top of page

คำอำนวยพร 15 กันยายน 2564

Updated: Oct 11, 2021** ในมุมมองจุลภาคของจักรวาล  เส้นทางการเคลื่อนไหวของเต๋าธรรมชาติมีความโค้งงอ  กาลเทศะและแสงสว่างล้วนมีความโค้งงอ  ผู้ที่ฝึกปฏิบัติตามเต๋า  ต้องมีความโค้งงอจึงจะสมบูรณ์  เช่นนี้พลังชีวิตจึงจะไร้อุปสรรค  ปลดปล่อยพลังชีวิตได้เต็มที่  ท้ายที่สุด "ความเที่ยงตรงมากคล้ายคดงอ" จึงก้าวเดินไปข้างหน้าได้สำเร็จ  ในการทำงานและการปฏิบัติตน  ต้องทำตนเองให้ว่าง  เมื่ออยู่ต่อหน้าผลประโยชน์  ต้องค้อมตัวเองลง  สร้างความสำเร็จให้ผู้อื่น  ต้องไม่เห็นแก่ตัว  จึงจะสร้างความสำเร็จให้ส่วนรวมได้


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 44 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งพลัง


[ชื่อเสียง ผลประโยชน์ และความโลภ คือต้นตอแห่งโศกนาฏกรรมทั้งปวงของมนุษย์]


3.3 ชื่อเสียง ผลประโยชน์ และความโลภ คือต้นตอแห่งโศกนาฏกรรมทั้งปวงของมนุษย์


บนโลกใบนี้ นอกจากมนุษย์แล้ว สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ แทบไม่อาจมีปฏิกิริยาต่อโลกธรรมชาติ ดังนั้น จึงไม่ก่อเกิดการคุกคามต่อโฉมหน้าดั้งเดิมของโลกและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลก


ส่วนมนุษย์ย่อมมีความแตกต่างกันไป จิตสำนึกของมนุษย์ได้เจริญขึ้นในระดับสูง โดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ได้ก้าวสู่จุดสูงสุด ทำให้มนุษย์มีความสามารถ “ดัดแปลง” ธรรมชาตินับวันมากยิ่งขึ้น แต่การ “ดัดแปลงธรรมชาติ” นี้ มีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มความทะยานอยากของมนุษย์ ดังนั้น จึงทำลายสัญญาชีวิตที่มนุษย์ต้องมีความเสมอภาคและอยู่ร่วมกับสรรพสิ่ง ด้วยเหตุนี้ ยิ่งมนุษย์บุกรุกธรรมชาติยิ่งมากเท่าไร จะมีแรงปฏิกิริยาต่อตนเองก็มากยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้น เราพบว่าภูมิอากาศบนโลกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เกิดภัยธรรมชาติรุนแรงนับวันยิ่งถี่มากขึ้น พืชและสัตว์สูญพันธุ์ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม สนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลง... โลกซึ่งเป็นองค์ชีวิตนี้ก็ใกล้จะถึงขีดจำกัดที่จะพังทลายแล้ว และบรรดาภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์นี้ แท้ที่จริงแล้วคือธรรมชาติได้กล่าวคำเตือนสุดท้ายต่อมนุษย์


มูลเหตุในที่นี้เป็นปัญหาที่เกิดจากจิตสำนึกของมนุษย์ 1) ความสัมพันธ์ทั้งมวลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติไม่ถูกต้อง 2) ความสัมพันธ์ทั่วทั้งระบบนิเวศของมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ไม่ถูกต้อง 3) บนพื้นฐานความผิดพลาดจาก 2 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น มนุษย์ถูกความทะยานอยากล่อตาล่อใจให้เห็นแก่ตัวนับวันมากยิ่งขึ้น เมื่อจิตสำนึกของมนุษย์เดินเข้าสู่ทางตันแล้วแต่ยังไม่รู้โดยสิ้นเชิงตัว โศกนาฏกรรมของเราจึงได้เริ่มขึ้นอย่างแท้จริงแล้ว


