top of page

คำอำนวยพร 17 มีนาคม 2565** การเจริญเติบโตของสรรพสิ่ง จำเป็นต้องมีกฎที่ไร้รูปคอยสนับสนุน นี่คือ "เต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่ง" แต่หากไม่มีการกระทำที่ปฏิบัติตามกฎ พลังเต๋านี้ก็จะหดเล็กลงและสลายหายไป ดังนั้น การจะทำให้พลังงานคงอยู่ไม่ขาดหายไป ต้องกระทำสิ่งต่าง ๆ ตามกฎ นี่เรียกว่า "คุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง" การจะเก็บแหล่งพลังงานไว้ใช้กับตัว ต้องการ "คุณธรรมหล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง" หากไม่มีการกระทำด้วยคุณธรรม ย่อมไม่อาจฝึกฝนเต๋าได้สำเร็จ ลองดูอักษรจีนคำว่า "หล่อเลี้ยง" (畜 อ่านว่า สวี้) ส่วนประกอบด้านบนคือ 丝 หมายถึงเส้นใยไหม ด้านล่างคือ 田 แปลว่าที่นา หมายความว่า การมีเพียงเส้นใยไหมและที่นายังไม่เพียงพอ ยังต้องมีการถักทอและปลูกหว่านเมล็ดพันธุ์ธัญญาหารที่ดีด้วย จึงจะมีกินอิ่มท้องและสวมใส่ได้อบอุ่น ในชีวิตคนเรา การสะสมการเก็บเกี่ยวทำให้กลายเป็นเศรษฐีได้ การสั่งสมคุณธรรมช่วยให้เป็นอริยบุคคล การสั่งสมคุณธรรมหนาแน่นรองรับสรรพสิ่งได้อยู่ตลอด จะเป็นความอบอุ่นของฟ้าดินยืนยง ที่สร้างความอบอุ่น เตือนสติ และส่งผลต่อคนจำนวนมากขึ้นให้เป็นเต๋าได้


คำอำนวยพรอรุณสวัสดิ์

จากอาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 50 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทาย


[จิตมีเมตตา ชีวิตจึงไร้ความหวาดกลัว]


ประเด็นที่ 1 จิตมีเมตตา ชีวิตจึงไร้ความหวาดกลัว


1.1 ผู้รู้รักษาชีวิต ลืมอยู่เพื่อตนจึงมีอายุยืนยาว เมื่อปฏิบัติตามเต๋า เต๋าจึงมาเอง

“เขาเล่ากันว่า ผู้รู้รักษาชีวิต”


ความหมายของประโยคนี้คือ ได้ยินมาว่า ผู้ที่ดูแลชีวิตได้ดี ภายในรักษาความสงบบริสุทธิ์ ภายนอกเทิดเต๋าทูนคุณธรรม ไม่ทำร้ายคนเพื่อชื่อเสียงผลประโยชน์ ไม่หวั่นไหวกับความทะยานอยากทางอารมณ์ เพียงปฏิบัติตามธรรมชาติ ปรับตนเข้ากับผู้คน โดยปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา ทำตนให้ดี และปล่อยวางตนเอง พวกเขาลืมการอยู่เพื่อตนจึงมีอายุยืนยาว เมื่อปฏิบัติตามเต๋า เต๋าจึงมาเอง


การฝึกปฏิบัติของผู้รู้รักษาชีวิตคือ “คำถามจากสวรรค์ 6 ข้อ” ที่อธิบายไว้ในคัมภีร์ “เต้าเต๋อจิง” บทที่ 10 ว่า


1) รวมเป็นหนึ่งกายกับใจ ไม่แยกกันได้ไหม กายและใจของเขาเป็นหนึ่งเดียวกับเต๋าอย่างแนบแน่น โดยไม่แยกห่างจากกันเลย


2) อ่อนโยนแลตั้งใจ คล้ายทารกได้ไหม เขารักษาเจตนารมณ์และความอ่อนโยนไว้ภายใน กายและใจยืดหยุ่น


3) ชำระล้างจิตใจ มีจุดด่างพร้อยหรือไม่ เขาใช้จิตเป็นกระจกเงา ชำระล้างให้สะอาดใสไร้มลทินอยู่ตลอดเวลา


