top of page

คำอำนวยพร 16 มกราคม 2565** วิวัฒนาการของจักรวาลคือ “เต๋าให้กำเนิดหนึ่ง  หนึ่งให้กำเนิดสอง  สองให้กำเนิดสาม  สามให้กำเนิดสรรพสิ่ง” พื้นฐานของฟ้าดินยืนยงคือ “สรรพสิ่งประกอบด้วยหยินและหยาง  หยินและหยางประสานเกิดสมดุล”  เต๋าคือต้นธารของทุกสิ่งทุกอย่าง  และยังเป็น “จิตใจ” ในระดับสูงสุด  จิตคือนายของเทพ  หากฟ้าดินไร้เต๋า  ทั่วหล้าจะวุ่นวาย  หากสังคมไร้เต๋า  จะเกิดความแตกแยก  เช่นเดียวกัน  หากมนุษย์ไร้เต๋า  จะขาดความจริงใจ  สูญเสียต้นธาร ไม่มีพลัง  “มนุษย์” คือส่วนประกอบของร่างกายที่มีรูปกับจิตวิญญาณที่ไร้รูป  “กายใจแข็งแรง”  คือร่างกายต้องไร้โรค  และจิตใจสงบนิ่ง  คนเราต้องฝึกฝนทักษะพื้นฐานของความดีงามและเชื่อถือความมีคุณธรรม  จึงจะปกครองกายใจอันเป็นทั่วหล้านี้ได้


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 48 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการอำนวยพรปีใหม่


[กระบวนการของคุณธรรมความดีคือกระบวนการ “ลดน้อย” ]


การที่ชีวิตประสบความสำเร็จ ล้วนต้องสั่งสมคุณธรรมหนาแน่น ทุกปัญหาในชีวิตคนเราล้วนต้องแก้ไขด้วยภูมิปัญญา หากต้องการแสวงหาภูมิปัญญาต้องมีคุณธรรมความดีเสียก่อน กระบวนการของคุณธรรมความดีคือกระบวนการ “ลดน้อย” หรือก็คือ กระบวนการรู้จักตนเอง เมื่อมีคุณธรรมความดีจะไม่วุ่นวาย เมื่อไม่วุ่นวายจึงเข้าสู่สภาวะของเต๋าได้ แล้วปลดปล่อยพลังของจิตวิญญาณในระดับที่สูงยิ่งขึ้น ตอนที่ 2 มีเนื้อความว่า “การปกครองทั่วหล้าต้องไม่หยุมหยิม หากบ้านเมืองวุ่นวาย ย่อมไร้คุณสมบัติการปกครอง” ตอนนี้แบ่งการอธิบายออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้


- ประเด็นที่ 1 ไม่หยุมหยิมคือการฝึกฝนหลอมหล่อความสงบระหว่างการทำงาน และฝึกฝนความนิ่งท่ามกลางโลกีย์


- ประเด็นที่ 2 เดิมทีชีวิตไม่มีความวุ่นวาย มีเพียงการออกห่างจากวิถีที่ถูกต้อง จึงจะก่อให้เกิดภัยพิบัติได้


- ประเด็นที่ 3 สรุป กุมจิตใจของตนให้ดี จึงจะสามารถกุมปัจจุบันขณะได้


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 16 มกราคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1441)

* * *


** 宇宙化生的过程是“道生一,一生二,二生三,三生万物”,天长地久的基础是“万物负阴而抱阳,冲气以为和。”道是一切的源头,也是最终层面上的“心”。心乃神之主,天地若没有道,将乾坤淆乱;社会若没有道,将分崩离析;同样,人若没有道,也就丢了真心,失了本源,没了力量。 “人”是有形身体与无形心灵的组合,“身心健康”既要肉体无病,更要精神安宁。人只有练好德善和德信的基本功,才能治理好身心这个天下。

早安!* * *


16正德的过程就是“损”的过程

《道德经》第48章分享暨元旦月祝福》连载16


取天下常以无事。及其有事,不足以取天下。


人生所有成功,都需要厚德来积淀;人生所有问题,都需要智慧去解决。想追求智慧必须先正德,正德的过程就是“损”的过程,也是认识自己的过程。德正则无事,无事才能进入道的境界,释放心灵更高层级的力量。


本章的第二段共十七个字,也分三个层面来阐述:


第四层面,无事是在做事中炼静,在红尘中炼定;


第五层面,生命本无事,只有偏离正道,才会引发祸患;


第六层面,综上:把握好自己的心,才能把握住当下。


赵妙果,2022年1月16日,第1441天


3 views0 comments

Comments


bottom of page