top of page

คำอำนวยพร 18 ตุลาคม 2564


** สงครามทั้งหลายในประวัติศาสตร์โลกมักมีสาเหตุหลักมาจากความโลภของผู้นำ  ซึ่งเป็นคนส่วนน้อย  พวกเขาบุกรุกโจมตีและก่อสงครามแย่งชิงเพื่อขยายอาณาเขตและปล้นทรัพย์สมบัติ  ท้ายที่สุด  ความไร้เต๋าของผู้นำจะนำพาภัยพิบัติใหญ่หลวงมา  ซึ่งภัยใหญ่หลวงนี้ไม่เพียงแต่จะทำลายชาวบ้าน  แต่ยังทำลายตัวผู้นำและลูกหลานของเขาเองด้วย  ในประวัติศาสตร์มีผู้นำมากมายที่ตายด้วยไฟสงครามที่ตัวเองก่อขึ้น  ความไร้เต๋าที่เป็นสาเหตุของสงคราม  มีที่มาจากพฤติกรรมไร้เต๋าในชีวิตประจำวัน  สะสมก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อย  หากจะหยุดยั้งความไร้เต๋าไว้  ต้องเริ่มต้นจากพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนในสังคม  คือต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมีจิตสาธารณะ  ทั่วโลกต้องการจิตสงบนิ่ง  คนทั้งโลกต้องการสันติภาพ  ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นมิตร  สันติภาพจะยั่งยืนยาวนาน


อรุณสวัสดิ์ * * *


ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคัมภีร์ "เต้าเต๋อจิง" บทที่ 45 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่


[เดินบนวิถีที่ถูกต้อง จึงจะเป็นวิธีการทำเป้าหมายให้เป็นจริงอย่างรวดเร็วที่สุด]


1.2 “หนาวเหน็บ เล่นกีฬา และสงบนิ่ง” คือ 3 ลำดับขั้นในการฝึกปฏิบัติวิถีที่ถูกต้อง


คำว่า “หนาวเหน็บ เล่นกีฬา และสงบนิ่ง” ในประโยคที่ว่า “การเล่นกีฬาชนะความหนาวเหน็บ นิ่งชนะร้อนแรง สงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วหล้า” เป็นคำสำคัญที่เป็น 3 ลำดับขั้นในการฝึกปฏิบัติวิถีที่ถูกต้อง ได้แก่


ลำดับขั้นที่ 1 “หนาวเหน็บ” หมายถึง มีพลังชีวิตต่ำเกินไป ไม่มีพลังเหลือเฟือพอที่จะก่อเกิดพลังชีวิตหยางได้ มีความเป็นหยินและหนาวเย็นเกินไป ประหนึ่งเป็นสภาวะที่ “หงอยเหงาเศร้าสร้อย เหี่ยวแห้ง ไม่มีชีวิตชีวา” ซึ่งไม่ใช่ความสงบนิ่งอย่างแท้จริง และเป็นเพราะขยับเขยื้อนไม่ไหว


ลำดับขั้นที่ 2 “การเล่นกีฬา” หมายถึง พลังชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง มีการแสวงหาต่อชีวิต และยินดีเคลื่อนไหว แต่ค่อนข้างเลื่อนลอย ภายในขาดแกนหลัก ด้วยเหตุนี้ จึงยังไม่ได้หยั่งราก หุนหันพลันแล่นได้ง่าย และฝึกฝนหลอมหล่ออย่างหลับหูหลับตา เวลานี้มิใช่การเคลื่อนไหวที่แท้จริง แต่นิ่งไม่ไหว จึงเปรียบเสมือนในสภาพอากาศที่หนาวเหน็บ หากมนุษย์พยายามเคลื่อนไหวร่างกายอย่างหนักสักพัก มีเหงื่อออก ซึ่งสามารถขจัดความหนาวได้จริง แต่การทำเช่นนี้ไม่อาจคงอยู่ได้นาน ดังนั้น “การเล่นกีฬา” คือการสู้อย่างสุดกำลัง เปรียบเสมือนการ “เขย่งเท้ายืนได้ไม่นาน สาวเท้าเดินไม่ได้ไกล” ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มีเต๋าจะไม่กระทำ อันที่จริง “การทำทุกสิ่ง” โดยไม่มีความสงบนิ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นคือ “ความร้อนแรง” ต้องการความสงบนิ่งมาสร้างความสมดุล


