top of page

คำอำนวยพร 16 เมษายน 2565**ในจักรวาลมีพลังงานหนึ่งที่คอยหล่อเลี้ยง ขับเคลื่อน และสร้างความสมดุลให้แก่สรรพสิ่ง การตามหามูลรากคือเสียงเรียกร้องจากจิตส่วนลึกภายในของมนุษย์มาโดยตลอด คำว่า "มารดาของโลก" ในประโยค "สรรสิ่งทั่วหล้าล้วนมีที่มา เป็นมารดาของโลก" มีพลัง 3 ประเภทแฝงเร้นอยู่


1) พลังมารดาอัศจรรย์ ของ "ธรรมชาติเป็นอมตะ" ในคัมภีร์เต้าเต๋อจิงบทที่ 6 แม้จะต่อเนื่องเนืองอนันต์ คล้ายมีคล้ายไม่มี แต่ก็ถือกำเนิดอยู่ตลอด ไม่มีวันหมดสิ้น ในเมื่อเต๋าไม่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ดังนั้นจึงไม่มีการเกิดและการตายด้วย


2) พลังในการรักษาความเป็นกลางของ "กระบอกสูบลม" ในคัมภีร์เต้าเต๋อจิงบทที่ 5 ที่เมื่อเหตุการณ์เข้ามาก็รับมือ เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปก็ไม่ยึดติด ไม่เอนไม่เอียง รักษาความสมดุลตรงกลาง เต๋าดูคล้ายไม่มี แต่กลับเป็นอนุภาคพื้นฐานในการสร้างสรรพสิ่ง สามารถรวมตัวและแตกสลายได้ตามคุณสมบัติของคุณธรรม ก่อรูปร่างขึ้นในสภาวะว่างไร้ และหล่อเลี้ยงรูปลักษณ์ท่ามกลางสภาวะไร้วัตถุ


3) พลังที่ "ดำรงอยู่อย่างอิสระชั่วนิรันดร์ หมุนเวียนไม่หยุดตลอดกาล" ในคัมภีร์เต้าเต๋อจิงบทที่ 25 ซึ่งจุดเริ่มต้นที่สร้างสรรค์ฟ้าดินนี้ ไร้รูปลักษณ์ ไม่สามารถสาธยายได้ ดังนั้นจึงกล่าวว่า "ไม่มีนาม เริ่มแรกฟ้าดิน" ท่านเหลาจื่อฝืนเรียกสิ่งนี้ว่า "เต๋า" การเคลื่อนไหวของเต๋าสร้างพลังงานกลุ่มหนึ่งที่มีความสมดุล พลังงานนี้คือคุณธรรมที่แฝงเร้นอยู่ในสรรพสิ่ง ซึ่งขนานนามว่า "ความเป็นหนึ่ง" ได้ สรรพสิ่งมีความเป็นหนึ่งจึงมีชีวิต ขาดความเป็นหนึ่งจึงเสียชีวิต "ความเป็นหนึ่ง" เปรียบเสมือนมารดาของสรรพสิ่ง ดังนั้นจึงกล่าวว่า "มีนาม มารดาสรรพสิ่ง"


เมื่อเข้าใจเต๋า จะเข้าใจว่า เต๋าหล่อเลี้ยงฟ้า ดิน และมนุษย์ ท่ามกลางความสมดุลที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา สรรพสิ่งล้วนเกิดจากเต๋า เต๋าคือมารดาของทั่วหล้า และเป็นปฐมบรรพบุรุษของจักรวาล


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 51 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อม


[ขอเพียงทำตามกฎ ย่อมต้องมีผลดีแน่นอน]


ประเด็นที่ 3 เมื่อมีภาพพิมพ์เขียวของชีวิตที่ถูกต้องแล้ว เราจึงจะมีชีวิตอันสวยสดงดงามที่สุดได้


3.1 การปฏิบัติตนและเข้าสังคม เต๋าและคุณธรรมต้องมาเป็นอันดับแรกเสมอ


“ ‘เต๋า’ น่าเคารพ คุณธรรมล้ำเลิศด้วยจิตสำนึก ไม่มีใครออกคำสั่ง”


“คำสั่ง” ที่ว่านี้ หมายถึงชื่อเสียง และยศถาบรรดาศักดิ์ “ไม่มีใครออกคำสั่ง” หมายถึง ควรเป็นเช่นนั้น หรือต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว ประโยคนี้จึงหมายความว่า การที่เต๋าน่าเคารพ และคุณธรรมล้ำเลิศ มิใช่คำสั่งของใคร แต่เต๋าใช้การให้กำเนิดชีวิตมาอำนวยพรแก่ทั่วหล้า สรรพสิ่งล้วนเกิดจากเต๋า หากอยากเจริญเติบโตด้วยดี ต้องมีการปฏิบัติคุณธรรมที่ดี ดังนั้นสรรพชีวิตจึงเคารพยำเกรงเต๋าและคุณธรรมเองตามธรรมชาติ