บัดนี้ลองย้อนกลับไปดูอีกครั้ง ท่านเหลาจื่อเตือนเราด้วยเสียงอันดังตั้งแต่ต้นบทว่า “ชื่อเสียงกับร่างกายอะไรใกล้ตัว ร่างกายกับทรัพย์สินอะไรสำคัญ” ให้เราขบคิดคำถามว่า “สูญเสียชีวิตกับลาภยศอะไรให้โทษ” อันที่จริง เพื่อให้เราคิดให้ชัดเจนว่า “ร่างกาย” นี้หมายถึงอะไรที่เป็นรูปธรรม


1) คำว่า “ร่างกาย” หมายถึง ร่างกายคน รวมถึงสุขภาพและความปลอดภัย


2) คำว่า “ร่างกาย” หมายถึง ชีวิต หรือไม่ก็ความตาย


3) คำว่า “ร่างกาย” หมายถึง คุณค่าในตัวเองของมนุษย์


แต่คำว่า “คุณค่าในตัวเอง” นี้ มิได้หมายถึง ชื่อเสียงผลประโยชน์และความสำเร็จทางโลก ถ้าเป็นเช่นนี้ก็คับแคบเกินไป นอกจากนี้ในความหมายแฝงยังซ้ำซ้อนกับ “ชื่อเสียง” และ “ทรัพย์สิน” ด้วย ดังนั้น ตามตรรกะแล้วไม่อาจเปรียบเทียบกันได้ คำว่า “คุณค่าในตัวเอง” ประเมินจากมุมมองของพลังงาน เต้าเต๋อ และส่วนทั้งหมดของจักรวาลว่า ชีวิตนี้สามารถหล่อเลี้ยง เยียวยา ให้แสงสว่าง และเตือนสติชีวิตอื่นได้มากน้อยเพียงใด นี่จึงจะเป็นคุณค่าที่แท้จริงและยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิต


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 15 กันยายน 2564

(เผยแพร่วันที่ 1320)

* * *


** 在宏观宇宙,天之道运动轨道是弯曲的,时空、光线都是弯曲的。效法大道的修行者,弯曲才能成全,这样生命的力量就不受阻碍,活力释放,最终成就向前延伸的“大直若屈”。做人做事,得放空自己,在利益面前,弯曲自己,以成全他人,只有无私,才能成就大私。

早安!* * *


15名利贪欲是悲剧产生的根源

《道德经第44章分享暨能量月祝福》连载15


再次,名利贪欲是人类一切悲剧产生的根源。


地球上,除了人之外,其他动物几乎都没有对自然界的反作用能力,因而也不会对地球的原貌及地球上的其他生命构成什么威胁。


而人类则不同,人类意识的高度发达,特别是在这个时代,科学技术的登峰造极,使得人类对自然的所谓“改造”能力也越来越大——但这个“改造自然”是以满足人类欲望为目标的,因此破坏了人类必须与万物平等、共存的生命契约。因而,人类对自然的侵袭越多,对自身的反作用力也越大。所以,我们发现地球上的气候已经开始急剧变化,极端自然灾害的发生频率越来越高,动植物灭亡、环境恶化、地磁改变……地球这个生命体已经到了频临崩溃的边缘!而所有的天灾人祸,实际上都是自然对人类发出的最后警告!


这里的根源在于人类的意识出现了问题:第一,没有摆正人与自然的总体关系;第二,没有摆正人与其他生物及整个生态的关系;第三,在以上两个错误的基础上,人类受到欲望的引诱而产生了越来越多的自私自利。当人类的意识走进了错误的死胡同里还茫然不知时,我们的悲剧就真正开始了!


现在再回过头来看,老子在开篇就用“名与身孰亲、身与货孰多”来棒喝我们,去思考“得与亡孰病”的问题,其实就是要让我们想清楚这个“身”具体指什么?


第一,这个“身”指人身,包括健康与安全;


第二,这个“身”指生命,或者说是死亡;


第三,这个“身”指人的自身价值。


但这个“自身价值”不是指人道上的名利成就,这样的话就太小了;而且,在内涵上也与“名”和“货”重叠了,因此在逻辑上是无法比较的。所谓“自身价值”是从能量的角度、道德的角度、宇宙整体的角度来衡量:这个生命能滋润多少生命、疗愈多少生命、点亮多少生命、撞醒多少生命——这份价值才是生命最真实的、最伟大的价值!


赵妙果,2021年09月15日,第1320天

0 views0 comments
bottom of page