top of page

คำอำนวยพร 15 มกราคม 2565** ผู้อื่นไม่ดี คือเรื่องของเขา แต่การปฏิบัติดีต่อผู้อื่น คือเรื่องของเรา ความดีและสัจจะคือคุณสมบัติ มิใช่วิธีการ -- สนามแม่เหล็กของคุณสมบัติกับวิธีการแตกต่างกันมาก พลังก็ต่างกันราวฟ้ากับดิน หากใช้จิตใจที่คิดไม่ซื่อไปปฏิบัติต่อจิตใจที่คิดไม่ซื่อ  ใช้ความไร้คุณธรรมไปรับมือกับความไร้คุณธรรม  สุดท้ายผู้ที่ทุกข์ทรมานย่อมเป็นตัวเราเอง เพราะเราได้ผลักตนเองเข้าสู่ความไม่ดีและไร้สัจจะไปโดยไม่รู้ตัว เช่นนั้นเราย่อมต้องได้รับผลของความไม่ดีและไร้สัจจะเช่นกัน


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 48 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการอำนวยพรปีใหม่


[ผู้ที่ไร้อัตตาจะสร้างความสำเร็จให้แก่ส่วนรวมได้]


3.3 ความหมายของลดน้อยและลดน้อยลงคือให้ “เต๋า” แสดงอานุภาพ


ช่วงแรกเริ่มของโลกมนุษย์ เราล้วนมีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ไร้มลทิน แต่จากการเข้าสู่สังคมโลกลึกซึ้งยิ่งขึ้น แล้วค่อย ๆ แปดเปื้อนความโลภ คิดเพ้อเจ้อ ความรู้ที่มิชอบ และอคติ จึงหลงอยู่ท่ามกลางอวิชชา “อวิชชา” ที่ว่านี้ หมายถึง แสงสว่างส่องมาไม่ถึง ดังนั้น คนเราจึงมองไม่เห็นความเป็นจริง กุมธาตุแท้ไว้ไม่ได้ ถูกภาพภายนอกลวงให้สับสนได้ง่าย ก่อเกิดความทะยานอยาก และถลำสู่ความทุกข์ เดิมทีจิตใจมนุษย์สว่างสดใส บัดนี้กลับมีเมฆมาบดบังแสงอาทิตย์ ซ้ำยังมีฝนฟ้าคะนอง หากขัดต่อกมลสันดานเดิม มนุษย์จะเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน นี่คือผลลัพธ์ที่ใครก็ไม่อยากได้


ก้นบึ้งจิตใจของทุกคนล้วนมีกระจกเงาอยู่บานหนึ่ง บรรดาปัญหาในโลกนี้ล้วนหาคำตอบได้จากกระจกเงาบานนี้ การที่มองเห็นไม่ชัดเจนเพียงเพราะเราไม่ได้เช็ดทำความสะอาดมันนานเกินไป ทำให้ถูกอวิชชาบดบัง เพราะฉะนั้น เราจึงต้องใช้ “ลดน้อยและลดน้อยลง” มา “สำรวจตนเองวันละสามครั้ง” และ “หมั่นเช็ดถูทุกวัน” นี่คือการลงลึกสู่ระดับจิตวิญญาณ เพื่อรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณ จากนั้นก้าวข้ามตนเองและปลดปล่อยจิตวิญญาณ มีเพียงการทำเช่นนี้เท่านั้น จึงจะสื่อเชื่อมกับภูมิปัญญารวมหมู่ของจักรวาลได้ และให้ชีวิตบรรลุถึงสภาวะที่สูงขึ้น


ในเวลานี้ ปัญหาทั้งหลายที่ติดขัดในชีวิตจะมองเห็นทางออก จิตญาณที่ถูกกักขังอยู่ใน “ตนเอง” จะได้รับการปลดปล่อย ความปลอดโปร่งและปีติสุขที่ไม่ได้สัมผัสมาเป็นเวลานานจะมาถึง นี่คือผลลัพธ์จากการใช้กายสอดคล้องกับเต๋าและมีใจมุ่งสู่เต๋า เมื่อจุดอุดตันทั้งหมดถูกชำระล้าง บรรดาปัญหาติดขัดได้รับการแก้ไข การปิดกั้นทั้งหลายถูกเปิดกว้าง มนุษย์จึงจะสัมผัสถึงอานุภาพของเต๋าที่ยิ่งใหญ่ได้ ความรู้สึกเชิงบวกที่เราสัมผัสได้ในแต่ละครั้ง ล้วนมาจากการ “สอดคล้องกับเต๋า”


ชีวิตที่ประสบความสำเร็จไม่มีความลับ นี่คือการลดจุดอ่อนที่เห็นแก่ตัวของตนท่ามกลางกระบวนการฝึกธรรมะบกพร่องลดน้อย จุดอ่อนที่ว่านี้คือจิตใจมนุษย์ที่เหินห่างจากเต๋า เมื่อเราทำให้จุดอ่อนในจิตใจ “ลดน้อยและลดน้อยลง ลุถึงภาวะอู๋เหวย” จะเป็นเวลาที่เต๋าปรากฏขึ้นอย่างฉับพลัน ชั่วชีวิตนี้ของคนเรา ผู้ที่ไร้อัตตาจะสร้างความสำเร็จให้แก่ส่วนรวมได้ ผู้ที่อู๋เหวยจึงจะประสบความสำเร็จทุกประการ


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 15 มกราคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1440)

* * *


** 他人不好,是他的事;但善待别人,是我的事。善与信是品质,而不是手段——品质与手段,磁场截然不同,力量也天差地别。如果以心机对心机,以缺德对缺德,最后遭殃的肯定是自己。因为在不经意间把自己也划入了不善不信之列,那自己必然要承担不善不信的后果。

早安!* * *


15谁无我,谁才会成就大我

《道德经》第48章分享暨元旦月祝福》连载15


九、损之又损的意义是让“道”的威力显露出来。


人世之初,我们都有纯净无暇的心灵,但随着入世渐深,逐渐被贪婪妄想、邪知偏见所沾染,才迷失在无明之中。所谓“无明”代表光无法照进来,所以,人就看不到真相,抓不住本质,容易被表象迷惑,产生欲望,陷入烦恼。人类的心本是晴空万里,现在却乌云蔽日、雷雨交加——与本性相背,人就会痛苦,就会受难,这是谁都不愿意接受的结果。


每个人心底都有一面明镜,世间所有问题都可以在其中找到答案。看不清只是因为我们太久没去擦拭它,让它被无明遮盖了,所以才需要用“损之又损”来“吾日三省吾身”和“朝朝勤拂拭”。这是一种心灵层面的深入,是为了保持心灵的纯洁,然后超越自我、解放心灵。只有这样,才能联接宇宙集体智慧,让生命达到更高境界。


此时,人生中那些僵持的问题将显现出路,一直受困于“自我”的灵性将得以释放,长期没有感受过的通透与喜悦将如约而至。这就是我们以身合道、以心向道的效果。当所有卡点被清理,所有僵局被破解,所有封闭被敞开,人才能感受到大道的威力。我们每一次正面的感受,都来自“合道”。


成功人生没有任何秘密,就是在为道日损的过程中,损掉自我自私的弱点:这个弱点就是与道分离的人心。当把人心的弱点“损之又损,以至于无为”时,就是道突显出来的时刻了。人这一辈子,谁无我,谁才会成就大我;谁无为,谁才能无所不为。


赵妙果,2022年1月15日,第1440天

1 view0 comments

Comments


bottom of page