top of page

คำอำนวยพร 15 ธันวาคม 2564**  คนเราเติบโตท่ามกลางความสัมพันธ์  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวฉันกับร่างกาย  ครอบครัว  ธุรกิจการงาน  ประเทศชาติ  ไปจนถึงจักรวาล คือ “ทั่วหล้า” ของฉัน  หากต้องการ “ปกครองทั่วหล้า”  จะอาศัยความฝันหรือใช้กำลังไม่ได้ ไม่มีทั่วหล้าของใครที่ได้มาด้วยการใช้กำลัง มีแต่สรรพชีวิตยินดีที่จะมอบให้เขาเอง  ทั่วหล้าเป็นของทุกชีวิต  มนุษย์จะใช้ชีวิตเพียงลำพังในพื้นที่ใดที่หนึ่งไม่ได้  มีเพียงจิตใจที่รักฉันพี่ฉันน้อง  ซื่อสัตย์ภักดี  และอ่อนน้อม  พร้อมทั้งให้คุณแก่ผู้อื่น  มอบอุทิศ  และวางตนอยู่ต่ำได้จริง  เมื่อจิตใจซื่อตรงต่อทั่วหล้า  จึงจะปกครองทั่วหล้าได้


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 47 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสงบสุข


[ต้องฝึกฝนจิตและบ่มเพาะอุปนิสัย จึงจะทำให้จิตวิญญาณแสดงศักยภาพในระดับสูงสุดได้]

3.3 การดำเนินชีวิตคือธรรมสถานที่ดีที่สุด เราฝึกฝนเต๋าเพื่อดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้น


คนเราควรเข้าใจและปฏิบัติเต๋าอย่างไร กล่าวอย่างง่าย ๆ คือ แสวงหาจากตนเอง ฝึกฝน สัมผัส และกลายเป็นเต๋าของตน การฝึกปฏิบัติไม่ต้องแสวงหาจากภายนอกให้ลำบาก


ระหว่างการดำเนินชีวิตให้ดีและฝึกปฏิบัติอย่างตั้งใจมิได้ขัดแย้งกันแต่อย่างใด เพราะการดำเนินชีวิตคือธรรมสถานที่ดีที่สุด เราฝึกฝนเต๋าเพื่อให้ดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น การทำงาน ครอบครัว และการดำเนินใช้ชีวิตล้วนเป็นธรรมสถานของเรา กิจที่เป็นรูปธรรมอย่างการรับประทานอาหาร การนอน และการใช้แรงงาน เป็นต้น ก็เป็นธรรมสถานของเรา ธรรมสถานคอยติดตามเราไปทุกสถานที่ตลอดเวลา การออกไปไหว้พระขอพรเทพเจ้า หรือแสวงหาเกจิอาจารย์ดูดวงล้วนแต่ไม่มีประโยชน์ มิสู้ถนอมรักเต๋าในดวงจิตของตนให้ดี ขัดเกลาคุณธรรมตามธรรมชาติของตนให้เป็นอัตลักษณ์ จึงจะเป็นต้นธารแห่งพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะของชีวิตได้


เต๋าในดวงจิตคืออะไร คือคุณธรรมของคนเรา


เริ่มฝึกฝนคุณธรรมให้ดีจากตนเอง ยืนหยัดทำสิ่งที่ไร้อัตตาและให้คุณแก่ผู้อื่น ยืนหยัดฝึกฝนจิตใจที่ไร้นามและอู๋เหวย คนเราจึงจะสงบนิ่งลงได้ เมื่อจิตใจคนเราสงบนิ่ง โลกใบเล็กในกายและจิตใจตนมีความปรองดอง ครอบครัว ประเทศชาติและโลกใบใหญ่ก็จะปรองดองตามไปด้วย


สรรพสิ่งทั่วหล้าล้วนเป็นเต๋า ในตัวเราทุกคนล้วนมีเต๋า เมื่อจิตใจประสานเป็นหนึ่งเดียวกับเต๋า เราจะเข้าสู่มิติของเต๋าได้ จากนั้นสื่อเชื่อมกับแหล่งทรัพยากรของจักรวาล เราจะสัมผัสถึงเต๋ามีอยู่ตลอดเวลาและทุกหนทุกแห่งได้ การจะบรรลุถึงระดับที่จิตใจประสานเป็นหนึ่งเดียวกับเต๋าได้ วิธีการหนึ่งเดียวคือต้องมีจิตใจสงบนิ่ง คนเราอยู่บนโลกใบนี้ ต้องฝึกฝนจิตและบ่มเพาะอุปนิสัย จึงจะทำให้จิตวิญญาณแสดงศักยภาพในระดับสูงสุดได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1409)

* * *


** 人是在关系中成长的。我与身体、家庭、企业、国家乃至宇宙的关系,就是我的“天下”。若想“取天下”,不能靠做梦、靠动武。没有谁的天下是打下来的,那都是众生心甘情愿送给他的。天下是属于苍生的,人不可能独活于任何一个空间。只有博爱、忠诚、谦卑的胸襟,加上利他、奉献、处下的做到,心诚于天下,才能取天下。

早安!* * *


15修心养性,才能发挥心灵最高层次的功能

《道德经第47章分享暨平安月祝福》连载15


九、生活就是最好的道场,修道就是为了更好地生活。


人该如何悟道、行道?一句话,就是向自身求,修自己的道,感受自己的道,成为自己的道。修行不需要向外苦苦追求。


好好生活和认真修行之间并不矛盾。因为,生活就是最好的道场,修道就是为了更好地生活。因此,工作就是您的道场;家庭就是您的道场;生活就是您的道场;吃饭、睡觉、劳动等所有的具体事务,都是您的道场。道场永远是跟随着您的,到处去求神拜佛、算命找大师是没有用的,不如珍惜自己心中的道,亮化自己天性的德,那才是能改变生命状态的力量源泉。


心中的道是什么?就是一个人的德。


从自身出发修好德,坚持做无我利他的事,坚持修无名无为的心,人才能静下来。人心静,自己身心这个小天下和谐,家国世界这个大天下也跟着和谐了。


天下万物都是道,每个人身上都有道。当心与道相合时,您就能进入道的维度;您就会联接宇宙资源;您就会感受道无时不在、无处不有。要达到心与道合一的层面,唯一的方法就是:静心。人生在世,修心养性,才能让心灵最高层次的功能发挥出来。


赵妙果,2021年12月15日,第1409天

4 views0 comments

Comments


bottom of page