top of page

คำอำนวยพร 14 มีนาคม 2565** เมื่อมองโลกมนุษย์จากมุมสูง ทุกช่วงของเส้นทางชีวิตที่เราเดินผ่าน ล้วนเป็นเส้นทางที่เราต้องผ่านทั้งสิ้น ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ล้วนคู่ควรที่เราจะขอบคุณทั้งนั้น ขอให้ตลอดเส้นทางแห่งการรู้แจ้งและปฏิบัติเต๋าของท่าน จงมีแต่ความปรองดองอันเป็นสิริมงคล แคล้วคลาดปลอดภัย ประสบความสำเร็จสมปรารถนา ครอบครัวสมบูรณ์พูนสุข รู้จักพอสุขนิรันดร์ ทุกสิ่งราบรื่น และมีสิริมงคล


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[คนเราไม่จำเป็นต้องขอเพื่อตนเองก็สามารถรับสิ่งที่ดีที่สุดได้]


3.2 คนเราไม่จำเป็นต้องขอเพื่อตนเองก็สามารถรับสิ่งที่ดีที่สุดได้


ฟ้าดินประทานชีวิตให้เราด้วยความรักที่เปรียบเราดั่งลูก เราได้รับพลังแห่งการ “เกิด” มากกว่าการ “ตาย” มาก คัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทที่ 7 กล่าวว่า “ดินฟ้ายืนยง ดินฟ้าอยู่ยืนยงได้ ใช่อยู่เพื่อตน จึงอยู่ยั่งยืน” ใครยิ่งไม่เห็นแก่ตัว จะยิ่งสร้างความสำเร็จให้แก่ผู้นั้นได้ เพราะหากคนเราดำเนินชีวิตตามกฎได้ ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธรรมชาติจะหล่อเลี้ยงเขา หากเข้าใจความเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่ง เข้าใจหลักของเต๋าที่ยิ่งใหญ่ได้ถูกต้องที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างในทั่วหล้าล้วนจะรับใช้เขา


อันที่จริง คนเราไม่จำเป็นต้องขอเพื่อตนเองก็สามารถรับสิ่งที่ดีที่สุดได้ เพราะสิ่งที่ดีที่สุดล้วนอยู่ภายใน ขอเพียงเรารวบรวมสมาธิ ฟ้าคนรวมเป็นหนึ่ง และเป็นเต๋าธรรมชาติได้ ก็จะสมความปรารถนาได้เอง เต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่ง ทุกคนล้วนมียีนของเต๋า เพียงแต่ไม่ได้สื่อเชื่อมกันเท่านั้น จุดเด่นของเต๋าคือการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ดังนั้น การให้ก็เป็นกมลสันดานของมนุษย์ มีเพียงเวลาที่เราเป็นผู้ให้อย่างเต็มที่ จึงจะเป็นความผาสุกและปลอดโปร่งที่สุด สิ่งที่ได้รับ ณ เวลานั้นคือพลังแห่งการ “เกิด”


การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนสื่อเชื่อมกับพลังมิติสูง ความสุขที่หลั่งไหลมากับพลังประเภทนี้แม้สิ่งที่เป็นวัตถุมิติต่ำอยากเสพก็ไม่อาจเทียบเคียงได้ ดังเช่นดวงอาทิตย์ที่เป็นผู้ให้ฝ่ายเดียว ไม่เคยต้องการการตอบแทนจากมนุษย์ เพราะสำหรับดวงอาทิตย์แล้ว สิ่งที่ดีที่สุดในโลกยังไม่เพียงพอที่จะหยุดดวงอาทิตย์ได้ ทันทีที่มนุษย์เกิดมาแล้วมีความคิดจะขอเพื่อตน ทิศทางของพลังงานนี้จะสวนกลับทันที โดยทั่วไปพลังแห่งความตายจะเข้ามาแทนที่ เมื่อพลังงานสองกลุ่มปะทะกัน ความวุ่นวายจะบังเกิดขึ้นทันที


การมีชีวิตเป็นกระบวนการที่ลี้ลับอัศจรรย์ เหตุใดฟ้าดินจึงยั่งยืนได้ เพราะฟ้าดินไม่เห็นแก่ตัว เหตุใดมนุษย์จึงไม่อาจมีอายุยืนยาวได้ เพราะมีความเห็นแก่ตัว มีเพียงผู้ที่ไม่อยู่เพื่อตนที่สามารถกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและส่วนทั้งหมดได้ จากนั้นแสดงบทบาทที่ตนควรแสดง แบกรับภารกิจที่ตนควรแบกรับ ชีวิตคือการมาเปล่งสีสันให้แวววาว มิใช่มาสิ้นเปลืองเพื่อการเสพสุข เมื่อเราจุดประกายแสงให้ตนจนสว่างไสวแล้ว โลกจะมารวมตัวที่เรา


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 14 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1498)

* * *


** 俯瞰人世间,你人生每一段走过的路,都是必经之路。路过你生命的每个人,都值得您感谢! 愿您在悟道行道的路上,一路向前和气致祥,出入平安心想事成,阖家安康福满人间,知足常乐开门大吉,事事顺心大吉大利!

早安!* * *


14不必为自己求,就能得到最好的

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载14


八、人根本不必为自己求,就能得到最好的。


天地赋予人生命,是把我们当孩子来爱的,它给人“生”的力量远比“死”的力量要大得多。《道德经》第七章中说:“天长地久。天地所以能长久者,以其不自生,故能长生。” 一个人越是不自私,越能成其私。因为,人若能按规律生活,应四时变迁,自然界的一切都将滋养他;若能了万物天性,悟大道至理,天地间的一切都将服务他。


实际上,人根本不必为自己求,就能得到最好的,因为最好的全在内在。我们只要做到聚精会神、天人合一、大道自然这三件事,就能达成所愿。道生万物,每个人都有道的基因,只是没有联通而已。道的特点是只付出,不图回报。所以,付出也是人的本性,我们只有在全然付出时,才是最幸福、最通达的,那一刻得的就是“生”的力量。


不求回报的付出,接通的是高维力量,那种能量流经带来的快乐,是低维的物欲享乐无法比拟的。就像太阳,它只付出,根本不需要人类回报。因为地球上最好的东西,对太阳来说,也不足以让它驻足。人一旦生出为自己求的心,这个能量走向就反了,一股死的力量就进来了,两股能量对冲,烦恼立刻就会出现。


生是一个很玄妙的过程。天地为什么能天长地久?因为天地无私。人为什么不能长生久视?因为人有私。只有不自生的人,才能融入环境,融入整体,发挥自己该发挥的作用,担当自己该担当的使命。生命是来绽放光彩的,不是来享受消耗的。您点亮自己,世界就将向您汇聚。


赵妙果,2022年3月14日,第1498天

0 views0 comments
bottom of page