top of page

คำอำนวยพร 15 เมษายน 2565** ทุกวันนี้โลกมิได้สงบ บางพื้นที่มีสงครามไม่หยุดหย่อน ผู้คนต้องพลัดพรากจากถิ่นฐาน ท่านเหลาจื่อต่อต้านสงคราม แต่มิได้ห้ามการใช้ทหาร ดังคำกล่าวที่ว่า "ชอบทำสงครามย่อมต้องสูญเสีย แต่หากลืมการทำสงครามย่อมตกอยู่ในอันตราย" กำลังทหารคือการรักษารั้วบ้าน และเป็นวิธีในการฟื้นฟูสันติภาพ แต่การทำสงครามต้องหยุดอยู่ที่ "ลุผลชอบธรรม" เท่านั้น จะก้าวล่วงไปมากกว่านั้นมิได้ มิฉะนั้น หากทุ่มกำลังทหารจนหมด ย่อมต้องได้รับผลเสีย


ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลของอดีต และเป็นเมล็ดพันธุ์ของอนาคต โลกหมุนเวียนอยู่ในกฎแห่งกรรมอยู่ตลอด หากขาดความเคารพยำเกรงกฎในแห่งกรรม แม้จะมีพรสวรรค์เหนือคนทั่วไป แต่ก็เป็นเพียงผู้กล้าที่ไร้การวางแผน เพราะผู้ที่มองข้ามกฎ จะไม่มีวันหลุดพ้นจากพันธนาการของตนเองได้ ผู้มีปัญญาจะสามารถใช้กฎมาอนุมานภัยและโชคได้


ความเมตตาคือภูมิปัญญาสูงสุดในโลก ฟ้ามีคุณธรรมแห่งการให้กำเนิด ต้องมีคุณธรรมเดียวกับฟ้าจึงจะมีความเมตตาที่แท้จริง ผู้นำที่มีคุณธรรมจะไม่ก่อสงครามง่ายๆ มิใช่เพราะอ่อนแอ แต่เพราะความเมตตากรุณา เมตตาคือการปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข กรุณาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ การทำให้ทั่วโลกสงบสุขและสรรพชีวิตมีสิริมงคลคือภูมิปัญญาสูงสุด


นับแต่โบราณมา ครอบครัว ประเทศ และทั่วหล้าไม่เคยแยกขาดจากกัน ครอบครัวคือสะพานที่บ่มเพาะประเทศ ประเทศรักษาความสงบให้ครอบครัว เมื่อครอบครัวและประเทศแข็งแรง ทั่วหล้าจึงเจริญรุ่งเรือง ในโลกมนุษย์ ความเกลียดชังกระตุ้นความเกลียดชัง ความรักปลุกความรักให้ตื่นขึ้น ขอให้เราอธิษฐานร่วมกัน ให้สงครามสงบโดยเร็ว ประชาชนทำมาหากินอย่างสงบและมีความสุข มีความสันติสุขระหว่างประเทศ มีความสงบสุขระหว่างผู้คน


ขอให้เรารักษาสันติภาพร่วมกัน อธิษฐานให้โลกสงบสุข


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 51 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อม


[การเทิดทูนเต๋าคือแนวคิด เคารพคุณธรรมคือการปฏิบัติทางจิต]


2.3 การเทิดทูนเต๋าและเคารพยำเกรงคุณธรรมคือธรรมชาติของสรรพชีวิต


“ดังนั้น ดินฟ้ามีแต่เทิดเต๋าทูนคุณธรรม”


ในสมัยโบราณของจีน อักษรคำว่า “尊” (อ่านว่า จุน) หมายถึง สูงและอยู่เหนือ ส่วนคำว่า “贵” (อ่านว่า กุ้ย) แปลว่า เทิดทูน และยังหมายถึง ความหนักแน่นสงบนิ่ง คนจีนโบราณใช้คำว่า “จุน” เรียกแทนบิดา และใช้คำว่า “กุ้ย” เรียกแทนมารดา การเทิดทูนเต๋าคือแนวคิด เป็นการเทิดทูนเต๋า เคารพคุณธรรมคือการปฏิบัติทางจิต ให้ความสำคัญกับการใช้เต๋า