การเทิดทูนแบบทางโลกส่วนมากเป็นน้ำมือของคน ต้องอาศัยแรงภายนอกมาผูกมัด ไม่อาจกระตุ้นให้จิตใจผู้คนเคารพได้ แต่สำหรับเต้าเต๋อ สรรพสิ่งมีแต่เคารพและปฏิบัติตาม ไม่ต้องคิดที่จะก้าวข้ามตามอำเภอใจ เพราะไม่มีรากฐานใดจะมั่นคงไปกว่าการหยั่งรากบนวิถีที่ถูกต้อง และไม่มีพลังใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังจากคุณธรรมหนาแน่น เต้าเต๋อสามารถชดเชยความสามารถที่บกพร่องไป แต่ความสามารถกลับไม่อาจชดเชยเต้าเต๋อที่ขาดหายไปได้


หากคนเราอยากประสบความสำเร็จ จงอย่าหลงงมงายกับสิ่งภายนอกเด็ดขาด มีเพียงการปลูกต้นอู๋ถง* จึงจะดึงดูดหงส์มาได้ เคล็ดลับของความสำเร็จคือปรับฝีเท้าของตนให้สอดคล้องกับจังหวะของธรรมชาติและสถานการณ์ของสังคม เช่นนี้จึงสามารถทำตามสถานการณ์ และประสบความสำเร็จตามธรรมชาติ


ในชีวิตคนเรา การอุทิศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราทำให้ตนเองได้คือ การช่วยเหลือตนและผู้อื่นสร้างการสื่อเชื่อมกับเต๋าในจิต เมื่อมีเจตนารมณ์ย่อมมีพลัง การผูกพันทางสายเลือดคือการรวมตัวกันของพลังขับเคลื่อน การไร้อัตตาและให้คุณแก่ผู้อื่นได้จริงคือการเข้าใจเต๋า เมื่อเข้าใจเต๋าจึงจะได้ผลเก็บเกี่ยว การใช้เต้าเต๋อเป็นกระจกเงา ชำระล้างและพัฒนาตนให้สมบูรณ์เอง ทำตนให้ดี คือความศรัทธาที่ดีที่สุดของชีวิตคนเรา การปฏิบัติตนและเข้าสังคม เต๋าและคุณธรรมต้องมาเป็นอันดับแรกเสมอ ขอเพียงทำตามกฎ ย่อมต้องมีผลดีแน่นอน


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 16 เมษายน 2565

(เผยแพร่วันที่ 1532)

* * *


* ต้นอู๋ถง (ชื่อวิทยาศาสตร์ Firmiana simplex) เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ให้น้ำมัน เนื้อไม้ทำเครื่องดนตรี อู๋ถงเป็นต้นไม้อันสง่างาม เป็นที่พักพิงของนกหงส์ และเป็นแรงบันดาลใจให้กวีมาแต่โบราณ


** 宇宙中有一股力量在养育、推动、平衡着万物。寻根,一直是人类内心的呼唤。所谓“天下有始,以为天下母”中的“天下母”蕴含三种力量:

第一蕴含着道德经第六章中“谷神不死”的玄妙母性力量,虽然绵绵若存、似有似无,但生生不息、永不枯竭。道既然无始无终,也就无生无死了。

第二蕴含着第五章中“橐龠”的守中力量,物来则应,物去不留,不偏不倚,平衡公正。道看似虚无,却是构成万物的最基本粒子,能依据德性聚合离散,在无状中成其形状,在无物中育其物象。

第三蕴含着第二十五章中“独立而不改,周行而不殆”的力量,循环不已,运转不停。这个创造天地的起始,无形无相,无法描摹,所以说“无名天地之始”,老子勉强称其为“道”。道动则生一股冲和之气,这股力量就是万物内蕴的德性,可以称为“一”。万物得一则生,失一则亡,“一”就像万物的母亲,所以说“有名万物之母”。

了解道,就明白:道正是在不断的动态平衡中,孕育了天地人。万物皆由道出,道是天下的母亲、宇宙的始祖。

早安!* * *


16 按规律做,就一定会有好结果

《道德经》第51章暨连接月祝福连载16


第三层面,有了正确蓝图,我们都能拥有最美人生。


七、为人处世,道和德永远要排在第一位。


“道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然”


所谓“命”指名誉、品阶;“自然”指理当如此,也必然如此。这句话表示,道的尊崇、德的贵重,不是出自谁的封赠,而是它们以生成之功泽被天下,万物皆出其中,若想得到良好的生长,必须有良好的德行,所以众生自然而然敬畏道德。


世俗的尊贵多是人为,要靠外在力量来维系,无法激发人们内心的尊敬。但对于道德,万物只有尊从,不必妄想超越。因为,没有哪种根基比扎根正道更坚实,没有哪种力量比源自厚德更伟大。道德可以弥补能力的不足,能力却无法弥补道德的缺陷。


人若想成功,一定不要迷信外在,只有栽下梧桐树,才能引得凤凰来。成功的秘密是:让自己的脚步与自然的节奏、社会的大势协调一致,这样就能顺势而为、自然天成。


人生中,我们对自己最大的贡献是:帮助自己与他人建立与心中大道的连接。精神所在,就是力量所在;血脉所系,就是动力所系。无我利他的做到就是悟道,悟道才能得到。以道德为镜,清理自己、完善自己、做好自己,是人生最好的信仰。为人处世,道和德永远要排在第一位。只要按规律做,就一定会有好结果。


赵妙果,2022年4月16日,第1532天

2 views0 comments

Comments


bottom of page