top of page

คำอำนวยพร 16 ตุลาคม 2564


** "เครื่องมือแก้ปัญหาชีวิตที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นวินัยในตนเอง"  ใช้เต๋าควบคุมตนด้วยตนเอง  ยืนหยัดรักษาวินัยให้เป็นหนึ่ง  จิตภายในจะได้รับการเติมเต็มให้มั่นคง  ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหลายบนโลกใบนี้  ล้วนเป็นผลของการมีวินัยในตนเองเป็นเวลานาน  ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ  ล้วนเป็นการตอบแทนของความเคยชินที่ดีที่สั่งสมมาวันแล้ววันเล่า ปีแล้วปีเล่า ชีวิตคนเราคือการฝึกฝนตนเองที่ไม่มีผู้ใดเกี่ยวข้องทั้งสิ้น


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 45 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่


[ความสงบนิ่งไร้ทะยานอยากคือภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของชีวิตที่สมบูรณ์แบบ]


ตอนที่ 2 มีเนื้อความว่า “การเล่นกีฬาชนะความหนาวเหน็บ นิ่งชนะร้อนแรง สงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วหล้า”


ในตอนที่ 1 ของบทนี้สิ่งที่อธิบายคือจักรวาลทัศน์ ซึ่งสุดท้ายอธิบายถึงทัศนะต่อเรื่องราวต่าง ๆ ของคนและการปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับท่วงทำนองการเขียนของท่านเหลาจื่อที่กล่าวจากฟ้าก่อนแล้วจึงกล่าวถึงคน ใช้คนตอบสนองฟ้า


ในคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทที่ 42 ท่านเหลาจื่อเคยเสนอทัศนะเกี่ยวกับการได้และเสียว่า “สรรพสิ่งถูกทำลายกลับได้คุณ หรือได้คุณกลับถูกทำลาย” แก่นของมันคือความทะยานอยากของมนุษย์ แต่ในบทนี้ ท่านเหลาจื่อได้มอบวิธีการกำจัดความทะยานอยาก คือสงบนิ่งเสมอ ความสงบนิ่งไร้ทะยานอยากคือความสามารถที่ยอดเยี่ยมที่สุดของมนุษย์ และยังเป็นภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของชีวิตที่สมบูรณ์แบบ


ในตอนที่ 2 ท่านเหลาจื่อจุดประเด็นด้วยประโยคที่ว่า “การเล่นกีฬาชนะความหนาวเหน็บ นิ่งชนะร้อนแรง สงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วหล้า” อันที่จริง นี่คือการอาศัยความนิ่ง การเคลื่อนไหว หยินและหยางมาอธิบายอีกขั้นหนึ่งของการรักษาความบกพร่องและความสำคัญของความสงบนิ่งไร้ทะยานอยาก ตอนนี้ได้แบ่งการอธิบายออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้


- ประเด็นที่ 1 สงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วหล้า และยังเป็นภูมิปัญญาที่สมบูรณ์แบบอีกด้วย


- ประเด็นที่ 2 ในสังคมที่ร้อนรน ผู้มีจิตใจสงบนิ่งย่อมเหนือกว่า


- ประเด็นที่ 3 มีความคิดที่ไร้อัตตาและให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่น จึงจะก่อเกิดเป็นเส้นทางกลับสู่ความผาสุกของชีวิตได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 16 ตุลาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1350)

* * *


** “解决人生问题的最主要的工具,乃是自律。”主动以道约束自身,坚持抱一自律,会获得内心的充实安稳。这世间所有辉煌,都是长期自律的结果,所有傲人的成绩,都是日复一日,年复一年坚持一些好习惯的回馈。人生是一场与任何人无关的自我修行。

早安!* * *


16清静无欲是生命圆满的大智慧

《道德经第45章分享暨新生月祝福》连载16


躁胜寒,静胜热,清静为天下正。


本章第一段中讲的是宇宙观;而最后讲的则是人事观和治理观,这也符合老子先天后人、以人应天的风格。


老子在《道德经》第四十三章中曾提出“物或损之而益,或益之而损”的损益观,其核心就是人类的欲望;而在本章中,老子则给出了清除欲望的方法:常清静——清静无欲是人生最强的能力,也是生命圆满的大智慧。


在第二段中,老子用了一句“躁胜寒,静胜热,清静为天下正”来点题,这其实就是以阴阳动静来进一步说明了抱残守缺、清静寡欲的重要性。这一段共十二个字,分为三个层次来阐述:


- 第四层次,清静是天下的正道,也是大圆满的智慧;


- 第五层次,浮躁的社会,心静者胜出;


- 第六层次,拥有无我利他的思想,才能形成人生幸福的回路。


赵妙果,2021年10月16日,第1350天

2 views0 comments

Commentaires


bottom of page