "ประสบความสำเร็จทุกประการ"


ท่าทีต่อชีวิตไม่อาจใช้แผนยุทธวิธี เล่ห์เหลี่ยม และยิ่งไม่อาจใช้การหลอกกลวงได้ หากใช้ความฉลาดสู้กับความฉลาด ใช้เล่ห์เหลี่ยมสู้กับเล่ห์เหลี่ยม หรือใช้กลวิธีสู้กับกลวิธี ท้ายที่สุดจะไม่มีผู้ชนะ มีเพียงการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัว มีจิตผูกพันกับทั่วหล้า และเดินบนวิถีทางที่ถูกต้องอย่างมั่นใจ จึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง นี่คือประสิทธิผลของ “กลับประสบความสำเร็จทุกประการ”


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 14 มกราคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1439)

* * *


**人生在世,只有一个使命,就是要做一个幸福、自在、圆满的圣人。圣人越多,社会越祥和。圣人就是一个平易近人的普通人,既不是高高在上的指挥者,也不是冷眼旁观的看戏者。圣人是做好自己的领路人,他能担起责任,完成使命,陪大家一起往前走。

早安!* * *


14“损之又损”是实现目标的方法

《道德经》第48章分享暨元旦月祝福》连载14


八、“无为而无不为”是目标,“损之又损”是实现目标的方法。


原文:“无为而无不为”


道的方法永远是最简单的。“无为而无不为”就是说,大道“无为”的效力是“无不为”,也就是处处都能起作用。


所谓“无为”并非无所作为,而是不可妄为,不可强为,浑朴自然,任天无为。“无为”就是在合道的前提下,将“有无”高度统一——也就是在精神上注重“无”,在行动上注重“为”,通过宁静的无为来达到精进的有为。


从本质上说,“无为”实际上是在发展变化中避开了矛盾的对立面,使其畅通无阻,从而达到“无为而无不为”的境界。这个境界表示一切都空,空到最后连“空”也被空掉了,这种一无所有的状态中,却蕴含着无所不有、一切皆知、一切皆有的效力。


“无为而无不为”是目标,“损之又损”是实现目标的方法。“损”就是去掉生命中所有不合道的东西,无论它们是在行为中,还是在内心里。“损”就是为人处世用其机不如用其心、用其心不如浑其心,这样才能让生命进入更高层次,以“无为”来与正道建立联系,获取“无不为”的支持。


对待生命不能用权术,不能用手段,更不能弄虚作假。如果以聪明对聪明,以手段对手段,以办法对办法,最后是没有赢家的。只有大公无私,心系天下,脚踏实地走正道,才会获得真正的成功。这就是“无为而无不为”的效用。


赵妙果,2022年1月14日,第1439天

5 views0 comments

Commenti


bottom of page