top of page

คำอำนวยพร 17 กุมภาพันธ์ 2565** มนุษย์เป็นทั้งส่วนหนึ่งของจักรวาล และเป็นแกนหลักของทั่วหล้านี้ด้วย มนุษย์เชื่อมโยงกับทุกมิติ ไม่เฉพาะโลกสามมิติที่มีรูป ยังมีมิติต่างๆ ที่สูงขึ้นไปอีก การเดินออกสู่ภายนอกคือการพเนจรในแนวราบ การเดินเข้าสู่ภายในคือการยกระดับในแนวตั้ง เมื่อความสูงเพียงพอ จึงจะมองเห็นความจริงได้ชัดเจนและพบทางออก ชีวิตเปรียบเสมือนต้นไม้ มีเพียงการหยั่งรากลงบนแผ่นดินที่กว้างใหญ่ ยอดสูงขึ้นฟ้า จึงจะยืนได้มั่นคง หากในจิตใจมีความสง่าผ่าเผย ย่อมนำมาซึ่งชีวิตที่ราบรื่น


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 49 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการหว่านเพาะเมล็ดพันธุ์


[สภาวะสูงสุดของคุณธรรมล้ำลึกคือการฝึกฝนความดีงามและเชื่อถือความมีคุณธรรม]

3.2 สภาวะสูงสุดของคุณธรรมล้ำลึกคือการฝึกฝนความดีงามและเชื่อถือความมีคุณธรรม


สภาวะสูงสุดของชีวิตที่ประสบความสำเร็จอยู่ที่การฝึกฝนคุณธรรมล้ำลึก เราจะบรรลุถึงจุดนี้ได้อย่างไร ขอเพียงฝึกฝนความดีงามและเชื่อถือความมีคุณธรรมก็เพียงพอแล้ว กล่าวคือ ไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับความดีงามหรือเล่ห์เพทุบายและไม่มีเหตุผลล้วนสามารถรับได้ ไม่ว่าจะพบเจอคนซื่อสัตย์หรือคนเจ้าเล่ห์ก็ล้วนยอมเชื่อถือ นี่คือการฝึกปฏิบัติ


การฝึกปฏิบัติมิใช่การเก็บตัวนั่งสมาธิหรือฝึกลมปราณ การฝึกปฏิบัติคือการฝึกฝนคุณธรรมล้ำลึกและฝึกความใจกว้าง ซึ่งจะฝึกได้อย่างไร


ขอเพียงเราเปิดกายใจอยู่ตลอดทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าผู้อื่นกล่าวถึงเราอย่างไรก็ตาม ล้วนแต่รับได้ ไม่แก้ตัวเพื่อตนเอง ไม่ว่าพบอะไรก็ไม่รังเกียจ ทั้งยังไม่พร่ำบ่นหรือโกรธเคืองด้วย เมื่อเราฝึกฝนการยอมรับ จิตใจจะกว้างขึ้นตามไปด้วย เวลานี้เราจะกลายเป็น “ภาชนะ” ที่มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น เมื่อภาชนะใหญ่แล้วจึงสามารถรับพลังจากจักรวาลได้มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับเราไปรับประทานอาหารบุฟเฟต์ ทุกคนได้รับบริการและมีโอกาสเท่าเทียมกัน ใครกระเพาะใหญ่ก็รับประทานได้มาก การฝึกฝนเต๋าก็เช่นเดียวกัน จะสำเร็จหรือไม่ กุญแจสำคัญอยู่ที่ตนเอง


พลังที่มีอำนาจที่สุดในโลกคือพลังของขนาดจิตใจที่ไร้รูป การให้อภัยผู้อื่นจากส่วนลึกของจิตใจ จึงจะมีพลังให้อภัยตนเองได้ การช่วยเหลือผู้อื่นจากส่วนลึกของจิตใจ จึงจะมีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทุกคนล้วนเป็นผู้สร้างสรรค์ชะตาชีวิต และเป็นผู้รับเคราะห์จากพฤติกรรม หากเห็นผู้อื่นทำอะไรก็ไม่ถูกใจอยู่เสมอ จะทำให้เจ็บป่วยจากความโกรธ ก่อให้เกิดภัยพิบัติมา ส่วนการสำรวจข้อบกพร่องของตนเป็นประจำ จะทำให้ทุกสิ่งสมความปรารถนา อิสรเสรี และสมบูรณ์ คนเราต้องมีจิตใจกว้างใหญ่เหมือนฟ้าดิน ยกระดับการทนรับให้เป็นยิ้มรับ เมื่อจิตใจกว้างขวาง จึงจะมีบุญมากและดวงแข็ง


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

(เผยแพร่วันที่ 1473)

* * *


** 人既是宇宙整体中的一分子,也是这方天下的核心。人与所有空间息息相通,不仅是有形的三维空间,还有高维的各种时空。向外走,是横向流浪;向内走,是纵向提升。当高度足够时,才能看清真相、发现出路。生命如树,只有扎根大地、头向蓝天,才能站得稳,精神里若能顶天立地,必然带来通达的人生。

早安!* * *


17玄德的最高境界,是修德善和德信

《道德经》第49章分享暨播种月祝福》连载17


八、玄德的最高境界,是修德善和德信。


大成功人生的最高境界在于修养玄德,这一点如何做到?您只要修德善、德信就可以了。也就是,无论面对善良、还是刁蛮,都能接纳;不管经历诚信、还是狡诈,都肯信任,这就是修行。


修行不是闭关静坐、搞气搞脉,修行就是修玄德、修心量。怎么修?


您只要随时随地把身心打开,别人说您什么,您都接受,不为自己辩解;遇到什么,您都不排斥,更不会埋怨愤怒。当您练习接受时,心量也随之扩大了,这时您就变成了一个更大的“容器”。容器大了,就能得到更多的宇宙能量。这就像去吃自助餐,待遇相同,机会相等,谁的肚量大,谁吃的就多。修道就是这样,能不能成就,关键看自己。


天地间最强大的力量是无形的心量——发自内心的包容他人,才会有包容自己的力量;发自内心的帮助他人,才会有帮助自己的能力。每个人都是命运的创造者,也是行为的受难者。如果总是看人做事不舒服,就会上火生病、招灾惹祸;而经常内观自己不足,才会万事如意、自在圆满。人要有天地的心量,把忍受升级为享受,心大、量大才能福大、命大。


赵妙果,2022年2月17日,第1473天

8 views0 comments

Bình luận


bottom of page