top of page

คำอำนวยพร 16 มีนาคม 2565** "เต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่ง" หมายถึง สรรพสิ่งล้วนเกิดจากเต๋า ซึ่งหลังจากที่เต๋าให้กำเนิดจักรวาลแล้ว ยังคงดำรงอยู่ท่ามกลางสรรพสิ่ง ดังนั้นทุกคนล้วนมาจากเต๋า และมียีนพันธุกรรมของเต๋า เต๋ามีหลายนาม นักปรัชญาขนานนามเต๋าว่าเป็นอภิปรัชญาที่อยู่เหนือรูป ในศาสนาขนานนามเต๋าว่าเป็นเทพ พุทธะ พระเจ้า หรือพระยูไล วัฒนธรรมจีนโบราณเรียกว่าเต๋า ฟ้า ความเรียบง่าย หรือความเป็นหนึ่ง แม้ชื่อเรียกจะต่างกัน แต่หมายถึงสิ่งเดียวกัน นอกจากนี้เต๋ายังเป็นมูลรากของสรรพกิจสรรพสิ่งทั้งปวง เต๋าคือต้นกำเนิดพลังงานในจักรวาล อยู่สูงกว่าการยอมรับและเข้าใจในโลก 3 มิติของมนุษย์ไปมาก มีทั้งความเป็นวัตถุที่ "มี" และความผันผวนที่ "ไม่มี" ทั้งยังรวมถึงการหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งในจักรวาลให้เจริญเติบโตและมีสิริมงคลอยู่ตลอดด้วย


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[ความสามารถของการรู้รักษาชีวิตและสภาวะที่ไม่กล้ำกรายเข้าแดนมรณะ]


ตอนที่ 2 มีเนื้อความว่า “เขาเล่ากันว่า ผู้รู้รักษาชีวิต เดินเท้าไม่พานพบเสือสิงห์ เข้าสมรภูมิไม่ถูกฆ่า แรดไม่ใช้นอของมัน เสือดุร้ายไม่ได้ใช้เขี้ยวเล็บ อาวุธไม่ได้ใช้ความคม เพราะเหตุใดเล่า เพราะเขามิได้กล้ำกรายเข้าแดนมรณะ”


ในตอนที่ 1 ท่านเหลาจื่อได้อธิบายถึงคนอายุยืน อายุสั้น และคนที่เดิมมีสุขภาพดีแต่กลับอายุสั้นว่า แต่ละประเภทมีจำนวนสามในสิบส่วน ความน่าจะเป็นของชีวิตทั้งสามประเภทนี้ล้วนแต่ใช้การอยู่หรือตายของกายสังขารมากำหนดนิยามของความเป็นความตาย รวมกันเป็นเก้าในสิบส่วน สุดท้ายยังมีคนอีกหนึ่งในสิบ ที่กลับใช้เจตนารมณ์มาต่อชีวิตได้ เขาสามารถอาศัยการฝึกปฏิบัติมาสั่งสมคุณธรรม ขจัดความเคยชิน เปลี่ยนอุปนิสัย สุดท้ายทำให้สัญชาตญาณตามธรรมชาติสมบูรณ์ คนร้อยละ 10 นี้คือ “ผู้รู้รักษาชีวิต”


ในตอนที่ 2 นี้จะอธิบายอย่างชัดเจนถึงคนร้อยละ 10 นี้ว่า พวกเขามิเพียงสามารถผันเปลี่ยนสภาพที่ยากลำบากจากการ “เลี้ยงชีวิตเกินสมบูรณ์” ทั้งยังก้าวข้ามเส้นทางเดิมของชีวิตได้ นี่คือความสามารถของการรู้รักษาชีวิตและสภาวะที่ไม่กล้ำกรายเข้าแดนมรณะ จากนี้จะแบ่งการอธิบายออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 จิตมีเมตตา ชีวิตจึงไร้ความหวาดกลัว

ประเด็นที่ 2 สภาวะสูงสุดของชีวิตคือไม่กล้ำกรายเข้าแดนมรณะ

ประเด็นที่ 3 เป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวของชีวิต คือการยกระดับความอิสรเสรีของชีวิต


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 16 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1500)

* * *


** “道生之”这三个字表示:万物皆由道所出,而道在生成宇宙后仍然存在于万物之中。故人人都来自道,都具备道的基因。道有很多名字,哲学家称之为形而上的本体;宗教中称之为神、佛、上帝、如来;中国传统文化称之为道、天、易或一。名称虽不同,所指都一样,即道是万事万物的生命之根。它是宇宙的本源能量,远高于人类三维的认知,既具备“有”的物质性,也兼具“无”的波动性,也包含了宇宙万物的一路生发,一路吉祥!

早安!* * *


16善摄生的能力和无死地的境界

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载16


盖闻善摄生者:陆行不遇兕(sì)虎,入军不被甲兵。

兕无所投其角,虎无所措其爪(zhǎo),兵无所容其刃。

夫何故?以其无死地。


前面,老子讲了生之徒、死之徒、求生却动死之徒各占十分之三,这三种生命概率都是以肉身存亡来定义生死的,合计十分之九。最后还有十分之一的人,却是以精神来存续生命的——他能通过重积德的修行,去习气,化禀性,最后圆满天性,这10%的人就是“善摄生者”。


本章第二部分共四十四个字,进一步明确了:这10%的人不但能逆转“生生之厚”的困局,还能超越原有的生命走向——这就是善摄生的能力和无死地的境界。下面,分三层来阐述:


第四层,心有慈悲,才能人生无惧;


第五层,人生最高的境界就是:无死地;


第六层,人生唯一的目标:提升生命的自由度。


赵妙果,2022年3月16日,第1500天

2 views0 comments

Comments


bottom of page