4) ดูแลรักประชา คล้อยตามอู๋เหวยไหม เขาถนอมรักสรรพชีวิต ทำบุญทำทานโดยไม่ประกาศให้ผู้อื่นรู้


5) ประตูสวรรค์เปิดปิด สงบนิ่งได้ไหม เขาเข้าใจกฎ สงบนิ่งวางตนอยู่ต่ำ อ่อนโยน และให้อภัย


6) รอบรู้แลเข้าใจ อ่อนน้อมได้ไหม เขาเข้าใจการมีอายุยืนและสั้นอย่างสิ้นเชิง รอบรู้ทุกสิ่ง แต่ซ่อนเร้นผลงานและชื่อเสียง


ผู้รู้รักษาชีวิตทำเพียงเรื่องเดียว คือการเดินเข้าสู่ภายใน เต๋ามิได้อยู่ภายนอก อาจารย์ที่อยู่ภายนอกจะล้ำเลิศเพียงใด ก็ทำได้เพียงอธิบายเหตุผลให้เราฟังได้เท่านั้น แต่เหตุผลมิใช่เต๋า เช่นเดียวกับฟิสิกส์ (หลักเหตุผลของวัตถุ) ไม่ใช่วัตถุ เต๋าคือสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจด้วยตนเอง เต๋าคือแหล่งกำเนิดของจักรวาล ไม่ว่าเราจะนิยามเต๋าว่าเป็นพลังงานหรือภูมิปัญญาก็ตาม เมื่อสื่อเชื่อมกับเต๋า เราจะกุมกฎทั้งหมดได้


การที่ผู้รู้รักษาชีวิตสามารถเป็นคนหนึ่งในสิบส่วนที่อยู่เหนือความเป็นและความตายได้ เพราะเขารวมเป็นหนึ่งเดียวกับเต๋าและกุมจังหวะการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ได้ ดังนั้น จึงไม่สับสนและจมอยู่กับความเป็นความตาย


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 17 มีนาคม 2565

(เผยแพร่วันที่ 1501)

* * *


** 万物生长,需要无形规律支持,这是“道生之”。但若无遵循规律的行为,这个道的能量也会萎缩、消散。所以要让能量源源不断,就必须按规律行事,这就是“德畜之”。把能源体为我所用,就需要“德畜之”。没有行为上的德,是不可以修成大道的。看一看“畜”字是上面一根丝、下面一块田,表示有丝、有地还不够,还要有织好布、种好粮的行动,才能吃饱穿暖。生命中,收获的积累可成为富翁;道德的积累可成为圣人,总是厚德载物的累积可成为天长地久的温暖去温暖、去撞醒、去影响更多人成为道!

早安!* * *


17心有慈悲,才能人生无惧

《道德经》第50章分享暨挑战月祝福》连载17


第四层,心有慈悲,才能人生无惧。


十、善摄生者,忘生而得享天年,体道而大道自来。


“盖闻善摄生者”


“盖闻”指听说;“摄”指保养、营卫。这句话表示,听说善于保养生命的人,对内清静内守,对外尊道贵德——不会因名利而伤人,不会因情欲而动心,只顺天应人,于每一刻调服自己、做好自己、放下自己。他们忘生而得享天年,体道而大道自来。


善摄生者的修行就是《道德经》第十章中所讲的“六大天问”:


一、载营魄抱一,能无离乎?他以身心紧抱大道,须(xū)臾(yú)不离;


二、专气致柔,能如婴儿乎?他精神内守,和气内蕴,身心柔韧;


三、涤除玄鉴,能无疵乎?他以心为镜,时时清理,清澈无染;


四、爱民治国,能无为乎?他珍爱众生,布施德惠,无令人知;


五、天门开阖,能为雌乎?他了知规律,守静处下、柔弱包容;


六、明白四达,能无知乎?他彻悟生死,通达明了,藏功匿名。


善摄生者只做一件事:向内走。道不在外面,外面的老师再高明,只能把道理讲给我们听,但道理不是道,就像物理不是物一样,道要自己悟。道,是宇宙的源头,说它是能量也好,智慧也罢,联通道,您就掌握了所有规律。


善摄生者之所以能成为超越生死的十分之一,就是因为他能与道合一,把握事物转变的节奏,所以才不会在迷惑中沉沦生死。


赵妙果,2022年3月17日,第1501天

1 view0 comments

Comments


bottom of page