top of page

คำอำนวยพร 15 พฤษภาคม 2565 (ไม่มีอรุณสวัสดิ์)ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 52 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุล


[ไม่ว่าจะทำอะไรต้องกุมมูลรากไว้]


ในจักรวาล สรรพสิ่งที่มีนามล้วนอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของการก่อเกิดเป็นรูปขึ้น ดำรงอยู่ เสื่อมโทรม และดับสูญ การเปลี่ยนแปลงประเภทนี้ มนุษย์เรียกว่า “อายุขัย” ส่วนเต๋าที่ไร้นาม ไม่มีการเกิดการตาย คอยค้ำจุนโลกที่มีรูปอยู่ตลอดกาล ไม่มีพลังใดต่อต้านได้ ดังนั้น ชีวิตคนเราแสวงหาสิ่งใด ล้วนมิสู้แสวงหาเต๋า จะยึดกุมสิ่งใด ล้วนมิสู้ยึดกุมมูลราก


ขอยกตัวอย่าง การทำธุรกิจ ต้องใช้ผลิตภัณฑ์สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศ ลูกค้า และพนักงาน หากมีวิธีในการบริหาร สิ่งที่มอบออกไปย่อมได้ผลตอบแทนกลับมา การทำธุรกิจกับการบริหารชีวิต โดยเนื้อแท้แล้วไม่แตกต่างกัน จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเต๋า จึงจะสงบสุขยาวนาน เพราะมีเต๋าจึงมีความปรองดองและพลังชีวิต หากถือเอาประโยชน์ส่วนตนมากที่สุดเป็นจุดเริ่มต้น แม้ระยะสั้นจะได้กำไร แต่ก็ต้องใช้พลังชีวิตแลกมา เมื่อใช้บุญกุศลของชีวิตไปจนหมด ความล้มเหลวจะมาทันที หากระดับเต้าเต๋อลดลง ย่อมเกิดภัยพิบัติขึ้นแน่นอน


สำหรับการคิดแล้ว การยกระดับจากเฉพาะส่วนไปสู่ส่วนทั้งหมดมีความยากแน่นอน เพราะการคิดของคนเรามักถลำสู่รูปแบบที่ยึด “ตัวฉัน” เป็นศูนย์กลางได้ง่าย ดังนั้น ผู้คนจะใกล้ชิดกับกลวิธี และห่างเหินจากเต๋าที่ยิ่งใหญ่ แม้อยากจะรักษาสติสัมปชัญญะไว้ แต่กลับปล่อยตัวตามกิเลส ทั้งยังไม่อยากต่อสู้ แต่จะเฝ้ารอคอยความสำเร็จ ดังนั้น จึงมีชีวิตนับวันยิ่งยุ่งเหยิงขึ้น


การจะทำลายสภาพที่ยากลำบากนี้ หนึ่งคืออาศัยการศึกษา สองคือสัมผัสด้วยตนเอง คนเราได้ดีด้วยการสอนสั่ง ก่อนอื่นต้องเลือกตำราและอาจารย์ให้ถูกต้อง เช่นนี้จะเลี่ยงทางอ้อมไปได้มาก คนเราที่ยิ่งมีประสบการณ์ชีวิตมาก โดยเฉพาะยิ่งประสบความผิดพลาดมาก มักจะมีความเข้าใจเต๋าด้วยตนเองลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพราะความยากลำบากคือโรงเรียนแห่งความสำเร็จที่ดีที่สุด ผู้รู้แจ้งเต๋ามากมายที่ทลายอุปสรรคของ “ตัวฉัน” ท่ามกลางความล้มเหลวอย่างหมดรูป แล้วได้พบกับแสงสว่างภายในจิตใจ


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1561)

* * *


15 做什么都要把握住根本

《道德经》第52章暨平衡月祝福连载15


宇宙中,有名份的万物都处于成住坏空的变化里——这种变化,人类称之为“寿命”。而无名之道无生无死,永远支撑着有形世界,没有任何力量能与之抗衡。所以,人生求什么,都不如求道;抓住什么,都不如抓住根本。


比如,搞企业要用产品来利益国家、利益客户、利益员工。经营有道,给出去的都会得到回馈。做生意与经营生命,本质上并无不同,必须遵循大道规律,才能长久平安。因为,有道才有和谐、有生机。若以个人利益最大化为落脚点,即使短期牟利,也是用生机去换取的,命中的福德一旦消耗干净,败亡立刻就来。若道德水平滑坡,灾祸必然丛生。


就思维而言,从局部上升到整体有一定困难。因为,人的思维容易陷入以“我”为中心的模式中。所以,人们会对小术亲近,对大道疏远;虽想保持理智,但却在放纵欲望;而且既不想拼搏,又期待成功,以至于活得越来越纠结。


要打破这种困境,一是通过教育,二是亲身体验。人都是教得好的,前提是要选对教材和老师,这样能少走很多弯路。人的经历越丰富,尤其是受挫越多,对道的体悟往往越深,因为苦难是成功的最高学府。很多悟道者都是在彻底打击中,粉碎了“我”的屏障,照见了内心的光明。


赵妙果,2022年5月15日,第1561天

0 views0 comments
bottom of page