ลำดับขั้นที่ 3 “สงบนิ่ง” หมายถึง พลังชีวิตที่เปลี่ยนจากว่างเปล่าเป็นแน่น และเต็มเปี่ยมหนาแน่น เช่นเดียวกับสภาวะที่ทางการแพทย์แผนจีนกล่าวว่า “มีพลังชีวิตหยางหนาแน่นร่างกายแข็งแรง” ความหมายคือ มิใช่เพียงมีพลังชีวิตหยางจากภายนอกอย่างเพียงพอ จะเพียงพอต่อการรักษาชีวิตและโหมกำลังทำได้แล้ว ขณะเดียวกันพลังชีวิตหยินที่อยู่ภายในยังสามารถรักษาความสมดุลกับพลังชีวิตหยางได้ด้วย ซึ่งเปรียบเสมือนแม่เหล็ก ที่ใช้ความอ่อนโยนดึงดูดพลังชีวิตหยางไว้แน่น ทำให้มันไม่กระจัดกระจายไปทั่ว แล้วสร้างความลำบาก เมื่อนั้นจึงจะเป็นสภาวะหยินและหยางมีความสมดุลที่ “สงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วหล้า”


ดังนั้น แม้ว่าเราจะประสบความสำเร็จบ้างแล้ว แต่อย่าพึงพอใจในตนเอง และสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย คิดว่าไม่มีอะไรที่ตนทำไม่ได้ ขณะที่อยู่บนยอดสูงสุด ความยากคือการทำให้ตนสงบนิ่งลง เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำไปโดยผลีผลาม นี่คือ “นิ่งชนะร้อนแรง” ใช้ความสงบนิ่งมาสร้างความสมดุลกับความร้อน เมื่ออยู่ในจุดที่ตกต่ำ ต้องทำให้ตนมองเห็นความหวัง แล้วเดินตามแสงสว่าง นี่คือ “การเล่นกีฬาชนะความหนาวเหน็บ” ใช้การเคลื่อนไหวมาต้านความหนาวเหน็บ ท่านเหลาจื่อกล่าวว่า “สงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วหล้า” เพื่อให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนและรู้จักการหยุดและรักษาความเป็นกลาง เดินบนวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วหล้า จึงจะเป็นวิธีการทำเป้าหมายให้เป็นจริงได้อย่างรวดเร็วที่สุด


อาจารย์จ้าวเมี่ยวกว่อ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

(เผยแพร่วันที่ 1352)

* * *


** 世界史上战争的起因主要是由于少数统治者的贪得无厌:他们为了开拓疆土,掠夺财富,而不断发起进攻、掠夺性的战争。统治者的无道终将带来最大的祸患,这种祸患不仅会摧毁百姓,也会摧毁统治者本身及子孙。历史上许多统治者就是因为挑起战争后玩火自焚,最终让自己陷入灭顶之灾。挑起战争的无道,就是从平时无道的行为,一点一滴地发展起来的。要防止无道的出现,要从社会全体成员自己的行为开始,遵守社会的法律和社会公德。全世界需要静心,全世界需要和平!友善待人,和平万岁!

早安!* * *


18走正道,才是实现目标最快的方法

《道德经第45章分享暨新生月祝福》连载18


十一、“寒、躁、静”是修行正道的三个次第。


“躁胜寒,静胜热,清静为天下正”中“寒、躁、静”这三个关键词是修行正道的三个次第:


第一个“寒”:这是指生命能量过低,没有阳气生发的余力,过于阴寒,就好像是“哀莫大于心死”的状态。这时候,不是真静,而是动不了。


第二个“躁”:这是指生命能量处于中等,对生命有追求,也愿意动,但比较虚浮,内在缺少主心骨,因此还不扎根,容易心浮气躁、盲修瞎练。这时候,也不是真动,而是静不下来。这就像在寒冷的天气里,人如果剧烈运动一会,出出汗,确实可以御寒。但一直这样就不可持久了。所以,“躁”是竭力一搏,就像“企者不立,跨者不行”一样,是有道者不处的事情。实际上,没有清静为前提的“无不为”就是“热”,需要静来平衡它。


第三个“静”:这是指生命能量由虚转实、充沛丰厚起来了,就像中医所说的“阳密乃固”的状态。这个意思是说,不但外面的阳气充足,足够守卫生命、奋发图强了;同时,内在的阴气也能与之平衡,就像磁铁一样,以宁静慈柔牢牢把阳气吸住,不至于让它胡乱挥发,而制造麻烦。到这时候,才是阴阳平衡的“清净为天下正”的状态。


所以,即使我们取得了一些成绩,也不要自满自足、大奢大费,以为自己无所不能了。在巅峰时,难的是让自己静下来,以避免妄动,这就是“静胜热”——以静来平衡热;而在低谷处,则要让自己看到希望、逐光而行,这就是“躁胜寒”——以动来抵御寒。老子说“清净为天下正”,就是让我们始终清楚明白地知止守中,走天下正道,才是实现目标最快的方法。


赵妙果,2021年10月18日,第1352天

2 views0 comments

Kommentare


bottom of page