top of page

คำอำนวยพร 15 กุมภาพันธ์ 2565** คนเราชอบเป็นนายตนเอง จิตใจชอบอิสรเสรี หากเราโกรธหรือหวั่นไหวเพราะผู้อื่นได้ง่าย เท่ากับเราปล่อยให้ตนตกเป็นทาสของผู้อื่น การฝึกปฏิบัติคือการสงบจิตใจของตน รักษาจิตที่สะอาดปราศจากอคติไว้ตลอดเวลา สงบนิ่ง ใจเย็น มีความเคารพนบนอบ วางตนอยู่ต่ำและไม่ยื้อแย่ง เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว จิตอยู่ในสภาวะใด ชีวิตย่อมเป็นเช่นนั้น ไม่ปล่อยให้จิตใจล่องลอยไร้ที่พักพิง กายใจหวนคืนสู่ตำแหน่งของตน ชีวิตจะอิสเสรีตามธรรมชาติ


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 49 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์


[สนามแม่เหล็กของคุณสมบัติกับวิธีการต่างกันโดยสิ้นเชิง พลังงานก็ต่างกันราวฟ้ากับดิน]

2.3 สนามแม่เหล็กของคุณสมบัติกับวิธีการต่างกันโดยสิ้นเชิง พลังงานก็ต่างกันราวฟ้ากับดิน


เหตุใดท่านเหลาจื่อจึงเน้นย้ำว่าต้องใช้ “ความดีงามและความเชื่อถือ” มาให้อภัย “ความไม่ดีและไร้สัจจะ” ด้วยเล่า เพราะความดีงามและความเชื่อถือคือคุณสมบัติ มิใช่วิธีการ สนามแม่เหล็กของคุณสมบัติกับวิธีการต่างกันโดยสิ้นเชิง พลังงานก็ต่างกันราวฟ้ากับดิน


วิธีการคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อแผนการต่างกัน วิธีการจึงแตกต่างกันออกไป หากใช้จิตใจที่คิดไม่ซื่อไปปฏิบัติต่อผู้มีจิตใจที่คิดไม่ซื่อ ใช้ความไร้คุณธรรมไปรับมือกับผู้ไร้คุณธรรม สุดท้ายผู้ประสบความหายนะย่อมเป็นตัวเราเองแน่นอน เพราะเราได้ผลักตนเองเข้าสู่ขบวนแถวของความไม่ดีและไร้สัจจะไปโดยไม่รู้ตัว เช่นนั้นเราย่อมต้องได้รับผลของความไม่ดีและไร้สัจจะเช่นกันแน่นอน


มีเพียงการยึดมั่นใน “ความดีและความเชื่อถือ” เป็นคุณสมบัติและบรรทัดฐาน มนุษย์จึงจะมีความทะนงในศักดิ์ศรี ยามร่ำรวยไม่สำส่อน ยามยากจนต่ำต้อยไม่หวั่นไหว ไม่ยอมสยบต่ออำนาจใด ๆ จึงเข้มงวดและมีวินัยกับตนเอง ใจกว้างกับผู้อื่น จึงมีพลังใช้ความอ่อนเอาชนะความแข็ง ใช้ความอ่อนน้อมรวบรวมผู้คน ผู้ที่มีทั้งความทะนงในศักดิ์ศรี จิตใจ และพลัง ไม่ว่าเวลาใดก็จะไม่ลดคุณสมบัติของตนลงเพราะความไม่ดีและไม่มีสัจจะของผู้อื่น เขาจะจุดไฟส่องสว่างในจิตใจ พร้อมกับสร้างความอบอุ่นให้แก่โลกรอบข้างอยู่ตลอดเวลา


การใช้ความดีไปโอบกอดอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เสมอ คือความดีที่สอดคล้องเต๋า เป็นความดีที่มนุษย์ใช้ในการปกครองโดยสงบได้อย่างยาวนาน ทั้งยังเป็นความดีที่ทำให้ปัจเจกบุคคลมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว หากเราสามารถใช้จิตใจที่กว้างขวางไปกล่อมเกลาความไม่ดี แล้วสลายความขัดแย้ง และกำจัดความเป็นปฏิปักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใช้การสอนโดยไร้วาจา ส่งผลกระทบต่อคนไม่ดี เช่นนี้ทั่วหล้าจึงล้วนแต่มุ่งสู่ความดีงามแล้ว การปฏิบัติ การกระทำ และทำได้จริงในจุดนี้ คือวิถีที่ให้ทุกคนสำเร็จเป็นอริยบุคคล


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

(เผยแพร่วันที่ 1471)

* * *


** 人喜欢自主,心喜欢自在。如果我动不动就因别人而大发脾气或飘飘欲仙,就是把自己变为他人的奴隶。修行是安住自心,随时保持不带成见的干净、淡定自若的宁静、处下不争的恭敬,就好了。心在什么境界,生活就是什么样子。不让精神流离失所,身心归位,生命自然自在。

早安!* * *


15品质与手段,磁场不同,力量也天差地别

《道德经》第49章分享暨播种月祝福》连载15


六、品质与手段,磁场截然不同,力量也天差地别。


老子为什么强调要用“善与信”来包容“不善与不信”呢?因为,善与信是品质,而不是手段——品质与手段,磁场截然不同,力量也天差地别。


手段是变化的,因为图谋不同,手段就得不同。但若以心机对心机,以缺德对缺德,最后遭殃的肯定是自己。因为,我们在不经意间把自己也划入了不善不信之列,那必然要承担不善不信的后果。


只有把“善与信”作为品质和底线,人才能有富贵不淫、贫贱不移、威武不屈的骨气;才有严于律己、宽以待人的心胸;才有柔以克刚、谦以聚人的力量。骨气、心胸、力量兼具的人,在任何时候都不会因为他人的不善不信去降低自己的品质;他只会在点亮心灯的同时,不断温暖周围的世界。


永远用善去拥抱另一面,这是合道之善,是人类长治久安之善,也是个体健康长寿之善。如果大家都能以宽容来感化不善,从而化怨解纷、消除对立;尤其是,以不言之教启发不善者,这样天下就都向善了。在这一点上的实践、行动和做到,就是在成就每个人的圣人之道。


赵妙果,2022年2月15日,第1471天

6 views0 comments

コメント


bottom of page