“ดินฟ้ามีแต่เทิดเต๋าทูนคุณธรรม” หมายถึง สรรพสิ่งทั่วหล้าล้วนเกิดจากเต๋า และยืนได้ด้วยคุณธรรม เต้าเต๋อแฝงเร้นอยู่ภายในสรรพชีวิต การเทิดทูนเต๋าและเคารพยำเกรงคุณธรรมเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่ง ดังเช่น พืชที่พึ่งพิงผืนดิน และสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำ สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามสัญชาตญาณของตน เต๋าและคุณธรรมมีความสำคัญกว่าสิ่งใด ๆ ทั้งปวง เช่นเดียวกับพระคุณของบิดามารดาที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรา หากลืมพระคุณนี้ ถือว่าลืมรากเหง้า


การลืมรากเหง้า เป็นการตัดขาดจากมูลรากชีวิตตน คนที่ลืมรากเหง้าของตน จะเฉื่อยชาและไร้ความรู้สึกกับบุญคุณที่ได้รับ แต่กลับรู้สึกไวกับการสูญเสียผลประโยชน์ เมื่อลืมรากเหง้าย่อมขาดคุณธรรม ขาดเต๋าย่อมพินาศ แม้หลายคนจะอธิบายหลักเหตุผลนี้ไม่ได้ แต่จิตภายในจะกระสับกระส่าย เพราะจิตคือโลกมิติสูงที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ ประสาทสัมผัสของจิตไวกว่าสมองและกายสังขารมาก


ในการดำเนินชีวิต หากไม่ทราบว่าสิ่งที่ตนทำสอดคล้องกับเต๋าหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องถามผู้อื่น ขอเพียงลองถามใจตัวเองก็จะได้คำตอบ ชีวิตคนเรา มีเพียงการเทิดเต๋าทูนคุณธรรม จึงจะมั่นคงและมีจิตใจกว้างขวาง จิตที่สงบจะอยู่ในตำแหน่งของตน นี่คือความเป็นจริงที่ทุกคนล้วนสัมผัสได้ การเทิดทูนเต๋าและเคารพยำเกรงคุณธรรมคือธรรมชาติของสรรพชีวิต


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 15 เมษายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1531)

* * *


** 当今世界并不安宁,局部战事不断,人民流离失所。老子反对战争,但不是禁止用兵。所谓“好战必亡,忘战必危”,武力确实是守卫家园、恢复和平的手段,但争战一定要止步于“有果而已”,绝不可越雷池一步。否则,穷兵黩武,必受其害。


每个发生既是过去的结果,也是未来的种子,人生就是在因果中不断循环。若缺乏对因果的敬畏,即使才华过人,也是逞匹夫之勇。因为漠视规律的人,永远无法超脱自我绑缚,智者才能以规律推知祸福。


慈悲是世间最高的智慧。天有好生之德,与天同德才有真正的慈悲。有德之君绝不会轻言战争,这不是懦弱,而是慈悲——慈是给与快乐,悲是拔除苦难。能让天下太平、众生吉祥,是最大的智慧。


自古以来,家国天下从不分离。家为国培养栋梁,国为家守护安宁,家国安康,天下才有繁盛。人世间,恨激发恨,爱唤醒爱,让我们一起祈祷:战事早日平息,人民安居乐业,国与国之间太平,人与人之间和平。


让我们一起守护和平,祈愿太平!

早安!* * *


15 尊道是心法,贵德是心行

《道德经》第51章暨连接月祝福连载15


六、对道的尊崇、德的敬畏,是万物生灵的天性。


“是以万物莫不尊道而贵德”


中国古代,“尊”指高和上,“贵”指重和静。称呼父母时,父亲用“尊”;母亲用“贵”。尊道是心法,是尊重道的体;贵德是心行,是注重道的用。


“万物莫不尊道而贵德”表示,天下万物,莫不依道而生,因德而立,道德深藏于众生之内,对道的尊崇、德的敬畏,是万物的天性,就像植物依附大地、动物逐水而居一样,是本性所致。道与德的重要性高于一切,就像父母对我们的生养之恩,若忘了这份恩,就是忘本。


忘本,将断了自己生命的根。忘本的人,对得到的恩惠迟钝无感,却对失去的利益异常敏感。忘本必缺德,失道必败亡,这个道理虽然很多人说不出,但内心却有不安涌动。因为,心是人体中的高维世界,心的灵敏度远比大脑和肉体要高。


生活中,若不知道自己所为是否合于道?不必问别人,只要问问自己的心,就能找到答案。人生,只有尊道贵德,才能踏实坦荡。心安即是归处,这是所有人都能感受到的事实。对道的尊崇、德的敬畏,是众生的天性。


赵妙果,2022年4月15日,第1531天

2 views0 comments

Comments


bottom of page